Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

Üroloji, kadınların ve erkeklerin idrar yolları ile ilgili olarak ortaya çıkan sorunların ve erkeklerin üreme organlarının incelendiği tıp dalıdır. Böbrek rahatsızlıkları, böbrek taşları, üretra, mesane, prostat bezi, cinsel hastalıklar, penis, testis, üreterler ve skrotum gibi organlara ve durumlara bakan, hastalıkların tanısını koyan ve bu hastalıkların tedavisini planlayan tıp bölümü üroloji olmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi olarak üroloji bölümümüz ile uzman hekim ve öğretim üyesi ürologlarımızla hastalarımıza günün her saati, her zaman profesyonel olarak kaliteli sağlık hizmeti vermekteyiz.

Üroloji bölümü hem kadınların hem de erkeklerin sağlık sorunları için başvurduğu bir bölümdür. Bu bölümde her ne kadar hem kadınlara hem de erkeklere muayene uygulanıyor ve tedavi gerçekleştiriliyorsa da hastalıklar genel olarak cinsiyet durumuna göre farklılaşmaktadır. Dolayısı ile kadınlar; böbrek hastalıkları, böbrek taşı, idrar yolu ve mesane hastalıkları, cinsel hastalıklar gibi nedenlerle üroloji bölümüne başvururken, erkekler de prostat bezi, idrar yolu ve idrar torbası rahatsızlıkları, böbrek hastalıkları ve böbrek taşı, testisten ve penisten kaynaklı olan hastalıklar için üroloji servisine başvurmaktadır. Tıp merkezimizde ürolojik hastalıkların teşhisi, hızlı tanı teknikleri ile teşhis edilmekte ve gerekli olan tedaviye en kısa sürede başlanmaktadır.

Üroloji Muayenesi Nasıl Yapılır?

Ürolojik bir rahatsızlığı olduğundan şüphelenen kişiler, Özkaya Tıp Merkezi’ne başvuruda bulunarak tedavilerine yönelik olarak hizmet alabilmektedir. Çünkü hastanemizde üroloji bölümü kapsamında gerekli olan tüm tıbbi malzemeler bulunmakta ve tüm görüntüleme yöntemleri yer almaktadır. Ayrıca teşhisi konmuş olan ürolojik hastalıkların tedavisi için gerekli olan cerrahi girişimler de tıp merkezimizde yapılabilmektedir. Fakat bu tedavilerin uygulanması için öncelikle hastaların ürologlarımız tarafından muayene edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir.

Üroloji muayenesinde öncelikle olarak hastaların şikayetleri ürologlarımız tarafından dinlenmekte ve hastaların öyküsü öğrenilmektedir. Ayrıca hastaların eğer var ise sahip oldukları hastalıklar, kullandığı ilaçlar gibi bilgiler de üroloji doktorlarımız tarafından öğrenilmektedir. Daha sonra da şikayetlerin türüne bağlı olarak gerekli olan muayene gerçekleştirilmektedir.

Ürolojik hastalıklar kadınlarda ve erkeklerde farklı şekillerde yaşanabilmektedir ve üroloji muayeneleri de bu bağlamda farklılık göstermektedir. Erkek üreme sistemine yönelik olarak şikayetlerde muayenede ürologların genital bölge incelemesi yapması mümkündür. Üroloji muayenelerinde ilk etapta genel olarak ürologlar elle muayene gerçekleştirmekte, fiziki olarak hastayı ele almaktadır. Gerçekleştirilen fiziki muayenenin ardından hastanın şikayetlerinin türüne göre de ürologlarımız çeşitli tetkikleri istemekte ve bu tetkiklerin sonucuna göre hastalığa dair teşhis koyarak tedaviyi planlamaktadır.

