Özkaya Tıp Merkezi Milli Müdafaa Caddesi No:16 Kızılay/Ankara
İnkılap Özkaya Tıp Merkezi İnkılap Sk. No:27 / Kızılay / Çankaya /Ankara

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 18, 2023

Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde uzman hekimlerimiz tarafından muayene sonrası uygun bulunduğu takdirde aşağıdaki tıbbi raporlar adınıza verilebilmektedir.

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşveren kurumların çalışanlarının sağlığını gözetmesi gerekmektedir. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerine göre bir çalışan yeni işe girerken veya uzun bir süre izinde olduktan sonra çalışmaya geri dönerken sağlık raporu alması zorunlu tutulmuştur.

İşe giriş raporu işlerin risk grubu durumuna göre geçerlilik süreleri değişmektedir. İşyerleri risk faktörü olarak Sağlık Bakanlığı tarafından üç kategoriye ayrılmıştır ve işe giriş sağlık raporlarının geçerlilik süresi aşağıda belirtilmiştir:

Çok tehlikeli işyerleri (maden, inşaat, kimya fabrikaları) için bir yıl
Tehlikeli işyerleri (üretim fabrikaları ve atölyeler) için üç yıl
Az tehlikeli işyerleri (ofisler, bürolar, restoranlar) için beş yıl.
İşe girerken almanız gereken veya süresi geçince yenilemeniz gereken İşe Giriş Sağlık Raporu’nu kurumumuzdan güvenle alabilirsiniz.

Ehliyet İçin Sağlık Raporu

Sürücü olur raporu olarak da bilinen ehliyet için sağlık raporu ilk defa ehliyet başvurusu yaparken, ehliyetinizi yenilerken veya sınıf eklerken ve ehliyetinizi kaybetiğiniz durumlarda gerekli olan bir evraktır.

2016 yılı itibariyle ehliyet sınıfları ve rapor alma şartları değişikliğe gitmiştir. Bu sebeple 1. grup sağlık raporları ve 2. grup sağlık raporları kavramları ortaya çıkmıştır.

grup sağlık raporları M, A1, A2, A, B1, B, BE ve F sınıfı ehliyet alacakları kapsamaktadır. Bu sınıflar hafif araç sürücülerinden oluşmaktadır ve bu sınıftaki sürücüler 10 yılda bir ehliyetlerini yeni bir sağlık raporuyla yenilemek zorunluluğundadır.
grup sağlık raporları C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve G sınıfı ehliyet alacakları kapsamaktadır. Bu sınıflar genelde ağır araç ve ticari araç sürücülerinden oluşmaktadır ve bu sınıftaki sürücüler 5 yılda bir ehliyetlerini yeni bir sağlık raporu alarak yenilemek zorunluluğundadırlar.
Ehliyet için sağlık raporunu Özel Özkaya Tıp Merkezi’nin yanı sıra devlet hastanelerinden, aile hekiminizden ya da diğer özel sağlık kuruluşlarına başvuru yaparak alabilirsiniz.

İş Göremezlik Raporu

İş göremezlik raporu, sigortalı bir çalışanın hastalanması, gebe kalması, iş kazası geçirmesi veya meslek hastalığına yakanması durumunda uzman doktor onayı ile almaları gereken bir rapordur. SGK tarafından iş göremezlik ödemesi alabilmek için hastaların iş göremezlik raporu alması zorunludur.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 3 farklı geçici iş göremezlik ödeneği bulunmaktadır. Bunlar işyerinde bir kaza geçirmek veya meslek hastalığına yakalanmak, hastalık veya rahatsızlık, ve kadınlar için gebelik ve doğum olarak sınıflandırılabilir.

Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde iş göremezlik ödeneği alabilmek için gerekli olan iş göremezlik raporunu alabilirsiniz.

Doğum Öncesi Çalışabilir Raporu

Bir işyerinde sigortalı kadın çalışanın hamileliği esnasında ve doğum öncesinde hazırlaması gereken belli evraklar vardır. İş göremezlik raporu bunlardan biri olmakla birlikte bir diğer önemli evrak doğum öncesi çalışabilir raporudur.

Kadın çalışan tahmini doğum tarihinden 3 hafta öncesine (yaklaşık 37. hafta) kadar çalışmak istiyorsa doktoruna bu isteğini bildirebilir. Eğer doktoru da muayene sonrasında bu durumu uygun bulursa 32. haftasında “Doğum Öncesi Çalışabilir Raporu” alabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, kadın çalışan 37. haftayı doldurduğunda mutlaka “İş Göremezlik Raporu”nu almalıdır. Kadın Hastalıkları ve Doğum birimimizde doğum öncesi çalışabilir raporu muayene sonrası uzman hekimlerimiz tarafından verilmektedir.

İlaç Kullanım Raporu

Kronik hastalığı bulunan bireylerin düzenli ilaç kullanması gerekebilir. Tansiyon, şeker, kolesterol gibi sürekli ilaç kullanımı gerektiren bu hastalıkların tedavisinde doktorlar sürekli ilaç raporu verebilmektedir.

Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde hekimlerimizin gerçekleştireceği muayene ardından uygun görüldüğü takdirde sürekli ilaç raporunuzu alabilirsiniz. Bu rapor 3 aylık, 6 aylık veya 12 aylık olabilir.

Rapor verildiği zaman ilacı alabilmeniz için reçete yazdırmanız gerekmektedir. Reçete yazdırırken yanınızda bir belge taşımanıza gerek yoktur ve reçeteniz ile herhangi bir eczaneye uğrayarak ilacınızı teslim alabilirsiniz.

