Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

Radyoloji; X ışınları, radyo dalgaları ve diğer görüntüleme yöntemlerinin kullanıldığı bir tıp alanıdır. Özkaya Tıp Merkezi Radyoloji bölümümüz ve radyologlarımız çeşitli hastalıkların tespitinin yapılması ve teşhisinin konması için hastalarımıza kesintisiz olarak hizmet sağlamaktadır. Tıp merkezimizde bulunan görüntüleme yöntemleri aracılığıyla sağlık bilimlerinin her alanında hastalıkların tanısı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji bölümünde birbirinden farklı görüntüleme yöntemlerinden yaralanılmaktadır. Bu görüntüleme yöntemleri sağlık alanının neredeyse her alanında da kullanılmaktadır. Çoğu hastalığın teşhis edilmesinde radyolojik görüntüleme yöntemlerine başvurulduğu için radyologlarımız da sağlık sektörünün her alanında hizmet sunmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’mizde gerekli durumlarda diğer tıp alanları doktorlarımız, radyologlarımızdan destek almaktadır. Dolayısı ile tıp merkezimizde bölümler arası dayanışma ve birlikte çalışma ilkesi benimsenmektedir.

Radyoloji alanı, hastaların vücut içi görüntülerinin elde edildiği ve saptamaların yapıldığı bir bölümdür. Radyoloji alanında görüntüleme işlemlerini yapan teknikerlerimiz ve görüntüler üzerinde tespitte bulunan radyologlarımız kesintisiz olarak hastalarımıza hizmet vermektedir. Radyoloji, hastaların hastalıklarının teşhisi için görüntülemelerin yapıldığı bir tıp alanıdır fakat bu tıp alanı da kendi içerisinde tanısal radyoloji ve girişimsel radyoloji olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıp merkezimizde radyolojinin bu iki alanında da görüntülemeler yapılmakta, hastalıkların tanısı konmaktadır.

Radyoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Hastalıkların teşhis edilmesi amacıyla vücut içi görüntülemelerin yapıldığı, damarların, yumuşak dokuların, kemiklerin görüntülerinin elde edildiği ve elde edilen görüntülerin yorumlandığı tıbbi uzmanlık alanına Radyoloji denmektedir. Radyoloji bölümünde tanı amaçlı olarak yüksek frekanslı ses dalgaları ile manyetik alandan yararlanılmaktadır. Bu sayede vücut içi görüntülerin elde edilmesinden sonra radyologlarımız hastalıkların tespitini yapmak üzere görüntüleri yorumlamakta, gerekli olan tıp alanı doktorlarımıza yollamaktadır.
Radyoloji bölümü kapsamında tanısal radyoloji ya da girişimsel radyoloji çekimlerini yapan kişilere Radyoloji teknikeri denmektedir. Radyolog ise tıp fakültesini bitirdikten sonra Radyoloji üzerine uzmanlık eğitimi almış olan kişilerdir. Özkaya Tıp Merkezi Radyoloji bölümünde alanında uzman ve deneyimli radyoloji teknikerleri ile radyologları hastalarına sağlık hizmeti sunmaktadır.

Genel olarak Radyoloji tıp alanından yararlanıldığı hastalıklar şunlardır:

 • Hamilelik takibi
 • Kanser hastalıkları
 • Yaralanma
 • Kalp ve damar hastalıkları
 • Akciğer hastalıkları
 • Kemik hastalıkları
 • Kas ve iskelet sistemi hastalıkları
 • Sinir sistemi hastalıkları
 • Diş Hastalıkları
 • Yumuşak doku hastalıkları
 • Jinekolojik hastalıklar
 • Pediatrik hastalıklar

Görüldüğü üzere Radyoloji alanının baktığı hastalıkların kapsamı oldukça geniştir. Bu sebeple de günümüzde tıp biliminin hemen hemen her alanında Radyoloji tekniklerine ve tespitlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Hamilelik Takibi

