Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 17, 2023

Psikoloji insanların ve hayvanların davranışlarını ve zihinsel sürecini inceleyen bilim dalıdır. Psikiyatri ise beyin hastalıklarının tamamını kapsayan bir bilim dalıdır. Psikoloji bölümünde hastaların genellikle dinleme ve konuşma terapisi ile tedavisi yapılırken Psikiyatri bölümünde hastaların ilaçlı tedavisi yapılmaktadır. Psikoloji bölümüne akıl sağlığı ve ruh hastalıklarını içeren herhangi belirti ya da bulguları barındıran herkesin gidebilmesi mümkün olacaktır.

Kişilerin duygusal ve davranışsal herhangi bir tavrında ortaya çıkan bozuklukların altında yatan en önemli nedenlerden biri mantık dışı düşüncelerle baş edememe durumudur. Bilişsel düşüncelerin tamamı davranışlara ve duygulara yansıyan durumlardan bir tanesidir. Bu kapsamda Psikoloji bölümümüzde bulunan Uzman Psikologlarımız kişilerin duygu durum ve davranışsal bozuklarınızın temeline inerek, bu mantık dışı davranışlarla baş edebilme ve bu düşüncelerden arınarak yeni düşünce ve becerilere kavuşulması konusunda destekleme görevi üstlenmektedir

Kişilerin Psikolojik sorunlarının ortaya çıkması duygu ve davranışları ile başa çıkamama sorunlarını ortaya çıkaracağı için yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürecektir. Bunun yanı sıra kişinin benliğinde ortaya çıkan tüm sorunlar duygu durum bozukluklarının daha da ilerlemesine neden olabileceği için hastaların sağlığının büyük ölçüde bozulmasına neden olabilmektedir. Özkaya Tıp Merkezi Uzman Psikologlarımız uzmanlık eğitimini Psikoloji üzerine almış kişilerdir. Bu açıdan tüm hastalarımızın için en kapsamlı ve donanımlı tedavi yaklaşımlarını sunabileceklerini söyleyebilmek mümkün olabilmektedir.

Psikoloji Bölümünde Muayene Nasıl Yapılmaktadır?

Psikoloji bölümümüzde muayeneler tamamen hasta odaklı olarak gerçekleştirilmektedir. Muayene genellikle diyalog halinde gerçekleştiği için kişiler içinde oldukça rahat geçeceğini söyleyebilmek mümkün olacaktır. Uzman Psikologlarımız ilk olarak hastanın anamnezi öyküsünü alacaktır. Psikolojik hastalıklar genetik faktörler sebebi ile ortaya çıkabileceği için hastaların ailelerinde var olan hastalıklar psikologlar tarafından değerlendirilecektir.

Bunun yanı sıra kullanılan ilaçlar, daha önce geçirilmiş Psikoloji kaynaklı hastalıklarının bilinmesinin de önemi oldukça büyüktür. Hastada sigara, alkol ya da uyuşturucu gibi zararlı alışkanların var olup olmadığının bilinmesi tedaviyi etkileyen önemli bir nokta olması sebebiyle mutlaka bilinmelidir. Diyalog şeklinde gerçekleştirilen bu muayene türünde hastanın bilincinin yerinde olması ve rızasının bulunması durumunda hasta yakınlarının bu muayeneye katılabilmesi mümkün olabilmektedir.

Hastanın bilincinin yerinde olmaması durumunda ise muayene için hasta yakınına başvurulmak durumunda kalınacaktır. Muayene öncesinde Psikologlar kendilerini tanıtarak hasta ve hasta yakınının kendisine güven duyabilmesini sağlayacaktır. Bu muayene sırasında konulan tüm konular hasta mahremiyetinin korunması gereğince sır olarak kalmakta ve gerekli görülmediği durumlarda 3. Bir şahıs ile paylaşılmamaktadır. Özkaya Tıp Merkezi Psikologlarımızın anlayışlı ve saygılı tavrı ile hastada meydana gelen duygu durum ve davranış şekilleri kısa süre içerisinde tespit edilebilecektir.

