Plastik, Estetik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

Üniversite sınavında “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi”ni kazandım. Lisans öğrenimimin ardından tıp fakültesinden 2005 senesinde “Tıp Doktoru” ünvanı almaya hak kazanarak mezun oldum. Sonrasında aynı yıl Tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Hastanesi’nde “Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi İhtisasına” başladım. Asistanlığım esnasında “Sağlık Bakanlığı Replantasyon Merkezi”nde (Kopan Uzuvların Yerine İadesi) çalıştığım için, oldukça fazla sayıda “parmak”, “el”, “kol” vb. uzuvun yerine iade edilmesi operasyonunu katıldım. Uzmanlı eğitimi esnasında Zürih Üniversitesi’nde Mikrocerrahi eğitimi aldım. Uzmanlık tezim, özü itibariyle “deneysel” olarak nitelendirilebilecek bir çalışmaydı. Tezimin konusu “Random Paternli Fleplerde Sigara Dumanının Flep Yaşayabilirliği Üzerindeki Olumsuz Etkisinin Botilinum Toksini İle Önlenmesi” meselesi hakkındaydı. Mezun olduktan sonra “Devlet Hizmet Yükümlülüğü”gereği 41. Dönem ataması ile Kastamonu’ya atandım. Böylelikle, Kastamonu Devlet Hastanesi’nde çalışmaya başladım. Zorunlu devlet hizmetimi bitirdikten sonra memuriyet görevimden istifa ettim ve özel sektörde çalışmaya başladım. 2013 yılının Temmuz ayından itibaren “Özel Çankaya Hastanesi” ve “Özel Köroğlu Estetik Cerrahi Merkezi”nde çalışmaya başladım, 2015 yılı itibariyle Özkaya tıp merkezlerinde çalışmaya başladım, çalışmalarımı hala bu kurumlarda sürdürmeye devam ediyorum. Üyesi olduğum dernekler “Ankara Tabip Odası”, “Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği”(TPRECD) ve “Estetik Yüz ve Burun Cerrahisi Derneği”dir (EYBCD)
Katıldığım kongreler ve kurslar

