DOĞUM YERİ VE YILI

KAYSERİ – 1968

HEKİMLİK BRANŞI

ÜROLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

GATA TIP FAKÜLTESİ – 1990

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ

SAMSUN ASKERİ HASTANESİ
SAMSUN TÜP BEBEK MERKEZİ
MALATYA ASKERİ HASTANESİ
MALATYA TÜP BEBEK MERKEZİ
ÖZEL KAYSERİ MELİKGAZİ HASTANESİ
ÖZEL AKROPOL HASTANESİ
ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-SERTİFİKALAR

GATA TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANA BİLİM DALINDA İHTİSAS

E-POSTA

ozkanoguz@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

PLACE AND DATE OF BIRTH

KAYSERİ – 1968

MEDICAL BRANCH

UROLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

GATA MEDICAL FACULTY – 1990

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

WORK EXPERIENCES

SAMSUN MILITARY HOSPITAL
SAMSUN IVF CENTER
MALATYA MILITARY HOSPITAL
MALATYA IVF CENTER
PRIVATE KAYSERİ MELİKGAZİ HOSPITAL
PRIVATE AKROPOL HOSPITAL
PRIVATE ÖZKAYA MEDICAL CENTER

SCIENTIFIC ACTIVITIES – CERTIFICATES: SPECİALTY AT GATA MEDICAL FACULTY UROLOGY DEPARTMENT

E-MAIL

ozkanoguz@ozkayatipmerkezi.com