Bu kapsamda doktorlarımızın empati yeteneği ve kaygıyı yatıştırabilen davranışları sayesinde hastanın temel sorunları belirlenerek, buna göre bir tedavi planı oluşturulmaktadır. Psikoloji bölümünde tedavi genellikle açık uçlu ya da kapalı uçlu sorular ve diyaloglar şeklinde gerçekleştirilmektedir. Seans şeklinde gerçekleştirilen bu görüşmeler ortalama 20-30 dakika sürebilmektedir. İlk görüşme bu seanslardan bağımsız olarak biraz daha uzun sürebilmektedir. Hastalarda güven oluşturabilmek ve bireyleri çok fazla sıkmamak adına görüşmeler uzun tutulmamaktadır.

Psikoloji bölümünde hastanın kesin tanısının konulabilmesi için Özkaya Tıp Merkezimizde bazı tanı testleri uygulanabilmektedir. Uygulanan tanı testlerinin sonuçlarına göre hastaların hastalığı hakkında kesin tanı konulabilecektir. Kesin tanıdan sonra hastalığın tedavisi için seans sayısı ve süresi belirlenerek tedavi sürecine başlanabilmektedir. Bazı hastalıkların tedavisinin bölümümüzde yapılamayacağı düşünüldüğünde ya da hastanın hastane yatışının yapılması gerekli duyulduğunda Psikiyatri bölümümüze konsültasyon istenebilmektedir.

Psikoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakmaktadır?

Psikoloji bölümü akıl ve ruh sağlığını etkileyen tüm hastalıkları kapsayabilen geniş içerikli bir tıp bilimidir. Psikolojik hastalıklar birçok insan için büyük sorunlar olarak nitelendiriliyor olmasına rağmen, aslında birçok insanda yaygın psikolojik hastalıkların görüldüğünü söyleyebilmek mümkündür. Psikolojik hastalıklar temelinde çok ciddi belirtiler vermeyen, ancak sonrasında hastalara ciddi sağlık sorunları yaratabilen önemli rahatsızlıklardır. Psikoloji bölümünde en sık rastlanan hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilmektedir;

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozuklukları genellikle stres kaynaklı olup, vücudun strese karşı verdiği doğal tepkilerin bütünüdür. Hastaların yoğun strese dayanamadığı durumlarda vücut aşırı tepkiler vererek korku, anksiyete ve panik gibi durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kaygı Bozuklarında en sık ortaya çıkan hastalıklar fobiler, yaygın anksiyete bozuklukları, travmatik stres bozuklukları ve panik ataklardır.

Psikotik Bozukluklar

Psikoloji bölümünde bu bozukluklar hastanın gerçeği kabullenmemesi durumlarına yol açtığı için daha ciddi durumlardır. Bu açıdan hasta yakınlarının bu durumu fark ettiğinde hastayı direkt olarak fiziksel muayene için getirmesi gereklidir. Psikotik bozuklukların en önemli hastalıklarından bir tanesi şizofrendir. Şizofrenik hastalarda gerçek algısı ve zeka algısı kesinlikle bulunmamaktadır. Gerçeği değerlendirememe, duyguları kontrol edememe durumları ortaya çıktığı için son derece önemli bir hastalıktır. Psikotik bozukluklar arasında sanrı ve halüsinasyon görme durumları da oldukça önemli rahatsızlıklardır.

Uyku Bozuklukları

Uyku bozukluları herhangi bir nedenden ötürü kişinin yeterli uyku uyuyamaması ya da uyku arasında sürekli olarak uyanması durumudur. Bu durum kişinin uykusunu alamamasına neden olacağı için kişide psikolojik sorunların baş görmesine neden olacak, ertesi günün verimli olması büyük ölçüde engellenecektir. Uyku bozuklukları rahatsızlıkları arasında horlama, uyku apnesi, insomnia( uyuyamama) ve huzursuz bacak sendromu yer almaktadır.

Vajinismus

Vajinismus halk arasında ilk gece korkusu olarak adlandırılan durumdur. Bu hastalıkta kişinin vajinasının girişinde yer alan kaslar istemsizce kasıldığı için cinsel birleşme meydana gelememektedir. Kişilerin cinsel arzusunun var olması durumunda dahi vajinismus gelişebilmekte ve birleşmeye engel olabilmektedir. Bu durum çiftler arasında büyük bir sorun yaratabileceği için kısa süre içerisinde Psikoloji bölümünde muayenenin gerçekleştirilmesi gerekecektir.

