Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

Genel cerrahi; tıbbın önemli ve geniş bir içeriğe sahip bölümlerinden biridir. Genel cerrahi geçmişten günümüze hariciye olarak da bilinmektedir. Bu bölüm, birçok hastalık ve tedavisini kapsamaktadır.

Ağırlıklı olarak cerrahi tedavi gereken hastalıklara hizmet vermektedir. Genel cerrahi bölümü karaciğer, pankreas, ince ve kalın bağırsak, mide, rektum, dalak ve safra kanalları hastalıkları ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Bunun yanı sıra fıtıklar, torasik bölge, yumuşak doku yaralanmaları ve tiroidler için de başvurulabilmektedir.

Genel cerrahi bölümünü ağırlıklı olarak ameliyat olması gereken hastalıklara sahip kişiler muayene için tercih etmektedir. Bu nedenle genel cerrahi servisleri ameliyat öncesi ve sonrası kişilerin yatışı yapılmaktadır.

Kurumumuzda yer alan genel cerrahi uzmanı 6 yıl tıp bölümü okuduktan sonra uzmanlık eğitimini genel cerrahi üzerine yapmıştır. Bu sebeple tüm hastalıklar ve organlar hakkında detaylı bilgilere sahip olduklarını söyleyebilmek mümkündür.

Birçok bölümü kapsaması sebebiyle gerekli durumlarda hastalığın ilişkili olduğu servise konsültasyon istenebilmektedir. Kişilerin şikayetleri doğrultusunda bir ön tanı oluşturarak tanı yöntemlerini belirleyeceklerdir. Gerekli tanı yöntemlerinin sonuçları doğrultusunda kesin tanı konularak hastaların tedavi sürecine başlanabilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümünde Muayene Nasıl Yapılmaktadır?

Genel cerrahi muayenesi önceden belirtiğimiz sistemlerde meydana gelen şikayetler varlığında ihmal edilmeden kesinlikle yaptırılmalıdır. Genel cerrahi bölümünde ağırlıklı olarak cerrahi tedavi hizmetleri sunulduğu için muayenenin gerçekleşmediği durumlarda hastalığın seyri daha kötüye gidebilecektir.

İlk olarak hasta hakkında anamnezi alınmalıdır. Anamnezi öyküsünde hastanın yaşı, kronik hastalık varlığı, hastanın sürekli kullandığı ilaçlar, hastada gözlenen şikayetler ve bu şikayetler hakkındaki genetik aile öyküsü hakkında bilgiler alınacaktır.

Bu bilgilerin ışığında genel cerrahi ekibimizin başarılı doktorları şikayetlerin yer aldığı sistemlerde fiziksel bir muayene gerçekleştirecektir. Fiziksel muayene sırasında sistemlerin detaylı incelenmesi mümkün olamayacağı için genel bir muayene sonrasında doktor hasta hakkında bir ön tanı belirleyecektir.

Hasta hakkında bir ön tanı belirlendikten sonra kesin tanının konulabilmesi için tanı ünitelerimize yönlendirme yapılacaktır.

Genel cerrahi hastalıklarında tanı konulabilmesi için gastroenteroloji, görüntüleme teknikleri, radyoloji, patoloji ve medikal cerrahiden yararlanılmaktadır.

Bu tanılama testlerinin gerekli görülenleri, doktorlar tarafından belirlenecek ve hastalar bu konuda bilgilendirilecektir. Gerekli tanı yöntemlerinin uygulanmasından sonra doktor sonuçları değerlendirerek hastalık hakkında kesin tanı koyabilecektir.

Kesin tanının konulmasından sonra şikayetlerin azaltılabilmesi ve hastalığın seyrinin durdurulabilmesi için bir tedavi planı oluşturulacaktır. Genel cerrahlarımız tarafından oluşturulan tedavi planı sayesinde hastaların yaşam kalitesi arttırılırken sağlığının devamlılığı sağlanabilecektir.

Genel Cerrahi Hangi Hastalıkları İncelemektedir?