Okul/Yurt Kayıtları İçin Sağlık Raporu

Yatılı okul veya öğrenci yurtlarına kayıt olmak isteyen öğrencilerin hekim muayenesi sonrası sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Yurt veya okula kayıt yaptırırken sağlık raporu istenmesinin sebebi yurtta kalacak diğer öğrencilere bir hastalık bulaştırmayacağının tespit edilmesidir. Bu sebeple sağlık raporu almak isteyen kişinin şahsen sağlık birimine müracaat etmesi zorunludur.

Sağlık birimine başvuruda bulunmadan önce son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf ve önlü arkalı nüfus cüzdanı fotokopisi gerekmektedir. Sağlık kurulu raporunun verilmesi için yapılacak fiziksel muayene Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde yapılmaktadır.

Lisans İçin Sağlık Raporu

Ülkemizde sporcuların yaptıkları spor alanında lisans alabilmeleri için başvuru esnasında kullanılmak üzere sağlık raporu almaları gerekmektedir.

Sporcu lisansı için sağlık raporu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği yöntemlere göre elde edilmelidir. Bu bilgilere e-devlet üzerinden ulaşabilirsiniz.

Tek Hekim Sağlık Raporu

Tek hekim sağlık raporu, başvuran kişinin sağlığının yalnızca bir hekim tarafından değerlendirilmesi ve resmi bir evrak olarak işlenmesidir. Tek hekim sağlık raporu spor lisansı alınması, işe giriş vb. amaçlar için alınabilir.

Tek hekim sağlık raporunu yalnızca aile hekimlerinden almak gibi bir zorunluluk yoktur. Özel Özkaya Tıp Merkezinde Göz Hastalıkları, İç Hastalıklar (Dahiliye), Kulak Burun Boğaz, vb bütün uzmanlıklarda görev yapan uzman hekimler de tek başlarına bu raporu oluşturabilir.

Sağlık Kurulu Raporu

Sağlık kurulu raporunun halk arasında bilinen bir diğer adı heyet raporudur. Bir heyet raporunda en az üç ayrı dal uzmanının muayenesi sonucunda oluşturulabilir. Bu uzmanların imzalarının yanı sıra hastane başhekiminin veya başhekimi vekilinin imzası bulunması raporun geçerliliği için zorunludur.

Sağlık kurulu raporunu oluşturan hekimlerin uzmanlıkları da geçerliliği için önemlidir. Raporun kullanılacağı amaca veya başvuruda bulunan bireyin sağlık durumuna göre ilgili branşlardan hekimlerin imzası gerekir. Bazı kurumlar raporun içeriğiyle alakasız branş hekimlerinin imzasını kabul etmemektedir.

Heyet raporu seyahat, iş, ilaç, tıbbi ürün, spor, askerlik, tazminat, vergi muafiyeti, vb birçok konudaki bazı işlemler için avantaj sağlayabilir.

Huzurevinde Kalabilir Raporu

Yaşlı ve evde bakımı zor olan bireylerin huzurevlerinde kalması ve onlarla yaşlı bakımı ile rehabilitasyon konusunda deneyimli ekiplerin ilgilenmesi gerekebilir. Bu durumda huzurevinde kalacak birey için bir sağlık raporu başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Huzurevinde kalabilir raporu, yetkili bir doktor heyetinin vermesi gereken bir rapordur. Bu raporda bulaşıcı hastalıklar, psikoloji ve nöroloji başlıkları altında birey uzman hekimler tarafından incelenir.

Huzurevi başvurularında kullanılacak sağlık raporu için devlet hastanelerinin yanı sıra tıp merkezimize de başvurulabilir.

Gıda Sektöründe Çalışmak İçin Sağlık Raporu

Gıda sektöründe çalışmak isteyen bireylerin iş başvurusuna ek olarak belli muayenelerden geçmeleri gerekmektedir. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na göre bu kişilerin belirli dönemlerde portör taraması yaptırmaları zorunludur.

Portör (mikrop taşıyıcılığı) muayenesi esnasında bireyin belirli bulaşıcı hastalıklar taşıyıp taşımadığı test edilmektedir. Testler gaia kültürü, boğaz ve burun kültürü, akciğer grafisi ve dışkının mikroskobik olarak incelenmesidir. Dışkı incelemesi en az altı ayda bir, diğer testler ise en az yılda bir tekrarlanmalıdır.

Portör muayenesi, gıda sektörünün yanı sıra bakım, temizlik, konaklama gibi sıhhi iş kollarında çalışmak isteyen bireylere yapılması gereken bir testtir. Özel Özkaya Tıp Merkezi’nde portör muayenesi yapılmaktadır.

Sağlık Raporu Nedir?

Sağlık raporu, yaptığınız birçok resmi başvuruda karşınıza çıkabilecek bir belgedir. Sağlık raporu, sizin sağlıklı olduğunuzu kanıtlayan bir rapor olmanın yanı sıra rahatsızlığınızı veya rahatsızlıklarınızı belirleyen bir rapor da olabilir.

Hukuki tanımlamadan bakıldığında sağlık raporu kişinin bedenen ve aklen sağlığının belirli bir iş, görev veya amacı gerçekleştirmeye uygun olup olmadığına dair, belirli kriterler doğrultusunda yetkili bir hekimin yaptığı muayene sonucunda oluşturduğu ve onayladığı belgedir.

Sağlık Raporuna Neden İhtiyaç Duyabilirsiniz?
Sağlık raporuna hayatınızın birçok noktasında ihtiyaç duyabilirsiniz. Evlenirken, ehliyet alırken, yeni bir işe girerken, yatılı bir okul veya yurda başvuruda bulunurken, veya yukarıda bahsi geçen diğer durumlarda Özel Özkaya Tıp Merkezi’ndeki yetkili hekimlerimizden sağlık raporu talep etmek için başvuruda bulunabilirsiniz.

Son Güncelleme Tarihi : Şubat 18, 2023

Call Now Button