Merkezimizde Gerçekleştirilen Ürolojik Tedaviler

Özkaya Tıp Merkezi’nde üroloji tıp alanına ait olan her türlü hastalığın teşhisi ve tedavisi ürologlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Yapılacak olan muayenenin ardından tedavi sürecine geçilmekte ve eğer gerekliyse cerrahi girişimlerde de bulunulmaktadır. Eğer siz de ürolojik bir rahatsızlığa sahipseniz merkezimize başvurabilir, uzman ürologlarımızdan sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Merkezimizde gerçekleştirmekte olduğumuz üroloji alanındaki cerrahi girişimler ve tedaviler şunlardır:

 • Üreterosel endoskopik tedavi
 • Üreter taşı kapalı ve açık yöntem ile tedavisi
 • Mesane biyopsisi
 • Sistoskopi
 • Mesane taşı kapalı ve açık yöntem ile tedavisi
 • Üretere kateter yerleştirilmesi
 • Hipospadias onarımı
 • İdrar kaçırma ameliyatı
 • İdrar yolu darlığı tedavisi
 • Üreterorenoskopi
 • Penil protez
 • Prostat ameliyatları
 • Varikoselektomi
 • Epididimektomi
 • İnfertilite tedavisi
 • Vazektomi
 • Testis protezi
 • Mesane tümörü kapalı ve açık yöntemle tedavisi
 • Hidroselektomi
 • Peyronie tedavisi
 • Orşiektomi

Özkaya Tıp Merkezi’ne üroloji tıp alanının içine giren bütün hastalıkların tedavisi için başvuruda bulunabilir, gerekli olan tıbbi tedavileri uzman ürologlarımızdan alabilirsiniz.

Üroloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji bölümü genel olarak idrar yolları ve böbrek hastalıklarına, üreme sistemi bozukluklarına ve bu nedenlerle rahatsızlık yaşayan hastalara bakmaktadır. Üroloji bölümü erkeklerin üreme organlarını ayrıca ele almakta ve üreme organlarının yapısını da incelemektedir. Yaşanan erkek üreme bozuklukları, üroloji bölümü kapsamında tedavi edilmekte ve gerekli durumlarda cerrahi girişimlerde bulunulmaktadır.

Özkaya Tıp Merkezi olarak merkezimizde bulunan ürologlarımız tarafından hastalara şu hastalıkların tedavisinde hizmet sunulmaktadır:

 • Böbrek taşı
 • İdrar yolu enfeksiyonu ve idrar yolu hastalıkları
 • Addison hastalığı
 • İdrar kaçırma
 • Boşaltım organlarında ve böbrekte tümör
 • Akut renal yetmezlik
 • Kronik böbrek hastalığı
 • Vazikoüreteral reflü
 • Prostat kanseri
 • Prostat hastalıkları
 • Varikosel
 • Genital siğil
 • Erektil disfonksiyon
 • Kronik ve akut hidrosel
 • Peyronie hastalığı
 • Hipospadias hastalığı
 • Benign prostat hipertrofisi

Özkaya Tıp Merkezi’mizde tüm bu rahatsızlıklar ve hastalıklar dışında pek çok hastalık için de üroloji servisimizde, ürologlarımız tarafından hastalara hizmet sunulmaktadır.

Böbrek Taşı

Böbrek taşı, kanın temizlenmesi aşamasında tuzlardan ve mineralden oluşan sert tortuların vücuttan atılamaması durumunda oluşmaktadır. Böbrekler, atık ürünlerin kandan uzaklaştırılması ile görevlidir. Rutin bir şekilde kan temizlenmekte ve daha sonra vücuda geri gönderilmekte, atık ürünler ise vücuttan idrar yoluyla atılmaktadır. Atık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılamaması durumunda da taş oluşumları meydana gelmektedir. Tıp merkezimizin üroloji bölümünde, uzman ürologlarımız tarafından böbrek taş tedavileri profesyonelce uygulanmaktadır. Çeşitli ilaç tedavileri ile tedavi edilemeyen böbrek taşı durumlarında açık aya da kapalı teknik ile cerrahi müdahalelerde bulunulmaktadır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu ve İdrar Yolu Hastalıkları