Hamileliğin takibinin yapılmasında rutin olarak radyoloji teknikleri arasında bulunan ultrasondan yararlanılmaktadır. Bebek gelişimin incelenmesi, cinsiyetinin öğrenilmesi, bebeğin içinde bulunduğu ay ile gelişimini ne derece doğru bir şekilde gerçekleştirdiği, ense kalınlığı, boy ölçüsü ve benzeri gibi bilgiler ultrason sayesinde öğrenilmektedir. Dolayısı ile hamilelik takibinde bebeğin gelişimi hakkında bilgi edinilebilmesi için radyoloji tekniklerinden yaralanılması gerekmektedir. Özkaya Tıp Merkezi’nde bu hizmet jinekologlar tarafından sağlanmaktadır.
Gebelik şüphesi olan veya gebe olan kadınların çeşitli sağlık sorunları dolayısı ile birçok görüntüleme tekniklerinden yararlanması radyasyon nedeni ile zararlı olabilmektedir. Bu noktada gerekli durumlarda uygulanmak üzere gebe kadınların MR çekimi yapılabilmekte, şikayetlerin nedeni ortaya konabilmektedir. Tıp merkezimizde MR çekimi radyoloji teknikerleri tarafından gerçekleştirilmekte ve radyologlarımız tarafından yorumlanmaktadır.

Kanser Hastalıkları

Radyoloji tekniklerinin en fazla kullanıldığı hastalıklar kanserlerdir. Kanser hastalıkları oldukça fazladır ve tüm kanser türlerinde radyolojik görüntüleme yapılmasına gereksinim duyulmaktadır. Kanserin teşhis edilmesi aşamasından, kanserli yapıların takip edilmesine kadar pek çok noktada çeşitli radyolojik görüntülemelerden destek alınmaktadır.
Radyoloji teknikleri yalnızca kanserli yapıların teşhis edilmesinde değil, gerçekleştirilen tedavinin ne derecede başarılı olduğunun anlaşılması ve açıkça ortaya konması için de kullanılmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde kanser hastalıklarının teşhisinde ve tedavisinde radyoloji bölümümüz ve radyologlarımız ile diğer alan doktorlarımız dayanışma içinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Yaralanma

Radyoloji tekniklerinin en fazla kullanıldığı tıp alanlarından biri de acil tıptır. Travma veya bir kaza sonucu yaralanmaların meydana gelmesi durumunda vücudun ve iç organların aldığı hasarların tespit edilmesi aşamasında radyolojik görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır. Acil müdahalenin yapılması için gerekli bilgilere ancak radyolojik görüntülemeler ile ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte çeşitli yaralanmaların sonrasında hasta sağlığının takibinin yapılması için de kontrol günlerinde radyoloji teknikleri kullanılmaktadır.
Örneğin bir yaralanma sonucunda kolu kırılmış olan bir hastanın ilk müdahalesinin gerçekleştirilmesinin ardından kontrol gününde kemiğinin kaynama ve doğru kaynama durumunun tespit edilmesi için ortopedistler hastalarını radyoloji bölümüne yönlendirmekte ve görüntüler üzerine yorumlama yapmaktadır. Bu sebeple yaralanma sonucu meydana gelen sağlık sorunlarının tedavi edilebilmesi için radyolojik görüntülemelere her zaman ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer siz de çeşitli yaralanmalardan, kemik kırıklarından dolayı aldığınız hasarı en iyi şekilde onarmak istiyorsanız Özkaya Tıp Merkezi doktorlarımızdan sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Kalp ve Damar Hastalıkları

Kalp ve damar hastalıklarının tespitinde de radyoloji tekniklerinden yararlanılmaktadır. Kalbin ve damarların işleyişinin ortaya konması, olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadıklarının kontrol edilmesinde radyolojik görüntülemeler önem taşımaktadır. Yapılan radyolojik muayeneler sonucunda hastaların tanısı konmakta ve gerekli olan tedavi süreci planlaması aşamasına geçilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi’nde kardiyoloji ve cerrahi alanı hastalarına gerekli olan durumlarda radyolojik görüntülemeler yapılmakta ve tedavi aşamasına geçilmektedir.

Akciğer Hastalıkları

Akciğer hastalıklarının teşhis edilmesinde radyolojik görüntüleme rutin olarak gerçekleştirilmektedir. Hastaların şikayetlerine ve gösterdiği belirtilere göre radyoloji alanının çeşitli teknikleri uygulanmaktadır. Akciğer kanserinden zatürreye kadar pek çok akciğer hastalıklarında yol gösterici olan radyolojik görüntüleme teknikleridir. Bu nedenle çeşitli akciğer rahatsızlıklarına sahip olan hastalarımıza radyologlarımız tarafından sağlık hizmetleri sunulmaktadır.

