Kardiyoloji Check Up Paketi 

Kardiyoloji Uzmanı Hekim Muayenesi
Hemogram: Tam kan sayım,
Sedimantasyon
Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Glikolize hba1c
Kolesterol Total
Kolesterol HDL
Kolesterol LDL
Kan üre
Kreatinin
Ürik Asit
ALT
AST
EKG Elektrokardiyogram
Akciğer Grafisi
Transtorasik Ekokardiyografi
Efor Testi (Treadmill) (40 yaş üstü)

Check-up Danışma Hattı Telefonlarımız

 

0549 365 60 09

0533 151 64 38

0530 176 91 60

0549 365 60 04