İdrar yolu enfeksiyonu ve idrar yolu hastalıkları, idrar yolunun herhangi bir bölümünü etkisi altına alabilmekte ve çeşitli şikayetlerin yaşanmasına neden olabilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonunun alt idrar yolunu etkilemesi durumunda sistit, üst idrar yolunu etkilediğinde ise piyelonefrit hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bu hastalıklar, kişilerin ateşlenmesine, ağrı yaşamasına, idrara çıkma esnasında acı hissetmesine, sık sık idrara çıkmasına nende olabilmektedir.
Özkaya Tıp Merkezi’nde üroloji alanı olan idrar yolu enfeksiyonu ve idrar yolu hastalıklarının tanısı konmakta, gerekli olan tedavi yöntemleri hastalara uygulanmaktadır.

Addison Hastalığı

Addison hastalığı, adrenal yetmezlik olarak da isimlendirilmektedir. Bu hastalık, vücut tarafından bir takım hormonların yeteri kadar üretilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır ve nadir görülmekte olan bir hastalıktır. Bu hastalığın tanısı ve tedavisi üroloji tıp alanına girmektedir. Çünkü hastalığın kaynağı; böbreklerin hemen üst kısmında yer alan adrenal bezlerinin yetersiz salgılama yapmasıdır. Aşırı yorgunluk hissi, karın ağrısı, tuza olan aşırı istek, kan şekeri düşüklüğü, az terleme, kilo kaybı ve benzeri gibi birçok belirtisi olan bu hastalık tıp merkezimizin uzman ürologları tarafından teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

İdrar Kaçırma

İdrar kaçırma rahatsızlığı, istemsiz olarak idrarın tutulamaması durumudur. Bu rahatsızlık tıp alanında üroloji servislerinin ilgi alanına girmekte ve ürologlar tarafından tedavi edilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi’nde idrar kaçırma şikayeti olan hastalara ürologlar tarafından muayene gerçekleştirilmekte, gerekli olan tetkiklerin yapılmasının ardından gerekli olan tedavinin uygulanmasına başlanmaktadır. İdrar kaçırma hastalığının farklı çeşitleri bulunmaktadır. Stres inkontinansı türünde idrar kaçırma; hapşırma, gülme, ağır cisim kaldırma gibi durumlarda ortaya çıkmakta, sıkışma tipi idrar kaçırma rahatsızlığı mesanenin kontrolsüz olarak kasılması durumunda ortaya çıkmakta ve mix tip idrar kaçırmada da her ikisi de etkili olmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde her türlü idrar kaçırma rahatsızlığı tedavi edilebilmektedir.

Böbrek Tümör

Böbrek tümörü yani böbrek kanseri, tümör oluşumunun bulunduğu yere göre ikiye ayrılmaktadır. Böbreğin idrar ürettiği ve idrarın toplandığı havuzcuk kısmında oluşan tümörlerin tedavisinde Özkaya Tıp Merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Alanında uzman ürologlarımız ile böbrek tümörü tedavisinde cerrahi müdahaleleri de gerçekleştirmekteyiz.

Akut Renal Yetmezlik

Akut renal yetmezlik, kronik böbrek rahatsızlığının son evresidir. Bu hastalık durumunda hastalar, diyaliz olmadan ya da böbrek nakli gerçekleştirilmeden yaşamlarını devam ettirememektedir. Farklı türleri bulunan akut renal yetmezlik hastalıklarında Özkaya Tıp Merkezi’nde ürologlarımız tarafından hastalarımıza gerekli olan tüm tedaviler gerçekleştirilmektedir.
Akut renal yetmezlik, beş evresi bulunan bir hastalıktır ve bu hastalıkta da erken teşhis tedavinin daha etkili olmasını sağladığı için oldukça önemlidir. Enfeksiyon, çoklu miyelom, böbrek taşları, prostat gibi nedenler akut renal yetmezliğe neden olabilmektedir. Bu nedenle bu tip rahatsızlıkları olan kişiler kontrol amaçlı olarak tıp merkezimizin üroloji kliniğinden destek alabilmektedir.