Kemik Hastalıkları

Kemik hastalıklarının tanısının konması ve tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için kaçınılmaz olarak radyoloji bölümünün çeşitli görüntüleme teknikleri sürekli olarak kullanılmaktadır. Çünkü vücudun içinde yer alan kemiklerin görüntülenebilmesi, durumlarının tespit edilebilmesi ve gerekli olan tedavinin gerçekleştirilebilmesi için görüntülemenin yapılması zorunludur. Kemiklerde kırık ya da çatların, kemik yapısının bozukluğunun veya kanserli kemik yapısının tam anlamıyla ortaya konması yalnızca radyolojik görüntüleme ile mümkün olmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde sağlık hizmeti sunan radyologlarımız aracılığı ile kemik hastalıklarının tanısı konabilmekte ve tedavi aşamasına geçilebilmektedir.

Kas ve İskelet Sitemi Hastalıkları

Kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavi edilebilmesi için kas ve iskelet sisteminin mevcut durumunun ortaya konması gerekmektedir. Kas ve iskelet sistemi hastalıkları kapsamında şikayetleri olan hastalarımızın, cerrahi herhangi bir işleme alınmasından önce sorunlarının tespit edilebilmesi radyoloji tekniklerinin kullanılmasıyla mümkün olmaktadır. Dolayısı ile kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tanısı ve tedavisi için radyolojik görüntüleme oldukça gereklidir. Özkaya Tıp Merkezi hastalarımızın kas ve iskelet sistemi rahatsızlıkları için sağlık hizmeti verilebilmesi için radyoloji bölümünden ve radyologlarından yararlanılmaktadır.

Sinir Sistemi Hastalıkları

Sinir sistemi hastalıkları tedavisi için Özkaya Tıp Merkezi radyologları ile dayanışma içerisinde sağlık hizmetleri verilmektedir. Sinir sistemi hastalıklarına sahip olan hastalarımızın sinir sistemlerinin mevcut durumlarının ortaya konması ve sorunların tespit edilebilmesi için radyolojik görüntülemeler yapılmaktadır. Sinir ucu iltihabı ve benzeri gibi rahatsızlıkların tedavi edilebilmesi, elde edilen ve radyologlar tarafından yorumlanan görüntüler sayesinde gerçekleştirilmektedir.

Diş ve Çene Hastalıkları

Diş ve çene hastalıkları kapsamında, sağlıksız olan ve çürümüş dişlerin çekilmesinden önce radyolojik görüntüleme tekniğinden yararlanılmaktadır. Ağız içinde ağrıya, acıya ve sızıya nende olan çürüklü yapıdaki dişin tespit edilmesi için bu görüntülemenin yapılması zorunludur. Dolayısı ile sorunlu dişin tespit edilmesi için ağız ve diş sağlığı kapsamında radyoloji görüntülemesinden yararlanılmaktadır. Çünkü çürük yapısı diş köklerinde gerçekleşmektedir ve diş köklerinin görüntülenebilmesi ancak radyolojik teknikler ile mümkün olmaktadır.
Diş çürüklerinin yanı sıra radyolojik görüntüleme tekniklerinden çene bozukluklarının tespit edilmesi, kist ve tümör oluşumlarının tanısının konması için de yararlanılmaktadır. Bu sebeple ağız sağlığı kapsamında radyoloji tanı teknikleri sıklıkla kullanılmakta ve hastalarımıza hizmet sunmaktadır.

Yumuşak Doku Hastalıkları

Yumuşak doku hastalıklarının ve yumuşak dokularda meydana gelen sorunların tespit edilmesi yalnızca radyolojik muayene sonucunda ortaya konabilmektedir. Herhangi bir cerrahi işleme gerek kalmadan radyoloji teknikleri ile vücut içerisinde bulunan yumuşak dokuların tam olarak ve üç boyutlu bir şekilde görüntülenmesine olanak tanıyan radyoloji teknikleri sayesinde yumuşak doku hastalıklarının tedavi edilebilmesi, cerrahi bir işlem gerekiyor ise de ne yapılması gerektiği önceden planlanabilmektedir.
Örneğin böbrek taşı hastalıklarının tespitinde radyolojik görüntülemelerden yararlanılmakta, mevcut duruma göre ya ilaçlı bir tedavi uygulanmakta ya da taşın büyüklüğüne ve bulunduğu yerin önemine göre cerrahi bir girişim planlanmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde yapılan radyolojik görüntüleme ve radyologlarımızın yorumları ışında yumuşak doku hastalıklarının tanısı ve tedavisi gerçekleştirilmektedir.

Radyoloji Muayenesi Nasıl Yapılır?

Radyoloji muayenesi diğer tıp alanlarında gerçekleştirilen muayenelere göre farklı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Çünkü radyolojik muayenede hastalarımızın gerekli olan görüntülemesinin yapılabilmesi için tıbbi cihazlardan yararlanılmaktadır. Dolayısı ile bu muayenede hastanın doktor tarafından el aracılığı ile fiziki olarak muayene edilmesi söz konusu değildir; direkt olarak tıbbi cihazlar aracılığı ile görüntüleme yapılmaktadır.