Genel cerrahi bölümü diğer bölümlere nazaran çok daha geniş bir hastalık içeriğine sahiptir. Hemen hemen her hastalık için başvurularak doktorlarımız tarafından fiziksel muayene yapılması mümkün olabilmektedir. Genel olarak baktığı hastalıkların başında ise şunlar gelmektedir;

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Genel cerrahiye en çok başvurulan nedenlerden bir tanesi sindirim sistemi hastalıklarıdır. Bu hastalıkların arasında yemek borusu hastalıkları, safra kesesi taşları ve iltihabı, fissür, fistül, hemoroid, prolapsus, kolesistit, pankreas kanseri, karaciğer hastalıkları, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, reflü, herni olarak bilinen fıtık, mide kanseri, portal hipertansiyon gibi birçok hastalık yer almaktadır.

Endokrin Sistem Hastalıklar

Endokrin sistem hastalıkları arasında cerrahi tedavi gerektiren tüm genel cerrahi bölümünü kapsayacaktır. Sıklıkla Diyabetes Mellitus, hipoglisemi, hipertiroidi, hipotiroidi, osteoporoz, raşitizm, paratiroid bezi bozuklukları, hipofiz tümörleri, hipofiz yetersizliği gibi birçok hastalık ve tümör varlığı için genel cerrahi bölümümüze başvurabilirsiniz.

Meme Hastalıklar

Meme hastalıkları arasında cerrahi işlem gerektiren mastekdomi, koltuk altı lenf nodülleri, memede iyi huylu tümör varlığı, memede kötü huylu tümör varlığı gibi hastalıklarda başvurulabilmektedir.

Yumuşak Doku Hastalıklar

Yumuşak dokularda meydana gelen sarkomlar ya da tümörlerin tamamı genel cerrahinin ilgi alanına girmektedir.

Travma Hastalıkları

Kaza ya da farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkan kas ve iskelet sistemleri yaralanmaları, el ve kafa yaralanmalarını ve yanıkların tamamını içerisine almaktadır.

Vasküler Sistem Hastalıkları

Hastalarda ortaya çıkan iskemik kalp hastalıkları, kalp damar tıkanıkları, hipertansiyon, kalp kapakçığı hastalıkları, perikart boşluğunda ortaya çıkan enfeksiyonlar ve kalp tümörülerinin tamamında bölümümüz muayene ve tedavi hizmeti verebilmektedir.

Kanser Hastalıkları

Vücudun herhangi bir yerinde oluşan kötü huylu tümör bağlı olarak gelişen kanserlerde tarama, gözetme ve cerrahi tedavi gibi işlemler için genel cerrahi bölümü hizmet verebilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümü Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Genel cerrahi bölümü hastalıklarında her sistem için farklı belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Bu bölüm birçok sistemi kapsadığı için hastalıklarda ortak belirtiler yer almayacaktır. Hastalarda gözlenen şikayetler uzman genel cerrahlarımız tarafından değerlendirildikten sonra hastalığın oluştuğu sistem ve hastalık hakkında ön tanı konulabilmektedir. Genel cerrahi hastalıklarında ortaya çıkan belirtiler şu şekilde sıralanabilecektir;

Sindirim Sistemi Hastalıkları Belirtileri

Sindirim sistemi hastalıklarında ortak belirtiler ortaya çıkabileceği gibi hastalığa özgü spesifik belirtilerde ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu sistem hastalıklarında genel olarak bulantı, kusma, şişkinlik, hastalığın geliştiği bölgede ağrı ve hassasiyet, kabızlık ya da ishal, karın kısmında şişlik, midede yanma, mide içeriğinin ağza gelmesi, dışkılama sırasında ağrı ve şişlik hissi genel belirtilerdir.

Endokrin Sistem Hastalıkları Belirtileri

Endokrin sistem hastalıkları genel belirtileri arasında şeker hastalığı, kilo artışı, kilo kaybı, obezite, hipoglisemi, hiperglisemi, aşırı tüylenme, HDL ve LDL düşüklüğü ya da yüksekliği ortaya çıkabilmektedir.

Vasküler Sistem Hastalıkları Belirtiler

Kalp çarpıntıları, nabızda aşırı yükseklikler, göğüs ağrısı, eforla gelen aşırı yorgunluk hali, solunum güçlüğü, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi, uyku sırasında meydana gelen nefes darlığı, sol kolda uyuşma, bayılma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Meme Hastalıklarında Meydana Gelen Belirtiler

Memede ağrı ya da hassasiyet, iki meme arasında aşırı belirgin farklılıklar, memelerde portakal görünümü, meme başı akıntıları, adet sonrası yapılan meme muayenesinde ele gelen kitle varlığı ve adet dönemi düzensizlikleri sıklıkla karşılaşılan belirtilerdir. Yukarıda belirtilen tipik belirtiler haricinde spesifik belirtilerin varlığından da bahsedebilmek mümkün olacaktır.