Vazikoüreteral Reflü

Vazikoüreteral reflü, hastalar arasında böbrek kaçağı olarak bilinmektedir. Bu rahatsızlıkta vücuttan dışarı atılması gereken idrarın bir kısmı böbreklere geri kaçamaktadır. Bu durum, idrarın dışarı atılmasını sağlayan mekanizmanın herhangi bir yerinde meydana gelen sorundan dolayı ortaya çıkabilmektedir. Tıp merkezimizin üroloji doktorları, vazikoüreteral reflü tanısının konması ve gerekli tedavinin başlatılmasını sağlamaktadır.
Bu hastalığın teşhisinde kullanılmakta olan görüntüleme yöntemi; Voiding Sistografi’dir. Bu görüntüleme yöntemi hastanemizde bulunmakta ve hastalarımıza hizmet vermektedir.

Prostat Kanseri

Varikosel erkeklerde görülmekte olan ve üroloji alanının ilgilendiği bir sağlık sorunudur. Bu hastalık genel olarak bacaklarda görülmekte olan varis damarları ile benzerlik göstermektedir fakat testislerin üst kısmında gözlemlenmektedir. Genel olarak genç erkeklerde ortaya çıkan bu sağlık sorunu ürologlar tarafından tedavi edilmektedir.
Genel olarak başka bir tıbbi sorunun yaşanmasına neden olmayan varikosel, düşük sperm üretiminin arkasında yatan bir neden olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle özellikle çocuk sahibi olmak isteyip olamayan varikosel rahatsızlığına sahip olan erkeklerin gerekli olan tedaviyi alması gerekmektedir. Özkaya Tıp Merkezi ürologları tarafından varikosel rahatsızlığının tanısı konmakta ve tedavisi uygulanmaktadır.

Varikosel

Varikosel erkeklerde görülmekte olan ve üroloji alanının ilgilendiği bir sağlık sorunudur. Bu hastalık genel olarak bacaklarda görülmekte olan varis damarları ile benzerlik göstermektedir fakat testislerin üst kısmında gözlemlenmektedir. Genel olarak genç erkeklerde ortaya çıkan bu sağlık sorunu ürologlar tarafından tedavi edilmektedir.
Genel olarak başka bir tıbbi sorunun yaşanmasına neden olmayan varikosel, düşük sperm üretiminin arkasında yatan bir neden olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle özellikle çocuk sahibi olmak isteyip olamayan varikosel rahatsızlığına sahip olan erkeklerin gerekli olan tedaviyi alması gerekmektedir. Özkaya Tıp Merkezi ürologları tarafından varikosel rahatsızlığının tanısı konmakta ve tedavisi uygulanmaktadır.

Erektil Disfonksiyon

Erektil disfonksiyon halk arasında iktidarsızlık olarak da bilinmektedir. Farklı yaşlardaki erkeklerde görülen bu rahatsızlık nedeniyle penis, cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi için olması gerektiği gibi sertleşememektedir. Sertleşme gerçekleşse dahi cinsle birlikteliğin sağlanması için sertlik gerektiği kadar korunamamaktadır. Bu noktada erektil disfonksiyonun tedavisi edilmesi gerekmektedir. Erektil disfonksiyon nedeniyle sorun yaşayan kişilere, Özkaya Tıp Merkezi üroloji doktorları tarafından gerekli olan tedavi uygulanmakta, gerekli durumlarda ilaç tedavisinin yanı sıra cerrahi girişimler de uygulanmaktadır.

