KULAK BURUN BOĞAZ

ADI SOYADI :
SALİM AKIN

DOĞUM YERİ YILI :
SİVAS 1949

UZMANLIK EĞİTİMİ VE YILI :
GATA 1984

MEZUN OLDUĞU TIP FAKÜLTESİ :
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YABANCI DİLİ :
İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ :
ASKER HASTANELERİ VE ANKARA BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİ

ENGLISH INFORMATIONS

Op. Dr. Salim AKIN

EAR NOSE THROAT

NAME AND SURNAME: SALİM AKIN

PLACE AND DATE OF BIRTH: SİVAS 1949

SPECIALTY TRAINING AND DATE: GATA 1984

MEDICAL FACULTY OF GRADUATION: ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY

FOREIGN LANGUAGE: ENGLISH

WORK EXPERIENCES: MILITARY HOSPITALS AND ANKARA METROPOLITAN HOSPITAL