Genel Cerrahi Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahi bölümünde birçok tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi genel cerrahi bölümü tanılama testlerinde üst düzey performanslara sahip cihazlar kullanılmaktadır. Bu kapsamda hastalıkların ve tanı sürecinin belirlenmesi oldukça kısa sürmektedir. Bu bölümde en çok kullanılan tanı yöntemleri ise şunlardır;

ERCP

ERCP tanı yöntemi safra kanalı, pankreas, karaciğer ve safra kesesi gibi bölümlerde oluşan hastalık ya da şikayetlerin tanısının konulabilmesi için yapılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile ağız kısmından endoskop ile girilerek organların görüntüleme sistemleridir.

Röntgen

Röntgen hemen hemen her hastalığının tanısının konulmasında kullanılan görüntüleme tekniklerinden bir tanesidir. Röntgende vücudun bölgelerinin görüntülenebilmesi için X ışınları kullanılmaktadır.
Ağrısız bir teknik olan bu yöntemde dokuların, kemiklerin ve organların görüntülenebilmesi mümkün olabilmektedir. Radyoloji uzmanları tarafından gerekli bölgelerin çok yönlü röntgenlerinin çekildiği bu tanılama yönteminde radyasyona maruz kalma oldukça düşüktür.

Ultrasonografi

Ultrasonografi, hastaların şikayetinin bulunduğu bölgelerde ses dalgaları kullanılarak görüntüleme teknikleri kullanmaktır. Ultrasonografide herhangi bir X ışınlarından yararlanılmadığı için radyasyona maruz kalma söz konusu olmayacaktır.

Ultrason işleminde özel bir cihaz kullanılmaktadır. Bu cihazı kullanmadan önce bölgeye jel sürülerek kayganlaşması sağlanır. Daha sonra cihaz ileri geri ittirilerek görüntüleme sağlanacaktır.

Ultrasonografi genel cerrahi sindirim sistemi hastalıkları tanılama işleminde ağırlıklı olarak kullanılmaktadır.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi (BT) tanı yönteminde özel röntgen ışınları kullanılarak görüntüleme işlemi yapılmaktadır. Bu yöntem yumuşak doku, damar ya da kemiklerde tanılama yapılması için kullanılmaktadır.

İşlemde kişi kapalı bir alana sokularak röntgen ışınlarına maruz bırakılır. Ancak bu tanı yönteminde yüksek radyasyona maruz kalınması söz konusu değildir.

Bunun yanı sıra, bilgisayarlı tomografi tanılama işleminde ilaçlı ya da ilaçsız olmak üzere 2 farklı yöntem kullanılmaktadır. İlaçlı yöntemde iyot ya da baryum içeren radyokontrast maddeler ağızdan verilerek daha detaylı görüntüleme işlemi yapılabilmektedir.

Manyetik Rezonans

Manyetik rezonans görüntüleme tekniğinde manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılmaktadır. MR ile yüksek çözünürlüklü görseller elde edildiği için kesin tanı işlemi kolaylaşmaktadır.

Biyokimya ve Hormon Testleri

Genel cerrahi bölümlerinde kan testleri en sık kullanılan tanı yöntemlerinden biridir. Özellikle vasküler sistem hastalıkları ve endokrin sistemi hastalıklarında biyokimya ve hormon testleri yapılmaktadır. Bu tanı yönteminde genellikle aç karna kan alınarak sonuçlara göre kesin tanı belirlenmektedir.

Patoloji

Genel cerrahi hastalıklarında yapılan cerrahi tedavi sonrası alınan parçaların tamamı patolojide incelemeye alınmaktadır. Patolojide alınan parça incelenerek herhangi bir hastalık varlığının tespiti gerçekleştirilmektedir.

Biyopsi

Bazı durumlarda diğer tanılama yöntemleri sonuç vermediği takdirde biyopsiye başvurulabilmektedir. Biyopsi hastalık bulgularının bulunduğu bölgeden canlı bir doku alınarak mikroskop altında incelenmesi yöntemidir. Bu yöntem ile hastalığın tespiti büyük ölçüde gerçekleştirilebilmektedir.