Radyoloji hemen hemen bütün tıp alanları ile ortaklaşa çalışan bir tıp alanıdır. Dolayısı ile birbirinden farklı rahatsızlıklara ve hastalıklara sahip olan hastalarımız, öncelikle ilgili tıp alanına başvurmakta ve bu tıp alanında görevli olan doktorlarımız tarafından gerekli durumlarda radyolojiye yönlendirilmektedir. Genel olarak jinekoloji bölümümüz dışında kalan tüm tıp alanlarında görüntüleme yapılabilmesi için ilgili tıp doktorumuzun radyolojiye hastayı sevk etmesi gereklidir.

Farklı tıp alanı doktorlarımızın hastalarını görüntüleme yapılması amacıyla radyoloji bölümüne yönlendirmesi soncunda elde edilen görüntüler radyologlarımız tarafından incelendikten ve tanısı konduktan sonra belge halinde ilgili doktorumuza gönderilmektedir. Diğer tıp alanı doktorlarımız da radyolojik görüntüleme sonucuna göre hastalarımıza tanıyı bildirmekte ve gerekli olan tedaviyi planlamaktadır.

Radyoloji Bölümü Tanı Yöntemleri

Özkaya Tıp Merkezi’nde çeşitli hastalıkların tanısının konması ve tedavisinin gerçekleşmesi için radyoloji kliniği hastalarına hizmet sunmaktadır. Radyoloji bölümümüz ve radyologlarımız sayesinde çeşitli hastalıkların tanısı en kısa sürede konmaktadır ve tıp merkezimizde modern radyoloji görüntüleme tekniklerinin tamamından yararlanılmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde hastalarımızın hizmetine sunulan tanı yöntemlerimiz şunlardır:

 • Röntgen
 • Çok kesitli bilgisayarlı tomografi
 • Mamografi
 • Kemik mineral dansitometrisi
 • Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi
 • Panoramik diş röntgeni
Röntgen

Röntgen, x-ray cihazı adıyla da bilinmektedir ve günümüzde en eski görüntüleme tekniklerinden biri olan röntgenden sıklıkla yararlanılmaktadır. Ayrıntılı görüntülemenin yapılmasına gereksinim duyulmadığı zamanlarda kullanılan bu radyoloji tekniği sıklıkla akciğer ve kemik hastalıklarının tespit edilmesinde tercih edilmektedir. X ışınlarının kullanıldığı röntgen, hamilelik şüphesi olan veya hamile olan kişilere zarar verebileceğinden dolayı çok zorunlu olmadıkça tercih edilmemektedir.
Özkaya Tıp Merkezi’mizde yapılan röntgen görüntülemeleri bilgisayar sistemimiz üzerinden en hızlı şekilde ilgili doktorlarımıza iletilmektedir.

Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi, x ışınlarının kullanıldığı ve vücudun tamamının görüntülenebildiği bir radyoloji bölümü tıbbi cihazıdır. Vücudun kesitsel görüntülerinin toplandığı ve birleştirildiği bilgisayarlı tomografi yani BT ile pek çok hastalığın teşhisi gerçekleştirilebilmektedir. Fakat radyasyon yayması nedeni ile BT tıpkı röntgen gibi hamilelik şüphesi olan ve hamile olan kişilere uygulanmamaktadır. Birçok hastalığın anında tespit edilmesine olanak tanıyan BT oldukça hayat kurtarıcı olan bir görüntüleme tekniğidir.
BT çekimi sırasında hastaların yatması ve BT çekimi boyunca hareketsiz olarak kalması gerekmektedir. Hastaların çekim sırasında hareket etmesi, görüntülerin bozulmasına neden olacağından bu oldukça önemlidir. Özkaya Tıp Merkezi radyoloji teknikerlerimiz tarafından çekilen BT, radyologlarımız tarafından incelenmekte ve yorumlanmakta, daha sonra da ilgili tıp alanı doktorlarımıza bilgisayar sistemimiz üzerinden iletilmektedir.

Mamografi

Mamografi, x ışınları aracılığı ile meme hastalıklarının teşhisinde kullanılmakta olan bir radyoloji tanı yöntemidir. Bu yöntem ile meme yapılarının ayrıntılı olarak incelenmesi sağlanmakta, memede bulunan kistik yapıların tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Mamografi özellikle meme kanserinin teşhis edilmesi ve erken dönemde tedavi edilebilmesi noktasında oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısı ile Özkaya Tıp Merkezi’nde özellikle 40 yaş üstü hastalarımıza tarama amaçlı olarak mamografi çektirmesi önerilmektedir.