Kronik ve Akut Hidrosel

Hidrosel, halk arasında su fıtığı olarak bilinmektedir ve testisleri çevrelemiş olan zarlar içerisinde olması gerekenden daha fazla sıvının birikmesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Genel olarak testis kayganlığının sağlanması için bu zarlar içerisinde 0,5 ml ile 1 ml sıvı bulunmaktadır fakat hidrosel durumunda zarlar içinde bulunan sıvının miktarı 100 ml ile 200 ml arasında değişmektedir. Kimi zaman sıvı, bu oranın da üzerine çıkabilmektedir. Bu rahatsızlığa tıbbi olarak müdahale edilmeli gerekli olan tedavi uygulanmalıdır.
Hidrosel hastalığı akut veya kronik olarak gerçekleşebilmektedir ve hidroselin durumuna göre tedavi yöntemleri de farklılaşmaktadır. Genel olarak hidrosel rahatsızlığı, ürologlarımız tarafından yapılacak olan fiziki muayenede kolaylıkla tespit edilebilmekte ve tedavisine başlanabilmektedir. Yenidoğan erkek bebeklerde de görülebilen bu rahatsızlık Özkaya Tıp Merkezi üroloji kliniği tarafından tespit ve tedavi edilebilmektedir.

Peyronie Hastalığı

Peyronie hastalığı bir erkek hastalığıdır ve üroloji tıp alanının tespit ve tedavi ettiği bir hastalık türü olmaktadır. Baş, gövde ve tabandan oluşan penis, cinsel işlevler ile üremenin gerçekleşmesine, idrarın dışarı atılmasına yaramaktadır. Genel olarak penisin yapısı her erkeğe özeldir fakat sağlıklı bir penisin fiziki yapısı birbirine benzerdir. Bazı erkeklerde penis olması gerekenden eğridir bu anomalinin adı da; Peyronie hastalığıdır.
Peyronie hastalığının tedavisinde ilaç kullanımı yapılmakta, kortizon enjeksiyonları gerçekleştirilmekte ve gerekli durumlarda da cerrahi operasyonlar uygulanmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde Peyronie hastalığının tedavisi üroloji bölümünün uzman ürologları tarafından gerçekleştirilmekte, gerekli durumlarda cerrahi girişimler uygulanmaktadır.

Hipospadias Hastalığı

Hipospadias hastalığının halk arasındaki adı Peygamber sünnetidir. Bu hastalık doğumsal olarak gerçekleşmekte ve yenidoğan bebeklerde görülmektedir. Normal şartlar altında idrar kanalının penisin ucunda sonlanması gerekmektedir fakat hipospadias hastalığına sahip olan bebeklerde penisin içinde bulunan idrar kanalı çok daha kısa olmaktadır. Bu durumda da üroloji doktorları tarafından bebeklere cerrahi bir tedavi uygulanmaktadır.
Her 300 erkek bebekten birinde görülen bu hastalık cerrahi müdahalenin gerçekleştirilmesi ile tedavi edilebilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi olarak uzman ürologlarımız ile birlikte hipospadias hastalığının tedavisinin gerçekleştirilmesini gerçekleştiriyor ve bebeklerin sağlıklarına kavuşmasını sağlıyoruz.

Benign Prostat Hipertrofisi

Benign prostat hipertrofisi, ileri yaşlardaki erkeklerde görülmekte olan bir rahatsızlıktır. Halk arasında iyi huylu prostat büyümesi olarak da bilinen bu rahatsızlık her erkekte yaşın ilerlemesi ile birlikte görülmektedir. Çünkü prostat ortalama olarak 50 yaşına gelmiş olan her erkekte büyümüş olarak kendisini göstermektedir. Normal şartlar altında bu bir sağlık sorunu değildir ve kanser değildir. Benign prostat hipertrofisi bir kanser türü olmadığı gibi aynı zamanda kanserin oluşmasına da neden olmamaktadır fakat prostat kanseri ile birlikte görülebilmektedir. Bu noktada da iyi huylu prostat büyümesinin tedavi edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Benign prostat hipertrofisi üroloji tıp alanının ilgilendiği bir sağlık sorunudur. Özkaya Tıp Merkezi olarak bu rahatsızlığın teşhisinde gerekli olan tüm tıbbi malzemeler ve yöntemler bünyemizde bulunmakta ve hastalarımıza hizmet vermektedir. İyi huylu prostat büyümesi tedavisinde de uzman ürologlarımız öncelikle ilaçlı tedavi uygulamakta ve hastanın durumuna göre cerrahi yöntemlere de başvurmaktadır.