Yeme Bozuklukları

Yeme bozukluklarında en sık görülen hastalıklardan bir tanesi anoreksia ve blumia hastalığıdır. Anoreksia hastalığında kişi kilo alma korkusu ile yemek yememek istemektedir. Blumia hastalığında ise kişi gerekli gereksiz birçok besin çeşidini yedikten sonra kendisini kusturarak yediklerini çıkartmaktadır. Her iki durum tedavi edilmediği takdirde hastaların sağlığı ciddi zarar görebilmektedir.

Depresyon

Depresyon bazı nedenlerden dolayı kişinin hayattan bağımsız ve sürekli olarak üzgün davranması halidir. Bu durum kişide farklı davranış ve duygu durumlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluklar

Bu bozukluklarda hastalar kendilerini sürekli bir düşünceyi düşünmeye zorlamaktadır. Bu nedenle saplantılı ve takıntılı davranışlar sergileyeceklerdir. Bu duygu ve davranışlar kişileri olumsuz yönde etkileyebileceği için hastalarının Psikoloji bölümümüzde yer alan alanında Uzman Psikologlarımıza başvurmasının önemi büyüktür.

Psikoloji Bölümü Hastalıklarında Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Psikoloji bölümü hastalıklarında belirtiler hastalığın tipi ve seyrine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak Psikolojik hastalıkların tamamında kişilerde fark edilir şekilde duygu durum ve davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Bölümümüzde en sık görülen hastalıklar ve belirtileri şu şekilde açıklanabilmektedir;

Kaygı Bozukluklarında Belirtiler

Kaygı bozukluğu yaşayan kişilerde belirti olarak sinirli, gergin ve huzursuz hissedebilme, sürekli kötü bir şey olacakmış gibi panik yapma, hızlı nefes alıp verme, enerji düşüklüğü, kendini zayıf hissetme, kaslarda zayıflık, kalp atışında hızlanmalar ortaya çıkabilmektedir.

Psikotik Bozukluklarda Belirtiler

Kişilerde ortaya çıkan psikotik bozukluklarda hastalar kendini dış dünyadan geri çekeceklerdir. Bunun yanı sıra motivasyon kaybı, duygu ifadelerinde donukluk, sürekli olarak halüsinasyon görme, sanrılar olduğunu kabullenme, sürekli yapılan sorumluluk ya da davranışları yerine getirmeme isteği gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Yeme Bozuklukları Belirtileri

Yeme bozuklarının en temel belirtilerinden bir tanesi aşırı yeme ya da yememe isteği olacaktır. Bunun yanı sıra kişilerin tuvalette uzun süre kalması, yemek ihtiyacının karşılanmasından hemen sonra tuvalete gidilmesi, kişilerde sık sık bulantıların ortaya çıkması, yememeye bağlı kaslarda ve vücutta zayıflık hali, depresyon ve motive kaybı ortaya çıkmaktadır.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Belirtileri

Psikoloji hastalıkları arasında önemli yere sahip OKB’ de kişilerde düşünme takıntı haline gelmiştir. Psikoloji bölümünde en önemli hastalıklar arasında yer alan OKB’ de belirti olarak sürekli kirlenme isteği, düzenli ve simetrik olma, sürekli stres ve sıkıntı yaratma, aşırı titiz davranma, belirli kalıp sözcükleri kullanma ve sürekli rahatsızlık hissi ortaya çıkabilmektedir.

Depresyon Belirtileri

Günlük hayata karşı ilginin azalması, kendini değersiz hissetme, sürekli olumsuz duygu ve düşüncelere kapılma, iştah azalışı ya da artışı, duygularını kontrol edememe, uyku bozukluklarının ortaya çıkışı en büyük belirtilerdir.

Uyku Bozuklukları Belirtileri

Uyku bozukluklarında sıklıkla belirti olarak uykuya dalamama, sürekli olarak uyanma, uyku sırasında nefes darlığı çekme, kendi horlama sesinden ürkerek uyanma, uykunun alınamamasına bağlı gün içerisinde agresif ve sinirli davranma, gün içerisinde enerji ve motivasyon kaybı ortaya çıkabilmektedir.

