DOĞUM YERİ VE YILI

İSTANBUL-1951

HEKİMLİK BRANŞI

İÇ HASTALIKLARI,KARDİYOLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

HACETTEPE ÜNİV.TIP FAK. – 1975

YABANCI DİL

İNGİLİZCE – ALMANCA

İŞ TECRÜBELERİ
İBNİ SİNA HASTANESİ KALP MERKEZİ
SANO CLİNİC

E- POSTA
zehradagalp@ozkayatipmerkezi.com

İç Hastalıkları bölümlerinde 16 yaş üstü tüm bireylerin Akciğer(Solunum sistemi) , Hipertansiyon, Kardiyoloji (Kalp ve damar), Nefroloji (Böbrek), Endokrin (Hormonal hastalıklar – şeker, guatr, şişmanlık vs.), Enfeksiyon, Romatoloji (bağışıklık sistemi), Gastroenteroloji (sindirim sistemi), Hematoloji (kan hastalıkları) yönünden değerlendirmeleri yapılarak tedavilerinin planlanması ve gereğinde ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.
Cerrahi tedavi gerektiği durumlarda hastaların kalp, akciğer (solunum), böbrek-karaciğer ve şeker gibi problemlerinin düzenlenerek operasyona hazırlanması ve operasyon sonrası kontrolleri yine İç Hastalıkları uzmanlarınca yapılmaktadır.
Şeker hastalarına, hastalıkları hakkında bilgi verilmesi ( diabet eğitimi) ve gereğinde insülin eğitiminin verilmesi yine uzman hekimlerin kontrolünde gerçekleştirilmekte, Nodüler guatr olgularında gereğinde Radyoloji Bölümümüzde ultrason eşliğinde tiroid ince iğne aspirasyon biopsisi yaptırılarak takipleri sağlanmaktadır.
Uzman diyetisyen desteği ile kişiye özel kilo kontrol programları ve Koruyucu Hekimliğin önemine istinaden yaşa, cinse ve şikayetlere göre hazırlanan özel check-up programlarımız Dahiliye Uzmanlarımız tarafından başarı ile uygulanmaktadır.


ENGLISH INFORMATIONS

ASSISTANT ASSOC. DR. ZEHRA SEHER DAĞALP

BIRTHPLACE AND DATE OF BIRTH

ISTANBUL -1951

MEDICAL SPECIALTY
INTERNAL DISEASES ,CARDIOLOGY

FACULTY AND GRADUATION DATE
HACETTEPE UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE – 1975

FOREIGN LANGUAGE
ENGLISH – GERMAN

JOB EXPERIENCES
IBNI SINA HOSPITAL CARDIOVASCULAR DISEASES CENTER
SANO CLINIC

E- MAIL
zehradagalp@ozkayatipmerkezi.com

It is ensured the planning and scheduling for the treatments of patients with the problems including lung (Respiratory system) for all individuals over the age of 16, in the departments of  internal diseases, Hypertension, CARDIOLOGY (Cardiovascular diseases), Nephrology (Kidney), Endocrine (Hormonal diseases – diabetes, goiter, obesity etc.), Infection, Rheumatology (immune system), Gastroenterology (digestive system), Hematology (blood diseases) after making evaluations and referral of those patients to the abovementioned departments.
The preparation of the patients for surgical operations by regulating the problems of patients such as heart, lung (respiratory), kidney-liver and diabetes in case where surgical operations are required and also post-operative inspections of those patients are performed by internal disease specialists.
Provision of information for the patients with diabetes and their diseases (diabetes training) and insulin training in case of requirement is also carried out under the supervision of consultant physicians and their follow-ups are carried out by thyroid fine needle aspiration biopsies in the department of Radiology accompanied with ultrasound examinations if necessary for the cases with nodular goiters.
It is performed personalized weight control programs with the support of specialist dietitians and check-up programs prepared according to every age groups, genders and complaints by our Internal Diseases Specialists pursuant to the importance of the Preventive Medicine.