Üroloji Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Hastanemizin üroloji bölümünde, hastaların şikayetlerine yönelik olarak fiziksel muayenin gerçekleştirilmesinden sonra ürologlarımız tarafından bir takım tetkikler istenebilmektedir. Yapılan bu tetkiklerin neticesinde de hastalığın tanısının konması işlemi gerçekleşmektedir. Tanının konması ve gerekli olan tedavinin başlatılması için Özkaya Tıp Merkezi’nde kullanılmakta olan tanı yöntemleri şunlardır:

 • Kan tahlili
 • İdrar tahlili
 • Laboratuar tetkikleri
 • Prostat Biyopsisi
 • PSA Testi
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)
 • Ürodinami Testi
 • Ultrason (USG)
 • Voiding Sistoüretrografi (VSUG)
Kan ve İdrar Tahlili

Hastanemizde üroloji bilim dalının ilgi alanına giren hastalıkların teşhisinde kan ve idrar tahlilinin büyük bir önemi bulunmaktadır. Kanda ve idrarda ortaya çıkan değişiklikler, ürologlarımıza hastaların mevcut durumu hakkında bilgi vermektedir ve gerekli olan tedavinin başlatılmasında etkili olmaktadır. Örneğin; böbrek ağrısı şikayeti ile hastanemize gelen hastalarımızdan ürologlarımız tarafından, hastanın mevcut durumu da göz önüne alınarak öncelikle idrar tahlili istenmektedir. Çünkü idrar tahlili MR veya BT’ye göre zararsızdır ve olası bir kum dökme durumunda idrar tahlilinden tanı konulabilmekte, gerekli olan tedavi başlatılabilmektedir.

Laboratuar Tetkikleri

Laboratuar tetkikleri arasında sperm analizi, virüs ve bakteri taramaları, enzim ve protein araştırması, tümör markerları incelemesi ve benzeri gibi işlemler bulunmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’mizde üroloji kliniklerinde laboratuvar tetkiklerinden sıklıkla yararlanılmakta ve ürolojik hastalıkların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Prostat Biyopsisi

Prostattan özel olarak üretilmiş olan tıbbi aletler ile parça alınması işlemine prostat biyopsisi adı verilmektedir. Bu biyopsi işlemi, prostat kanserinin kesin olarak tanısının konmasında etkili ve oldukça gereklidir. Her ne kadar PSA testi ile prostat hakkında bilgi sahibi olunsa da kansere yönelik olarak en kesin tanı, bu biyopsi aracılığı ile gerçekleşebilmektedir.
Prostattan alınan parçalar daha sonra hastanemizin laboratuar ortamında bir takım kimyasallar ile etkileşime sokulmakta ve de mikroskop altında incelemeye alınmaktadır. Yapılan bu incelemeler, hastanemizin patologları tarafından gerçekleştirilmekte, değerlendirilmektedir ve sonuç olarak teşhis konmaktadır.
Prostat biyopsisi oldukça önemlidir çünkü prostat kanserinin erken evrede teşhis edilebilmesini, gerekli olan tedavinin hızla başlamasını sağlamaktadır. Bu sebeple prostat hastalıklarına yönelik belirti taşıyan kişiler, vakit kaybetmeksizin üroloji servisinden destek almalıdır.

PSA Testi

PSA testinin açılımı; Prostat Spesipik Antijen’dir ve erkeklerin menin akışını düzenlemekte, prostatta üretilmektedir. Az miktarda dahi olsa PSA sürekli olarak kanda dolaşım halinde olmaktadır. Prostatın anormal olarak çalışmaya başlaması durumunda da kana geçmekte ve PSA’nın miktarı etkilenmektedir.

Erkeklerin çoğunluğunda yaşanması mümkün olan prostat bezine ilişkin olan herhangi bir hastalık durumunda kanda bulunan PSA düzeyinde sıklıkla artışın yaşanması söz konusudur. Bu noktada PSA testi ile hastaların kanında bulunan PSA’nın saptaması yapılmaktadır.

