Check-Up

Son Güncellenme Tarihi: 01/09/2023

Check up, Özkaya Tıp Merkezi’nin hastalarına sunmakta olduğu hizmetlerden biridir. Hastaların taleplerine bağlı olarak aldıkları bir sağlık hizmetidir ve sağlıksal açıdan herhangi bir zorunluluğu yoktur. Fakat, yaptırılması sağlıklı bir yaşam için ve hastalıkların erken dönemde teşhis edilebilmesi için oldukça önemlidir.

Özellikle bazı sağlık sorunlarının ilerleyen zamanlarda daha ciddi bir sağlık sorununa, kronik hastalığa sebebiyet vermemesi için tıp doktorlarımız tarafından hastalarımıza tavsiye edilmektedir.

Özellikle kronik hastalıkları olan ve aile geçmişinde çeşitli hastalıklar bulunan kişiler tarafından yaptırılmaktadır. Örneğin; aile geçmişinde kanser hastalığı olan, kalp ve damar hastalığı olan kişiler için check up yaptırmak erken dönemde hastalıkların tespit edilmesini ve gerekli olan tedaviye başlanmasını sağlamaktadır.

Genel olarak vücudun ayrıntılı olarak kontrol edilmesi anlamına gelmektedir ve hastaların mevcut olan sağlık durumları tam anlamıyla ortaya konmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi’nde hastalarımızın talepleri doğrultusunda farklı türlerde check up hizmeti yüksek teknolojik cihazlar aracılığıyla verilmektedir.

Check Up Muayenesi Nasıl Yapılır?

Check up muayenesinin nasıl yapılacağı, hastaların tercih ettikleri türe göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak, tıp alanının tüm dallarında kullanılan görüntüleme ve tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Dolayısı ile röntgen, MR, BT, kan tahlili, ultrason, idrar tahlili, mamografi, renkli doppler ultrason gibi pek çok görüntüleme ve tanı yöntemi kullanılmaktadır.

Hangi hastaya hangi görüntüleme tekniklerinin uygulanacağı tercih edilecek olan check up türüne göre farklılaşmaktadır. Dolayısı ile bu sağlık taramasının niteliği farklılaşabilmektedir.

Muayenesinde görüntüleme yöntemleri kullanıldığı gibi farklı tıp alanlarından doktorların fiziki muayeneleri de gerçekleştirilmektedir. Genel olarak yapılan sağlık taraması, uygulanan görüntüleme teknikleri radyoloji uzmanlarımız tarafından incelenip değerlendirilmekte ve hastalık bulgusu var ise saptama yapılmaktadır.

Radyologlarımızın bulguları, tıp merkezimizde bulunan ilgili tıp doktorlarına iletilmektedir. Elde edilen verilerin sonucunda yapılan saptamalar ve hastalarımızın tedavisi için gerekli olan açıklama gerçekleştirilmekte, tedavi sürecine geçilmektedir.

Merkezimizdeki Check Up Türleri

Özkaya Tıp Merkezi sağlık taraması için farklı seçenekleri hastalarının hizmetine sunmaktadır. Hastalarımız, sunmakta olduğumuz bu sağlık taramalarından dilediğini seçerek sağlık durumları hakkında ayrıntılı bilgilere sahip olmaktadır. Tıp merkezimizde uygulanmakta olan check up türlerimiz şunlardır:

 • VIP Detaylı Check Up
 • Kadın Doğum Check Up
 • Çocuk Check Up
 • Üroloji Check Up

