Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

Tıp alanında teknolojinin, yenilenmelerin ve gelişmelerin sürekli devam etmesi nedeniyle, bir hekimin tüm hastalıklarla aynı derecede ilgilenmesi mümkün değildir. Birden fazla doktorun aynı anda bir hastayı muayene etmesi ise, ancak olağanüstü durumlarda mümkün olmaktadır.

Günümüz modern tıbbı bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, iç hastalıklar (dahiliye) bölümü, kendi içinde birçok yan dala ayrılmakta, erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerine direkt çözüm sağlayabilen merkezi olmaya devam etmektedir.

Dahiliye bölümündeki hekimlerimiz 6 yıl tıp fakültesi eğitimi aldıktan sonra, 4 yıl dahiliye tıbbi birimlerinde ihtisas yapmışlardır.

İç Hastalıklar Tıbbi Birimi Hangi Hastalıklara Bakar?

Tıp merkezimizin iç hastalıklar tıbbi biriminde, 16 yaş ve üstü tüm bireylerin akciğer, kardiyoloji, nefroloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, hematoloji gibi birçok farklı branşı ilgilendiren konularda genel değerlendirmeleri yapılmakta, tedavi süreçlerinin planlanması veya ilgili uzman doktorlara yönlendirmeleri sağlanmaktadır.

Cerrahi tedavi gerektiren durumlarda hastaların kalp, akciğer, böbrek, karaciğer ve şeker gibi problemleri dolayısıyla operasyona hazırlanması ve operasyon sonrası kontrolleri, yine iç hastalıklar uzmanları tarafından yapılmaktadır.

Uzman diyetisyen desteği ile kişiye özel kilo kontrol programları ve koruyucu hekimliğin önemine istinaden yaşa, cinsiyete ve şikayetlere göre hazırlanan özel check up programlarımız dahiliye uzmanlarımız ile başarıyla yürütülmektedir.

Dahiliye doktorlarımızın uzmanlık alanına giren ve bu bölümde tedavi edilen hastalıklar şunlardır:

Üst ve Alt Solunum Yolu Hastalıkları

Solunum yolu enfeksiyonları, özellikle bahar ve kış aylarında sıklıkla görülen bulaşıcı hastalıklar olup ikiye ayrılmaktadır:

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları.

Üst solunum yolu enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı olarak adlandırılan, burun ve boğaz bölgelerini etkileyen hastalıklardır.
Alt solunum yolu enfeksiyonları ise, bronşları, bronşiyolleri ve akciğerleri etkileyen daha ciddi boyutlu hastalıklardır. Alt solunum yolu enfeksiyonlar, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının tedavi edilmemesi üzerine ortaya çıkmaktadır.

Dahiliye uzmanlarımız, bazı durumlarda solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle hastanemize başvuran hastalarımızı göğüs hastalıkları ve KBB tıbbi birimlerine yönlendirebilir

Enfeksiyon Hastalıkları

Solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra, idrar yolu enfeksiyonları, cilt rahatsızlıkları, ishal, kemik ve eklem iltihapları, karaciğer enfeksiyonları (hepatit), cinsel yolla bulaşan hastalıklar, influenza, paraziter hastalıklar da dahiliye doktorlarımızın uzmanlık alanına girer.
Rahatsızlıkların belirtileri ile tıp merkezimize başvuran hastalar, enfeksiyonel bir tanı almaları durumunda enfeksiyona sebep olan etkenlere bağlı olarak tedavi altına alınırlar. Yatarak tedavi gerektiren enfeksiyon hastalarına izole bir ortam sağlanarak, bulaşmanın önüne geçilmektedir.

Hipertansiyon

Hipertansiyon, kalpten pompalanan, damarlar yoluyla vücudun doku ve organlarına dağılan kanın damar çeperlerine uyguladığı basıncın yüksek olması anlamına gelir.
Yetişkin bireylerin sistolik kan basıncı 120 mmHg ve diastolik kan basıncının 80 mmHg’nin altında olması gerekmektedir. Bu değerlerin üzerinde seyreden kan basıncına sahip bireylere hipertansiyon teşhisi konmaktadır.

Dahiliye tıbbi birimimizde teşhis, takip ve tedavisi yapılan hipertansiyon hastalarının tansiyonlarının beslenme programı ve ilaç kullanımı ile kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Diyabet

İnsülin hormonunun yetersiz salgılanması ve insülinin dokular tarafından kullanılamamasına bağlı olarak kanda bulunan glikoz seviyesinin normalin üzerine çıkmasıyla diyabet hastalığı gelişir. Tip 1 ve Tip 2 olmak üzere, toplumumuzda yaygın iki türü bulunmaktadır.

Diyabet tedavisinde insülin takviyesi ve oral anti-diyabetik ajan ilaçlar gibi takviyeler kullanılmaktadır. İnsülin kaynaklı olmayan diyabet hastalarının tedavisi ve süreç takibi dahiliye uzmanlarımız tarafından yönetilir.