Özkaya Tıp Merkezi’mizde üroloji doktorlarımız tarafından tetkikin istenmesi durumunda hastalarımızdan alınan kan örneği PSA testine sokulmakta ve laboratuar ortamında incelenmektedir. Böylelikle prostata yönelik olan sağlık taraması, bu test ile gerçekleştirilebilmektedir.

Bilgisayarlı Tomografi

Bilgisayarlı tomografi, pek çok açıdan röntgen görüntüsünün çekilmesi ve birleştirilmesi işlemidir. BT ile damarlar ve yumuşak dokular ile birlikte kemiklerin de 3 boyutlu olarak görüntülenmesi söz konusudur ve bu sebeple pek çok hastalığın teşhisinde etkili olmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde de BT görüntüleme yapılmakta ve hastalıkların teşhisinde kullanılmaktadır. Ürologlarımız gerekli durumlarda hastalarından BT tetkiki istemekte ve gerekli olan tedavinin başlatılmasında kullanmaktadır.

Bilgisayarlı tomografide hasta bir masaya yatmaktadır ve bu esnada etrafında sürekli olarak tomografi aleti dönerek görüntüleri tespit etmektedir. Bu görüntülemenin yapılması esnasında hastaların üzerinde genellikle hasta önlüğü bulunmakta ve üzerinde metal ya da yabancı hiçbir cisim bulunmamaktadır. Ayrıca daha sağlıklı ve gerçek görüntülerin elde edilebilmesi için hastaların BT sırasında tamamen hareketsiz bir biçimde durması gerekmektedir.

Bilgisayarlı tomografi pek çok hastalığın teşhis edilmesinde zorunlu olarak kullanılmaktadır fakat bu görüntülemeye hamilelik şüphesi olanlar ya da hamile olanlar alınmamaktadır. Çünkü BT, yüksek oranda radyasyon yaymaktadır. Üroloji servisinde genel olarak mesane taşı, böbrek taşı, üreter taşı durumlarında taşların görüntülemesinin yapılması amacıyla BT kullanılmaktadır. Ayrıca erkek üreme organı ve üriner sisteme yönelik olarak tümörlerin de araştırılması için BT tetkikinden yararlanılmaktadır.

Manyetik Rezonans Görüntüleme

Manyetik rezonans görüntüleme, dokuların ve organların manyetik alanın ve radyo dalgalarının kullanılması ile gerçekleştirilmektedir. Bu görüntüleme yönteminde BT’de olduğu gibi radyasyon ışınları değil radyo dalgaları kullanılmaktadır ve pek çok hastada kullanılmaktadır. Bilindiği üzere hamilelik şüphesi ya da hamile olanlarda BT görüntülemesi yapılamamaktadır fakat doktorların da uygun görmesi durumunda bu kişilerde MR ile görüntüleme yapılabilmektedir.

Üroloji bölümünü ilgilendiren pek çok hastalığın teşhis ve tespit edilmesinde MR görüntülemesinden yararlanılmaktadır. Ayrıca iyi huylu tümörler de dahil olmak üzere üriner sistemde ve erkek üreme organlarında meydana gelen tüm tümör oluşumları MR sayesinde teşhis ve takip edilebilmektedir. Dolayısı ile Özkaya Tıp Merkezi’nde ürologlarımızın uygun görmesi durumunda MR görüntülemesinden sıklıkla yararlanılmakta ve hastaların tedavileri planlanmaktadır.

MR görüntülemesi sırasında hastaların üzerinde herhangi bir yabancı ve metal cisim bulunmamalıdır çünkü bu cisimler manyetik alanın etkilenmesine neden olmaktadır. Bu sebeple hastaların portatif olan, takılıp çıkarılabilen protezleri MR görüntülemesi esnasında çıkartılmalıdır.