 • Genel Cerrahi Muayenesi
 • Dahiliye (İç Hastalıkları) Muayenesi
 • Üroloji Muayenesi (Erkekler İçin )
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Muayenesi
 • Diyetisyen Muayenesi (Vücut Yağ Analizi)
 • Dahiliye Hekiminin gerekli görmesi halinde Kardiyoloji Muayenesi ve Efor testi
 • Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Glukoz(Açlık Kan Şekeri): Şeker hastalığının tanısı
 • İnsülin (Açlık): İnsülin direnci
 • HbA1C: Diyabet hastalığının tanı ve takibi
 • ALT-AST : Karaciğer fonksiyon testi
 • ALP-GGT : Safra kesesi ve karaciğer hastalıkları tanısı
 • TSH : Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
 • FT4-FT3 : Tiroid-guatr hastalıklarının tanısı
 • Vitamin B12 ve Vitamin D : Vitamin testi
 • CRP : Vücuttaki iltihap oranı tespiti
 • Sedimantasyon : Enfeksiyon ve iltihabi hastalıkların tanı ve tedavisi
 • CEA : Kanser tarama testi
 • Ferritin : Vücutta yer alan demir miktarının ölçülmesi
 • Kalsiyum(Ca)Total : Kemik metabolizması hakkın bilgi edinilmesini sağlayan testtir
 • Gaitada Gizli Kan : Kalın bağırsak taramasıdır
 • HbsAg : Hepatit B testi
 • Üre : Böbrek fonksiyon testi
 • Ürik Asit : Kandaki ürik asit miktarının ortaya konması ve hücre metabolizmasının incelenmesi
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyon testi
 • HDL VE LDL Kolesterol : İyi huylu ve kötü huylu kolesterol ölçümü
 • Total Kolesterol : Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
 • Trigliserid: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
 • Tam İdrar Tetkiki: Böbrekler, idrar yolları ve idrar torbası hastalıkları tanısı
 • Akciğer Grafisi: Tek Yönlü Akciğer Filmi
 • Tüm Batın Ultrasonu: Karın içi organların ultrason ile incelenmesi
 • Tiroid USG :Tiroidlerin görüntülü incelenmesi
 • EKG : Kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tanısı
 • Ekokardiyografi : Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasının incelenmesi
 • Erkekler için Total PSA : Prostat kanserinin tanısı
 • Erkekler için Serbest PSA : Prostat kanserinin tanısı
 • Üroflowmetri: İdrar akışını ölçen testtir
 • Bayanlar için 40 Yaş Üzeri Digital Mamografi
 • Bayanlar için 40 Yaş Altı Meme USG
 • Bayanlar için Smear Testi

 • Dahiliye Muayenesi
 • Fizik Tedavi Muayenesi
 • Akciğer Grafisi PA(Tek Yön)
 • Tüm Vücut MR İleri Görüntüleme
 • Tüm Abdomen USG
 • İnsülin(Açlık)
 • Glukoz(Açlık)
 • Üre/Kreatinin/Ürik Asit
 • Alkalen Fosfataz
 • SGOT(AST)/SGPT(ALT)
 • GGT
 • Bilirubin
 • Kolesterol Total
 • Hemogram
 • Tam İdrar Tetkiki(TİT)
 • EKG
 • LDL-Kolesterol/HDL-Kolesterol
 • Trigliserid
 • HBsAg
 • Serbest T4
 • HbA1C
 • CRP
 • TSH
 • CEA

 • NÖROLOJİ MUAYENESİ
 • BEYİN MR (1.5 TESLA)
 • BEYİN MR ANJİYOGRAFİSİ
 • VİTAMİN B-12

KADIN DOĞUM CHECK UP 40 YAŞ ALTI

 • KADIN DOĞUM MUAYENESİ
 • SMEAR TESTİ
 • ÇİFT TARAFLI MEME USG
 • PELVİK USG VEYA TRANSVAJİNAL USG
 • FERRİTİN
 • HEMOGRAM
 • 25 HİDROKSİ VİTAMİN D
 • VİTAMİN B12

KADIN DOĞUM CHECK UP 40 YAŞ ALTI

 • KADIN DOĞUM MUAYENESİ
 • SMEAR TESTİ
 • TÜM VÜCUT KEMİK DANSİTOMETRİ
 • ÇİFT TARAFLI MEME USG
 • PELVİK USG VEYA TRANSVAJİNAL USG
 • ÇİFT TARAFLI MAMOGRAFİ
 • FERRİTİN
 • HEMOGRAM
 • 25 HİDROKSİ VİTAMİN D
 • VİTAMİN B12

 • FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON MUAYENESİ
 • KALSİYUM
 • FOSFOR
 • MAGNEZYUM
 • İYONİZE KALSİYUM
 • VİTAMİN D
 • ALKALEN FOSFATAZ
 • TSH
 • PARATHORMON
 • KEMİK DANSİTOMETRİ (85 KG)

 • Çocuk Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Kulak Burun Boğaz Muayenesi
 • Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Kan Grubu Tespiti
 • Kalsiyum-Fosfor: Mineral testleri
 • İdrar Tahlili: Tam idrar tahlili
 • SGOT AST: Karaciğer fonksiyon testleri
 • SGPT ALT: Karaciğer fonksiyon testleri
 • ALKALEN FOSFATAZ: Karaciğer fonksiyon testleri
 • TSH: Tiroid hastalıklarının ve fonksiyonlarının tanı ve takibi
 • HBsAg: Hepatit B Testi
 • Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığının tanısı
 • Gaitada Parazit: Mide ve Bağırsak kanamaların tespiti
 • Vitamin B12: Vitamin testi
 • Ferritin : Vücutta yer alan demir miktarının ölçülmesi
 • Kreatinin: Böbrek fonksiyonu testi
 • Total Kolesterol: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
 • Trigliserid: Vücuttaki yağ oranlarının ölçümü
 • FT4: Tiroid-guatr hastalıklarının tanısı
 • Demir: Vücuttaki demir kontrol tanısı
 • Demir Bağlama Kapasitesi: Vücuttaki demir kontrol tanısı
 • IgE: Alerji tanı testi

Özkaya Tıp Merkezi’nde modern ve kaliteli tarama teknikleri ile paket kapsamında hastalara sunulan tarama teknikleri şunlardır:
• Üroloji Muayene
• Üriner Sistem USG
• Üroflometri
• İdrar Tetkiki
• Total PSA
• Kreatinin
• Üre (Bun)
• Ürik Asit

Özkaya Tıp Merkezi’nde modern ve kaliteli tarama teknikleri ile paket kapsamında hastalara sunulan tarama teknikleri şunlardır:
• Üroloji Muayene
• Üriner Sistem USG
• İdrar Tetkiki
• Kreatinin
• Üre (Bun)
• Ürik Asit

 • Genel Cerrahi Muayenesi ya da Gastroentereloji Muayenesi
 • Hemogram: Kansızlık, kan hastalıklarının ve kan hücrelerinin incelenmesi
 • Açlık Kan Şekeri : Şeker hastalığının tanısı
 • ALT – AST – GGT : Karaciğer fonksiyon testi
 • Üre/Kreatinin : Böbrek fonksiyon testi
 • Amilaz : Pankreas hastalıkları ve sindirim sistemi rahatsızlıkları tespiti
 • Protrombin Kompleks Testi : Pıhtılaşmanın ortak ve dışsal yollarını değerlendirir
 • APTT (Aktif Parsiyel Tromboplastin Zamanı) Testi : Kanın pıhtılaşma süresinin ölçülmesi
 • Alkalen Fosfataz : Karaciğer ve Kemik hastalıklarının tespiti
 • HbsAg : Hepatit B testi
 • Doku Transglutaminaz IgA Antikoru : Çölyak Hastalığı Testi
 • Doku Transglutaminaz IgG Antikoru : Çölyak Hastalığı Testi
 • CEA : Kanser tarama testi
 • CA 19-9 : Kanser tarama testi
 • CA 72-4 : Kanser tarama testi
 • Akciğer Grafisi : Tek Yönlü Akciğer Filmi
 • Tüm Batın Ultrasonu : Karın içi organların ultrason ile incelenmesi
 • EKG : Kalp hastalıkları ve ritim bozuklukları tanısı
 • Anti HCV - Anti HIV : Hepatit markerları
 • Anestezili Endoskopi : Yemek borusu, onikiparmak bağırsağı ve mide hastalıklarının tanısı
 • Anestezili Kolonoskopi : Kalın bağırsak hastalıklarının tanısı

 

Sohbeti Başlat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button