(1) “Yanık Kursu ve Çalıştayı”, Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Şubat 2009 – Ankara.
(2) “Mikrocerrahi Kursu”, Zürih üniversitesi, Ocak 2010-İsviçre.
(3) “Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği”, Kış Sempozyumu, Mart 2011-Bolu.
(4) “Endoskopik Yüz Gençleştirme Kursu”, Temmuz 2009-Bursa.
(5) “Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği”, 3. Plastik Cerrahi Okulu, Mayıs 2010, Antalya.
(6) “31. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi”, Ekim 2009, Adana.
(7) “Estetik ve Plastik Cerrahi Derneği”, 15. Ulusal kongresi, Ocak 2011, İstanbul.
(8) “2013 ISAPS Istanbul Coruse & 5th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Plastik cerrahi fiziksel fonksiyonları geliştirmek, kaza, hastalık veya doğumsal anomaliler sonucunda oluşan şekil bozukluklarını ve yara izlerini (skar) en aza indirmek için çalışan tıbbi branştır. Plastik cerrahi, yaygın olarak bilindiği gibi yüz ve vücuda ait özellikleri yeniden şekillendiren ve fiziksel görünüşü iyileştiren estetik cerrahiyi de kapsamaktadır.
MERKEZİMİZDE YAPILAN BAŞLICA AMELİYATLAR
*Burun Estetiği/Rinoplasti Nedir? Neyi Amaçlar?
-Rinoplasti, estetik burun ameliyatı, burnun var olan görüntüsünü yüzün diğer kısımları ile uyumlu kılmak için yapılmaktadır. Bu sayede kişilerin öz-güveni artırmaya yardımcı olmak, beden algısı değiştirmek ve psikolojik yaşamı olumlu yönde değiştireceği düşünülerek planlanabilmektedir.
-Rinoplasti ameliyatında sadece burnun biçimi değil, şayet varsa, solunum problemleri de halledilmektedir. Burnun biçimi değiştirilirken işlevinin zarar görmemesi hedeflenir.
-Hem burnun orta kısmında bulunan ve nefes almayı engelleyen eğrilikler (“septum deviasyonu”), hem de burun deliklerinin yan duvarlarında yer alan yapılarda (”konka”) meydana gelen büyümeler burun estetiği sayesinde düzeltilmektedir.
*Kepçe Kulak Ameliyatı Nedir?
-Kulak estetiğine “otoplasti” denir. Genetik, doğum kaynaklı ya da dışsal etkiler nedeniyle meydana gelen şekil bozuklukları kulak estetiği ameliyatları sayesinde düzeltilmektedir. Hedeflenen şey, kulaklar ve kafa arasındaki açıyı normale döndürmektir.
*FUE Yöntemi İle Saç Ekimi Nedir?
-Saç ekimi işlemleri denince akla ilk olarak gelen seçenek FUE Yöntemi’dir. FUE yöntemi cerrahi bir yöntem olup ancak ameliyathane ortamında cerrahlar ve cerrahi tekniker yardımıyla yapılması gereken işlemlerdir.
-FUE Yöntemi ile yapılan saç ekimi işlemlerinden hasta memnuniyet oranları diğer yöntemlere nazaran daha yüksektir. Bilimsel verilerde bunu desteklemektedir. Cerrahi kesi yerine küçük iğneler yardımı ile kıl köklerinin alınması daha az ağrıya neden olmakta ve çalışan kişinin işe dönüş süresini kısaltmaktadır.
*Meme Büyütme Estetiği İle Ne Amaçlanır?
-İlk olarak göğüslerinizin dolgunluğu ve projeksiyonunun arttırılması hedeflenir. Bu sayede daha dengeli ve simetrik göğüslere sahip olabilirsiniz. Görünümünüz ve kendinize olan güveniniz bir hayli artar. Tıp dünyasındaki genel kanı ; en kalıcı meme estetiği sonuçlarının alınması için, silikon protezlerin kullanılması gerekmektedir.
-Meme büyütme operasyonu; Göğüslerinin boyutunu ve hacmini yetersiz bulan, gebelik ya da kilo kaybından sonra meydana gelen dolgunluk kaybını ortadan kaldırmak isteyen ve doğumdan ya da emzirme sürecinden sonra meydana gelen deformasyonlardan kurtulmak isteyen kadınlara rahatlıkla uygulanabilir.
*Meme Küçültme Estetiği İle Ne Amaçlanır?
-Göğüsleriniz vücut hatlarınıza kıyasla orantısız bir yapıya sahipse; büyük, ağır ve uçları sarkmış göğüsleriniz varsa; göğüslerden birisi diğerine göre daha büyük ya da küçükse; büyük göğüslerden dolayı boyun ve sırt bölgenizde ağrılar oluşuyorsa; memeler arasında tahriş ve benzeri durumlar meydana geliyorsa; büyük hacimli göğüsler yüzünden bazı fiziksel aktiviteleri yapamıyorsanız, meme küçültme operasyonu sayesinde orantılı, estetik ve sıkıntı yaratmayan göğüslere sahip olabilirsiniz.
*Jinekomasti Nedir?
-Estetik cerrahi tekniklerinin gelişmesi sayesinde erkeklerde görülebilen meme büyümesi problemleri ortadan kaldırılabilir. Jinekomasti iki biçimde yapılabilir. Bunlardan ilki, göğüslerde fazlalık yapan yağların liposuction yöntemi ile alınmasıdır. İkinci yöntem ise, cerrahi olarak memelerin küçültülmesidir.
*Liposuction Nedir?
-Liposuction Türkçe’ye yağ alma olarak çevrilir. Hedeflenen şey, fazlalık yapan ve egzersiz ile eritilemeyen yağların emilmesidir. Liposhaping, Lipoline, Liposoft, Lipoplasti vb. olarak adlandırılan işlemler liposuction ile aynı işleve sahiptir. Liposuction zayıflama ameliyatı olmayıp zayıflama sonrasında erimeyen basen, karın yanları gibi yerlerdeki lokalize yağlanmanın alınması için kullanılmaktadır.
*Vajina Estetiği Nedir?
-Kadınların cinsel bölgelerinde yaşadıkları şekil bozukluklarının düzeltilmesi için yapılan operasyonlardır.
-Genital estetik ameliyatları iki kapsamda incelenmektedir. Birinci kısım,Labia denilen dış dudakların büyük olması ve bunun cerrahi olarak düzeltilmesini kapsamaktadır. İkinci kısım ise vajinanın özellikle doğum sonrasında genişlemesinin daraltılması ameliyatıdır. Her iki ameliyat ayrı ayrı ya da beraber aynı esnada yapılabilmektedir. Bu ameliyatlarda kadın doğum uzmanları ile beraber rahim sarkması ya da mesane sarkması beraber yapılabilmektedir.
Kızlık zarı onarımıda yine genital estetiğin bir parçası olarak yapılmaktadır. Kızlık zarı dikiş yöntemi ile geçici ya da flep yöntemi ile kalıcı olarak onarılmaktadır.