Kemik Mineral Dansitometrisi

Kemik mineral dansitometrisi, x ışınlaırnın kullanılarak kemik yoğunluğunun ve kemik erimesi hastalığının tespit edildiği bir radyolojik tanı yöntemidir. Vücut analizinin yapıldığı bu teknik özellikle osteoporoz teşhisinde etkili bir biçimde kullanılmaktadır. İlerleyen yaşa bağlı olarak belirli yaşın üzerinde olan hastalarımıza sağlık sorunları yaşamaması ve yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amacıyla kemik mineral dansitometrisi yaptırmaları önerilmektedir.

Ultrasonografi ve Doppler Ultrasonografi

Ultrasonografi yani USG özellikle karın içinde bulunan organların durumlarının tespit edilmesinde ve bu organlarda oluşan hastalıkların teşhis edilmesinde sıklıkla kullanılmakta olan radyoloji tanı teknikleri arasında bulunmaktadır. Gebelik şüphesi taşıyan ve gebe olan kadınların gebeliklerinin tespit edilmesinde, bebek gelişiminin takip edilmesinde jinekologlarımız tarafından rutin olarak kullanılan USG, çeşitli hastalıkların tespitinde de etkili olarak kullanılmaktadır. USG’de ses dalgaları kullanıldığı için insan sağlığına herhangi zararı söz konusu değildir.
USG tekniği içerisinde damar hastalıklarının tanısının konabilmesi için kullanılmakta olan teknik de Doppler USG olmaktadır. Doppler USG sayesinde insan vücudunda bulunan damarları n durumu net olarak ortaya konabilmekte ve damarlar değerlendirilebilmektedir. Dolayısı ile bu görüntüleme tekniği, damarlarda yetmezliğin veya tıkanıklığın olup olmadığı noktasında kullanılmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde çekilen Doppler USG radyologlarımız tarafından incelenip değerlendirilmekte ve ilgili doktorlara bilgisayar sistemi üzerinden aynı gün içerisinde gönderilmektedir.

Panaromik Diş Röntgeni

Panaromik diş röntgeni; bütün dişlerin, çene kemiğinin ve çene kemiğinde meydana gelen pek çok sorunun tespit edilmesi için sıklıkla kullanılmaktadır. Genel olarak çürüklü diş köklerinin tespit edilmesi ve gerekli olan diş tedavisinin başlatılması için başvurulan panaromik diş röntgenine, çene yapısında var olan sorunların tespit edilmesi için de başvurulmaktadır. Dolayısı ile ağız ve diş sağlığı için radyoloji bölümü panaromik diş röntgeni tekniğinden destek alınmaktadır.
Panaromik diş röntgeni sayesinde ağız içinde ve çene yapısında gözle görülemeyecek olan sorunların tespiti yapılmaktadır. Çürük yapısı, kist ve tümör oluşumları bu teknik sayesinde kolaylıkla tespit edilebilmekte ve doktorlarımız tarafından tedavi başlatılabilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi’mizde çekilen panaromik diş röntgeni görüntüsü, aynı gün içerisinde bilgisayar sistemi üzerinden doktorlarımıza gönderilmektedir.

Radyoloji Bölümde Uygulanan Tedaviler

  Bu kategoride hiç yorum bulunamadı.

Radyoloji Bölüm Doktorları

Uzm. Dr. Fatma Koç

Uzm. Dr. Fatma Koç

Radyoloji

Radyoloji Sağlık Köşesi

Kanserde Dondurma Yöntemi Hedefi 12’den Vuruyor

Kanserde Dondurma Yöntemi Hedefi 12’den Vuruyor

Kanserle mücadelede etkin rol oynayan tanı ve tedavi yöntemleri, son yıllarda teknolojik gelişm...

Mamografi Hayat Kurtarıyor

Mamografi Hayat Kurtarıyor

Erken tanı meme kanseri tedavisinde başarının birinci şartını oluşturuyor. Bu nedenle hayat ...

Dijital, Direkt Radyoloji Ve Floroskopi İncelemeleri

Dijital, Direkt Radyoloji Ve Floroskopi İncelemeleri

Panoramik (Diş-Çene) Ve Direkt Grafi İncelemeleri Her türlü rutin direkt grafiler ve özel dire...

Call Now Button