DOĞUM YERİ VE YILI

ANTALYA/1959

HEKİMLİK BRANŞI

DAHİLİYE

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1983

UZMANLIK VE YILI

ANKARA NUMUNE HASTANESİ 1989

İŞ TECRÜBELERİ

YALVAÇ VEREM SAVAŞ DİSPANSERİ

ANKARA NUMUNE HASTANESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HASTANESİ

DİKMEN KURTULMUŞOĞLU POLK

BÜYÜK ANKARA OTELİ İŞYERİ HEKİMLİĞİ

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İç Hastalıkları bölümlerinde 16 yaş üstü tüm bireylerin Akciğer(Solunum sistemi) , Hipertansiyon, Kardiyoloji (Kalp ve damar), Nefroloji (Böbrek), Endokrin (Hormonal hastalıklar  – şeker, guatr, şişmanlık vs.), Enfeksiyon,  Romatoloji (bağışıklık sistemi), Gastroenteroloji (sindirim sistemi), Hematoloji  (kan hastalıkları) yönünden değerlendirmeleri yapılarak tedavilerinin planlanması ve gereğinde ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Cerrahi tedavi gerektiği durumlarda hastaların kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer ve şeker gibi problemlerinin düzenlenerek operasyona hazırlanması ve operasyon sonrası kontrolleri yine İç Hastalıkları uzmanlarınca yapılmaktadır.

Şeker hastalarına, hastalıkları hakkında bilgi verilmesi ( diabet eğitimi) ve gereğinde insülin eğitiminin verilmesi yine uzman hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmekte, Nodüler guatr olgularında gereğinde Radyoloji Bölümümüzde ultrason eşliğinde  tiroid ince iğne aspirasyon  biopsisi yaptırılarak takipleri sağlanmaktadır.

Uzman diyetisyen desteği ile kişiye özel kilo kontrol programları ve Koruyucu Hekimliğin önemine  istinaden yaşa, cinse ve şikayetlere göre hazırlanan özel check-up programlarımız Dahiliye Uzmanlarımız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.

ENGLISH INFORMATIONS

SPEC. DR. RABİA NEVİN YALÇINKAYA

PLACE AND DATE OF BIRTH

ANTALYA/1959

MEDICAL BRANCH

INTERNAL DISEASES

SCHOOL AND DATE OF GRADUATION

ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY – 1983

SPECIALTY AND DATE

ANKARA NUMUNE HOSPITAL 1989

WORK EXPERIENCES

YALVAÇ TUBERCULOSIS CONTROL DISPENSARY

ANKARA NUMUNE HOSPITAL

ANKARA METROPOLITAN MUNICIPALITY HOSPITAL

DİKMEN KURTULMUŞOĞLU POLYC

BÜYÜK ANKARA HOTEL WORKPLACE MEDICINE

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

At Internal Diseases Departments, all individuals over 16 are evaluated in terms of Lungs (Respiratory System), Hypertension, Cardiology (Cardiovascular Diseases), Nephrology (Kidneys), Endocrinology (Hormonal Diseases – Diabetes, Goiter, Obesity, etc.), Infections, Rheumatology (Immune System), Gastroenterology (Digestive System), Hematology (Blood Diseases), treatments are planned for them, and they are referred to relevant branches when necessary.

Internal Diseases Specialists also regulate problems of patients such as heart, lungs (respiration), kidneys – liver and diabetes and prepare them for operation when surgical therapy is needed, and control them after an operation.

Diabetic patients are also informed about their disease (diabetes education) and insulin education when needed in control of specialist physicians, and in cases of nodular goiter, thyroid fine-needle aspiration biopsy is conducted accompanied by ultrasound, when needed, at our Radiology department, and they are followed up.

Tailor-made weight control programs with specialist dietitian support, and our special check-up programs prepared according to age, gender and complaints based on the importance of Preventive Medicine are implemented successfully by our Internal Diseases Specialists.