ENGLISH INFORMATIONS

Op. Dr. Hikmet KARAYEL

Plastic, Aesthetic and Reconstructive Surgery Specialist

I got into “Ondokuz Mayis University Medical Faculty” after the university exam. After my undergraduate education, I graduated from the medical faculty in 2005 by getting entitled to obtain the title of “Medical Doctor”. Later in the same year, I passed the Examination for Specialty in Medicine, and started “Aesthetic, Plastic and Reconstructive Surgery Specialty” at Ankara Hospital. Since during my assistantship, I worked at “Ministry of Health, Replantation Center” (Replacement of Broken-Off Limbs), I participated in many operations for replacement of limbs such as “fingers”, “hands”, “arms”, etc.

During my specialty training, I received Microsurgery training at Zurich University. My dissertation was inherently one that could be described as “empirical”. Subject of my dissertation was “Prevention of the Negative Effect of Cigarette Smoke on Flap Survival at Random Pattern Flaps with Botulinum Toxin”. After I graduated, I was appointed to Kastamonu by the 41st Period Appointment pursuant to “Civil Service Obligation”. So, I started working at Kastamonu State Hospital. After I completed my civil service obligation, I resigned and started working in private sector.

I started working at “Private Çankaya Hospital” and “Private Köroğlu Aesthetic Surgery Center” in 2013. I started working at Özkaya Medical Centers in 2015, and I have been continuing my studies at these institutions. The associations that I am a member of are “Ankara Medical Chamber”, “Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association” (TPRASA) and “Aesthetic Face and Nose Surgery Association” (AFNSA).
Congresses and Courses That I Attended:
(1) “Burns Course and Workshop”, Gülhane Military Medical Academy, February 2009 – Ankara.
(2) “Microsurgery Course”, Zurich University, January 2010-Switzerland.
(3) “Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association”, Winter Symposium, March 2011-Bolu.
(4) “Endoscopic Facial Rejuvenation Course”, July 2009-Bursa.
(5) “Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association”, 3rd Plastic Surgery School, May 2010, Antalya.
(6) “31st Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Association Congress”, October 2009, Adana.
(7) “Aesthetic and Plastic Surgery Association”, 15th National Congress, January 2011, İstanbul.
(8) “2013 ISAPS Istanbul Course & 5th International Eurasian Aesthetic Plastic Surgery Course

Aesthetic, Plastic and Reconstructive Surgery

Plastic surgery is a medical branch that works to improve physical functions, and to minimize the deformations and scars arising as a result of accidents, diseases or congenital anomalies. Plastic surgery also involves aesthetic surgery, that, as widely known, re-shapes facial and body properties and improves the physical appearance.