Ürodinami Testi

Ürodinami testi, mesane fonksiyonlarının ölçümlenmesinde kullanılmaktadır. Bu testte hastaların mesanesi sonra aracılığı ile bir sıvı ile doldurulmakta ve boşaltım evresi incelenmektedir. Sıvı ile dolu olan mesanenin boşaltımı sırasındaki görüntüler de bilgisayar aracılığıyla kaydedilmektedir. Kaydedilmiş olan görüntüler hastanemiz ürologları tarafından incelenmekte ve hastalıkların teşhisi için kullanılmaktadır.

Genel olarak ürodinami testi, prostat hastalıklarının tedavisi sonrasında ve idrar kaçırma hastalıklarında meydana gelebilecek olan komplikasyonların teşhis edilmesinde sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak hastanemize sık sık idrara çıkma, idrar yapmada zorlanma, idrar kaçırma gibi şikayetler ile gelen hastalara ürologlarımız tarafından bu tetkikin yapılması istenmektedir.

Ultrason

Ultrason da bir görüntüleme tekniğidir ve görüntüleme yapılacak olan alana, görüntülemenin niteliğine göre üriner USG, transrektal USG, Doppler USG gibi çeşitlere ayrılmaktadır. Ultrason görüntülemesi ile vücudun içinde yer alan organların incelenmesi yapılmaktadır ve genel olarak karın boşluğunda bulunan organların görüntülenmesi için bu yönteme sıklıkla başvurulur.
Ultrason diğer görüntüleme yöntemlerine göre zararsızdır çünkü vücut için zararı günümüze kadar tespit edilmemiştir ve bu nedenle de hamile kadınların bebeklerinin gelişimlerinin izlenmesinde de rutin olarak kullanılmaktadır. Ultrason ayrıca yumuşak dokuların incelenmesinde de sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. Hastanemizin üroloji servisinde böbreğin durumunun ve böbrek taşlarının görüntülenmesinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda üroloji kapsamında prostat bezi hastalıklarının ve kanserin tespit edilmesi için transrektal USG, üriner sistem hastalıklarının tespitinde üriner USG, üriner sistemde tespit edilmiş olan tümör oluşumlarının görüntülenmesinde damarların incelenmesinde doppler USG yöntemi kullanılmaktadır.

Voiding Sistoüretrografi

Voiding sistoüretrografi yönteminde hastaların mesanelerine sonda yardımıyla kontrast bir madde verilmekte ve mesanenin boşaltımı sırasında idrar kanallarının görüntülenmesi yapılmaktadır. Genel olarak bu yöntem, idrarın idrar kanalından geriye doğru gitmesi durumunda kullanılmaktadır. Bu durum, erken dönemde tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır çünkü ilerleyen süreçte idrarın, idrar kanallarından geriye doğru kaçması böbreğin zarar görmesine neden olabilmektedir. Tıpta bu hastalığın adı; Vezikoüreteral Reflü hastalığı olarak bilinmektedir ve bu hastalığın tespit edilmesinde VCUG yönteminden yararlanılmaktadır. VCUG yönteminde hastaların mesanesine X ışınları gönderilmektedir ve bu nedenle hastaların üzerinde herhangi bir metal cismin bulunmaması gerekmektedir. İdrarın geri gitmesi durumunda üroloji bölümü doktorlarımız, hastalığın tespit ve tedavisinde VCUG yönteminden sıklıkla yararlanmaktadır.

Üroloji Bölüm Doktorları

Op. Dr. Özkan Oğuz

Op. Dr. Özkan Oğuz

Üroloji

Üroloji Sağlık Köşesi

İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi

İdrar Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi

İdrar kaçırma, cinsiyet ve yaş fark etmeksizin, oldukça yaygın olan sağlık problemlerinden b...

Cinsel Sağlık

Cinsel Sağlık

“Cinsel sağlık, sadece fiziksel bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bireysel ve toplumsal mut...

Bel Ağrıları ve İdrar Yaparken Yanma Böbrek Taşı İşareti Olabilir

Bel Ağrıları ve İdrar Yaparken Yanma Böbrek Taşı İşareti Olabilir

Tüm dünyada %15 oranında görülen böbrek taşı rahatsızlığına ülkemizde de sık rastlanı...

Call Now Button