Vajinismus Belirtileri

Vajinismus psikoloji bölümünün incelediği hastalıklardan biridir. Belirti olarak ilişkiye girememe, ön sevişme sonrasında istem dışı kasılma, korku ve panik hali ortaya çıkabilmektedir.

Psikoloji Bölümünde Kullanılan Tanı Yöntemleri Nelerdir?

Psikoloji bölümünde bazı belirti ve bulgulara bağlı kesin tanı her zaman konulamayacaktır. Bu kapsamda kişinin hastalığının kesin tanısının konulabilmesi ve tedavi sürecine giriş yapılabilmesi adına bölümümüzde farklı tanı testleri uygulanabilmektedir. Bu tanı testlerinin sonuçlarını Psikologlarımız inceleyerek hastanın hastalığına ilişkin tanıyı koyabileceklerdir.

TAT (Tematik Algı Testi)

Psikoloji bölümünde TAT testi sıklıkla 14 yaş üstü bireylere uygulanan bir test türüdür. Bu testte genel olarak insan durumlarının tasvir edildiği kartlar kullanılarak hastaların hayal gücü analiz edilmektedir. Psikologlarımız tarafından bu kartlar gösterilerek hastanın bu karta göre bir hikaye anlatması istenecektir. Bu test ile anlatılan hikaye ve gerçeklik arasındaki bağlantı kurularak hastanın içsel dünyası psikolog tarafından anlaşılmaya çalışılacaktır. Bu test kişilerin hastalığı hakkında Psikologlarımızın bir fikir edinmesini kolaylaştıracaktır.

MMPI Kişilik Testi

Bu test kişilerin kişisel özelliklerini ortaya koyan, bilimsel ve objektif açıdan bireyi analiz eden ve bireylerin diğer toplum kişileri ile arasındaki ilişkiyi açığa çıkaran bir test türüdür. Soru ve cevap şeklinde değerlendirilen bu test güvenilir ve bilimsel gerçekliği bulunan önemli bir testtir. Psikoloji bölümünde bu test genellikle depresyon, obsesif kompulsif bozukluklar, psikotik sapmalar, paranoyalar, şizofreni, duygu durum bozuklukları ve hastalık hastası olarak adlandırılan Hipokondriazis hastalarının tanısının konulabilmesi için yapılabilmektedir.

Wisc-R Testi

Bu testte hastaya birtakım sorular sorulmaktadır. Bu soruların bir kısmı yaşadığımız yeryüzü hakkındadır. Daha sonra hatırlatma, dikkat ve hesap yapabilme, gördüğü nesneleri nitelendirme gibi birçok farklı sorular sorarak hastadan yanıtlar beklenir. Hastanın verdiği yanıtlar doğrultusunda Psikologlarımız tarafından hastaya puanlar verilecektir. 0-30 puan arasında olan bu puanlarda 25 ve üzeri puan alan kişiler normaldir. 10 puanın altında olan kişilerde ciddi, 10-19 puan aralığında olan kişilerde orta düzeyde ve 19-24 puan aralığındaki kişilerde ise hafif düzeyde bozukluklar olduğu düşünülmektedir.

Mini Mental Testi

Psikoloji bölümünde sıklıkla kullanılan bu test hastaların zeka düzeyini belirlemek için yapılmaktadır. Bu testte kişiler sözel ve diğer alanlarda sosyal zeka, muhakeme, soyut ve somut düşünce, kısa ve uzun süreli bellek hafızası belirleme gibi şekillerde sorulara tabii tutularak zeka seviyesi belirlenmektedir

Psikoloji Bölüm Doktorları

Psk. Mercan Tuna

Psk. Mercan Tuna

Psikoloji
Klinik Psk. Betül Özkaya

Klinik Psk. Betül Özkaya

Psikoloji

Psikoloji Sağlık Köşesi

Sınav Kaygısı

Sınav Kaygısı

Sınav kaygısı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili biçimde kullanılmasını engelleye...

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Bağımlı Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Bağımlı kişilik bozukluğu, insanların duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmaya de...

İmaj Kaygısı Sigara Bağımlısı Yapabilir!

İmaj Kaygısı Sigara Bağımlısı Yapabilir!

Bırakınca kilo alıyorum, hamile kalınca içmeyeceğim, çevremde herkes kullanıyor, bu benim te...

Call Now Button