RADYOLOJİ UZMANI

UZ. DR. ADALET İŞYAPAN

DOĞUM YERİ ve YILI

KAHRAMANMARAŞ 1966

HEKİMLİK BRANŞI

RADYOLOJİ UZMANI

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ

DR MUHİTTİN ÜLKER ACİL YARDIM VE TRAVMATOLOJİ HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA HASTANESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NUMUNE HASTANESİ

ÖZEL HRS KADIN HASTANESİ

ÖZEL ÖZKAYA TIP MERKEZİ

UZMANLIK EĞİTİMİ VE YILI

RADYODİAGNOSTİK UZMANLIĞI 1992-1996

E-POSTA

adaletisyapan@ozkayatipmerkezi.com


ENGLISH INFORMATIONS

CONS. DR. ADALET İŞYAPAN

RADIOLOGIST

BIRTHPLACE AND DATE OF BIRTH

KAHRAMANMARAŞ 1966

MEDICAL SPECIALTY

RADIOLOGIST

FACULTY AND GRADUATION DATE

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

JOB EXPERIENCES

DR MUHİTTİN ÜLKER EMERGENCY AND TRAUMATOLOGY HOSPITAL

MINISTRY OF HEALTH ANKARA HOSPITAL

MINISTRY OF HEALTH NUMUNE HOSPITAL

PRIVATE HRS WOMEN’S HOSPITAL

PRIVATE ÖZKAYA MEDICAL CENTER

SPECIALTY TRAINING AND DATE

SPECIALTY IN RADIO DIAGNOSTICS 1992-1996

E-MAIL

adaletisyapan@ozkayatipmerkezi.com