UZM. DR. NURHAN ÖGE: DERMATOLOJİ UZMANI

DOĞUM YERİ VE YILI: EKİM 1962

HEKİMLİK BRANŞI: DERMATOLOJİ (CİLDİYE)

MEZUN OLDUĞU OKUL VE YILI: ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1986

UZMANLIK VE YILI : ANKARA NUMUNE HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ 1990

İŞ TECRÜBESİ :

DR.MUHİTTİN ÜLKER ACİL YARDIM VE TRAFİK HASTANESİ 1991-1993

ANKARA NUMUNE HASTANESİ DERMATOLOJİ KLİNİĞİ 1993-1996

TRT DİSPANSERİ 1996-2007

HARVARD MEDİCAL SCHOOL, BETH ISRAEL HOSPİTAL 1998

29 MAYIS HASTANESİ 2007-2008

AKAY HASTANESİ 2008-2012

SİNCAN KORU HASTANESİ 2012-2013

ÖZEL 100.YIL HASTANESİ 2013-2014

AKAY HASTANESİ 2015-2016

ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ 2016-…

YABANCI DİL: İNGİLİZCE


ENGLISH INFORMATIONS

CONS. DR. NURHAN ÖGE

DERMATOLOGY CONSULTANT

BIRTHPLACE AND DATE OF BIRTH: OCTOBER 1962

MEDICAL SPECIALTY: DERMATOLOGY

SCHOOL GRADUATED AND GRADUATION DATE: ANKARA UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE – 1986

SPECIALTY AND DATE: ANKARA NUMUNE HOSPITAL DERMATOLOGY CLINIC 1990

JOB EXPERIENCE:

DR.MUHİTTİN ÜLKER EMERGENCY AND TRAFFIC HOSPITAL 1991-1993

ANKARA NUMUNE HOSPITAL, DERMATOLOGY CLINIC 1993-1996

TRT DISPENSARY 1996-2007

HARVARD MEDICAL SCHOOL, BETH ISRAEL HOSPITAL 1998

29 MAY HOSPITAL 2007-2008

AKAY HOSPITAL 2008-2012

SİNCAN KORU HOSPITAL 2012-2013

PRIVATE 100.YIL HOSPITAL 2013-2014

AKAY HOSPITAL 2015-2016

PRIVATE ÖZKAYA MEDICAL CENTER 2016-…

FOREIGN LANGUAGE: ENGLISH