Diyet uygulaması, ilaç kullanımı ile kan şekerinin normal aralıklarda seyretmesi sağlanarak, kan şekerinin göz, böbrek, kalp ve damar hastalıklarını tetiklemesi önlenir.

Tiroid Hastalıkları

Tiroid hormonları, vücudun boyun bölgesinde bulunan tiroid bezlerinden salgılanır ve vücudun metabolizma hızını düzenlemek gibi birçok önemli işleve sahiptir.

Tiroid bezlerinin yetersiz çalışması, fazla çalışması, tiroid bezinde saptanan kanser ve otoimmün hastalıklar sebebiyle vücudun hormonal dengesinde önemli sorunlar ortaya çıkabilir.

Endokrinoloji ve dahiliye tıbbi birimlerimizin ortak çalışması ile tiroid hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi mümkündür.

Kan Yağlarında Yükselme

Kolesterol, trigliserit ve diğer kan lipidlerinin seviyelerinin normalin üzerine çıkması ile kan yağlarında yükselmeye bağlı hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Bu yükselmenin sebebi sağlıksız ve dengesiz beslenme, kronik hastalıklar ve genetik faktörler olabilir.

Kan parametrelerindeki hafif yükseklikler rutin kan testlerinde fark edilebilirken, tehlikeli derecedeki yükselmeler göz çevresinde yağ bezesi oluşumu gibi belirtilerle de kendini gösterebilir.

Kan yağlarındaki dengesizliklerin ilaçlarla ve dengeli beslenme ile kontrol altına alınmaması durumlarında kalp ve damar hastalıklarının ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bu sebeple, bireyler dengeli beslenmeye gereken özeni göstermeli ve düzenli check up kontrollerinden geçmelidir.

Kan yağlarındaki yükselmesiyle birlikte hiperkolesterolemi, dislipidemi gibi hastalıkların teşhisi konmuş bireyler, derhal dahiliye tıbbi birimimizden gerekli tedavileri almaya başlamalıdır.

Sindirim Sistemi Hastalıkları

Midede gastrit, ülser, gastroözogaeal reflü, fıtık; karaciğerde hepatit, siroz, kist, yağlanma; safra kesesinde taş ve kum oluşumu, tıkanıklık ve iltihap (kolesistit) gibi karaciğer, mide ve safra kesesi hastalıkları dahiliye doktorlarımızın uzmanlık alanına girer.

Hastalıkların tedavisinde sağlıklı beslenme, yaşam tarzında değişiklik ve ilaç tedavisi, dahiliye uzmanlarımız tarafından yürütülür.

Cerrahi operasyon gereken hastalara radyoloji uygulamaları yapılır veya hastalar, ilgili cerrahi uzmana yönlendirilir.

Akciğer Hastalıkları

Toplumumuzda sıkça görülen astım, KOAH (Kronik Obstrüktif), akciğer zarında sıvı birikimi, zatürre gibi akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavi süreçleri dahiliye bölümümüzce yürütülmektedir. Daha ağır seyreden hastalıklarla tıp merkezimize başvuran hastalar, gerekli görülmesi durumuna göğüs hastalıkları birimine de yönlendirilebilir.

Kansızlık ve Diğer Kan Hastalıkları

En yaygın nedeni yetersiz ve dengesiz beslenme olan B12 vitamin eksikliği, folik asidin vücuda yetersiz düzeyde alınması ve demir eksikliği sebebiyle ortaya çıkan kansızlık (anemi), toplumumuzda yaygın görülen bir hastalıktır.

Kandaki demir, hemoglobin ve hematokrit seviyelerinin düşüklüğüne ek olarak, akdeniz anemisi, kanama, kemik iliğiyle ilgili rahatsızlıklar ve kanın pıhtılaşmasına ilişkin bozukluklar da dahiliye tıbbi birimimizin uzmanlık alanına girer.

Tedavi sürecinde gerekli görülmesi durumunda, dahiliye uzmanlarımız, hematoloji tanı ünitemize yönlendirme yapabilir.

Böbrek Hastalıkları

Böbreklerde meydana gelen kistler, enfeksiyonlar, akut veya kronik yetmezlikler, taş oluşumları gibi hastalıkların teşhis, tedavi ve takibi Dahiliye birimimiz tarafından yürütülmektedir. Erken tedavi edilmemesi halinde, bu hastalıklar kalıcı organ hasarlarına yol açabilmektedir.

Dahiliye uzmanlarımız, gerekli gördükleri durumlarda hastaları üroloji tıbbi birimimize yönlendirebilir.

Romatizma Hastalıkları

Bel ve boyun ağrısı yaşayan ve fibromialji, kireçlenme, gut hastalığı, karakterize yumuşak doku romatizması, behçet hastalığı, akut eklem romatizması, ailesel akdeniz ateşi gibi hastalıkların teşhisi konmuş bireyler, dahiliye tıbbi birimimize romatizmal hastalıklar gerekçesiyle başvurabilir.