Genel Cerrahi Bölümünde Kullanılan Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Genel cerrahide şikayetler doğrultusunda yapılan tanı yöntemleri ile hastalıkların kesin tanısı konulabilmektedir. Kesin tanılar konulduktan sonra hastalığın seyri ve ciddiyetine göre tedavi gerçekleştirilir.

Genel cerrahide ağırlıklı olarak cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. Ancak hastalıkta cerrahi işleme gerek duyulmadığı takdirde ilaç tedavisine yönelimde söz konusu olabilmektedir.

Bazı durumlarda cerrahi işleme karar vermeden önce ilaçlı tedavi denenebilmektedir. İlaçlı tedavinin sonuç vermediği durumlarda cerrahi tedavi kaçınılmaz olacaktır. Uzman genel cerrahlarımızın belirlediği tedavi doğrultusunda 2 farklı şekilde cerrahi işlem uygulanabilmektedir.

Açık Cerrahi Yöntemi

Açık cerrahi yöntemi hastalarda kesi işlemi uygulayarak tedavinin yapılmasıdır. Açık cerrahi geçmişten günümüze en çok kullanılan tedavi yöntemi olmasına rağmen kapalı ameliyatların yaygınlaşması ile daha az kullanılmaya başlamıştır.

Halen bazı ameliyat tiplerinde kapalı cerrahi yöntemine nazaran daha fazla gerek duyulabilmektedir. Bu tedavi yönteminde hastalığın bulunduğu bölgede kesi uygulanır ve gerekli tedavi uygulanır. Daha sonrasında açılan kesi kapatılarak ameliyat sonlandırılır.

Hastalığa göre bu işlem genel anestezi ya da lokal anestezi altında uygulanabilmektedir. Biraz ağrılı ve sıkıntılı bir ameliyat çeşidi olması sebebiyle ameliyat sonrası hasta takibi için hasta bir süre hastanede müşahade altında tutulacaktır

Laparoskopik Cerrahi Yöntemi

Genel cerrahi kliniğimizde en sık kullanılan cerrahi yöntemlerinden biridir. Ağrısız ve pratik olması sebebiyle hem hasta hem de hekim için daha rahat bir yöntem olacaktır. Laparoskopik cerrahi yöntemle tedavi yapılacak bölgeye minik 3-4 kesi atılarak teleskop bu bölgelerden içeriye yerleştirilir. Bu işlemden sonra gerekli organlar kamera ile görüntülenerek gerekli tedavi uygulanacaktır.

Birçok genel cerrahi hastalıklarında tercih edilen bu yöntem genel ya da lokal anestezi altında gerçekleştirilebilecektir. Daha küçük kesikler atılması sebebiyle açık cerrahi yöntemine göre daha az dikiş uygulanmaktadır. Ayrıca daha ağrısız olduğu için hastanın kısa süre içerisinde taburcu olması ve günlük hayatına dönebilmesi mümkün olacaktır

Genel Cerrahi Bölüm Doktorları

Op.Dr. Saygın Çuhadaroğlu

Op.Dr. Saygın Çuhadaroğlu

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi Sağlık Köşesi

Meme Kanseri Riskini Azaltmanın 7 Etkili Yolu

Meme Kanseri Riskini Azaltmanın 7 Etkili Yolu

Türkiye’de kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25’ini meme kanseri oluşturuyor...

Yumuşak Doku Kanseri

Yumuşak Doku Kanseri

Yumuşak Doku Kanseri Nedir ve Tedavisinde Neler Yapılır? Nadir görülmesine rağmen kontrol alt...

Mamografi Nedir? Kimler Mamografi Çektirmelidir?

Mamografi Nedir? Kimler Mamografi Çektirmelidir?

Dünya genelinde kadınların hayatını kaybetmelerinde en sık rastlanılan hastalıklar arasında...

Memede Kitle Neden Oluşur? Nasıl Tedavi Edilir?

Memede Kitle Neden Oluşur? Nasıl Tedavi Edilir?

Memenin herhangi bir bölgesinde normal dokularına göre anormal şekillerde olan şişlik, sertlik...

Kist ve Tümör Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kist ve Tümör Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kist ve Tümör iki ayrı şekilde ele alınmalıdır. Kist tıp dünyasında en yaygın kullanılan...

Rektum Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Rektum Kanseri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Rektum kanseri, rektumda bulunan sağlıklı hücrelerin DNA’larında gelişen hatalar sebebiyle o...

Call Now Button