Teşhis, düzenli takip ve tedavi süreçleri dahiliye uzmanlarımız tarafından yürütülen hastalarımız, gerekli görüldüğü durumlarda romatoloji uzmanlarımıza da yönlendirilebilirler.

Yukarıda bahsettiğimiz hastalıklar için ilk başvuru dahiliye kliniğimize yapılmalıdır. Dahiliye uzmanlarımız, bu ve benzeri hastalıklar için ziyaretçilerimizin şikayetleri dinler, bir tedavi planı oluşturur veya gerekli gördüğü durumlarda diğer tıbbi birimlerimize yönlendirme yapar.

Eğer siz de iç hastalıklar bölümümüzün uzmanlık alanına giren herhangi bir hastalığa sahipseniz veya herhangi bir hastalığın belirtilerini gösterdiğinizi düşünüyorsanız, derhal Özkaya Tıp Merkezi’ni arayıp randevu alabilirsiniz.

Son teknolojik tıbbi ekipmanlara sahip hastanemizdeki güler yüzlü hekimlerimiz, size sağlıklı yarınlar sunabilmek için sizi bekliyor olacaklar.

İç Hastalıklar (Dahiliye) Bölümde Uygulanan Tedaviler

İç Hastalıklar (Dahiliye) Bölüm Doktorları

Yrd. Doç. Dr. Seher Dağalp

Yrd. Doç. Dr. Seher Dağalp

İç Hastalıklar (Dahiliye)
Uzm. Dr. Meryem Özokçu

Uzm. Dr. Meryem Özokçu

İç Hastalıklar (Dahiliye)
Uzm. Dr. Ali Haydar Günal

Uzm. Dr. Ali Haydar Günal

İç Hastalıklar (Dahiliye)
Uzm. Dr. Rabia Nevin Yalçınkaya

Uzm. Dr. Rabia Nevin Yalçınkaya

İç Hastalıklar (Dahiliye)
Uzm. Dr. Nur Kayatürk

Uzm. Dr. Nur Kayatürk

İç Hastalıklar (Dahiliye)

İç Hastalıklar (Dahiliye) Sağlık Köşesi

Kırk Yaş Üstü Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Önerileri

Kırk Yaş Üstü Kadınlar İçin Sağlıklı Yaşam Önerileri

Kadınlarda 40 yaşından sonra bazı sağlık sorunları kaçınılmaz oluyor. Ancak yaşam tarzın...

Diyabet Hastalarına Kış Uyarıları

Diyabet Hastalarına Kış Uyarıları

Kandaki şeker miktarının artması sonucu diyabet hastalığı ortaya çıkar.Temel olarak 2 çeş...

Kötü Kolesterol ile Başa Çıkma Yolları

Kötü Kolesterol ile Başa Çıkma Yolları

Kalp krizinden felce kadar ölümcül sağlık sorunlarına neden olan kötü kolesterolü düşürm...

Karaciğer Yağlanmasına Karşı 5 Öneri

Karaciğer Yağlanmasına Karşı 5 Öneri

Hem kadınlarda hem de erkeklerde neredeyse aynı sıklıkta görülen karaciğer yağlanması, kara...

Maymun Çiçeği’nden Korunmanın Beş Yolu

Maymun Çiçeği’nden Korunmanın Beş Yolu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maymun çiçeği için 23 Temmuz’da “küresel acil durum” ...

Aşı ve Bağışıklama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aşı ve Bağışıklama Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Aşı ve bağışıklama kişilerin dünya üzerinde denk gelinen hastalıklar için vücutlarının...

Corona Virüs Belirtileri Nelerdir?

Corona Virüs Belirtileri Nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının belirtilerinin farkında olmak, kendinizi ...

COVID-19 PCR Testi Hakkında Sıkça Sorulan 9 Soru

COVID-19 PCR Testi Hakkında Sıkça Sorulan 9 Soru

Özkaya Tıp Merkezlerimizde PCR testi güvenli bir şekilde yapılmaktadır ! Dünya genelinde topl...

Antikor Testi Hakkında Merak Edilenler

Antikor Testi Hakkında Merak Edilenler

Vücudumuz virüs, bakteri ve antijenler gibi yabancı moleküllere karşı savunma için proteinler...

Covid Miyim, Grip Mi? Covid ve Grip Farkı Nedir?

Covid Miyim, Grip Mi? Covid ve Grip Farkı Nedir?

Grip virüsünün yaygın görüldüğü aylara geldiğimiz şu günlerde, aynı zamanda günümüz...

Gizli Şeker Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Gizli Şeker Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Günümüz koşullarında sağlıksız beslenme düzeni, düzensiz hayat tarzı ve kötü alışkanl...

Call Now Button