DOKTOR ADI SOYADI:              CELİL REZZAGİL
DOĞUM  YERİ VE YILI:                  İRAN 1962
HEKİMLİK BRANŞI:                      KARDİYOLOJİ UZMANI
UZMANLIK MEZUNİYET OKUL VE YILI : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1996
 
 POLİKLİNİKTE YAPILAN İŞLER  EKOKARDİYOGRAFİ

EKG

EFOR TREADMİLL TESTİ

RİTM HOLTER

TANSİYON HOLTERİ

YABANCI DİL: İNGİLİZCE
 

Eforlu EKG Koroner damalvin ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi .

Renkli Doppler EKO: Doğuştan var olan (AASD,VSD) kardiyak anormilliklerin ,Doğuştan var olan veya sonradan oluşmuş kapak hastalıklarının , kalbin zarının , boyutlarının , duvar hareketlerinin ve kalp damarlarının değerlendirilmesi işlemidir .

24 Saatlik Kalp Ritm Takibi: Kalp hızının takibi ve kalp ritim bozukluklarının tesbiti .

24 Saatlik Kan Basıncı ve Tansiyon Takibi: Uyku dahil 24 saatlik tansiyon ölçümünün yakın aralıklara yapılarak kişinin ortalama tansiyon değerinin tedavi öncesinde tayini , tedavi esnasında ilaç yeterliliğinin tespiti .

Ankle Brachial Indeks (ABI): Bacak damarlarındaki dolaşımın değerlendirlimesi .

Koruyucu Kardiyoloji: Bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde hipertansiyon , koroner kalp hastalığı gibi hastalıkları oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastalıkların oluşumunu önleyici koruyucu kardiyoloji programının uygulanması .

Hipertan: Hipertan , Koroner Arter Hastalığı gibi kalp hastalıklarını oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi .

ENGLISH INFORMATIONS

Spec. Dr. Celil REZZAGİL

DOCTOR’S NAME AND SURNAME:

CELİL REZZAGİL

PLACE AND DATE OF BIRTH:

İRAN 1962

MEDICAL BRANCH:

CARDIOLOGIST

SCHOOL AND DATE OF SPECIALTY GRADUATION:

HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 1996

POLYCLINIC WORKS DONE

ECHOCARDIOGRAPHY

EKG

EFFORT TREADMILL TEST

RHYTHM HOLTER

TENSION HOLTER

FOREIGN LANGUAGE:

ENGLISH

Effort EKG: Evaluation of coronary and cardiac functions.

Color Doppler ECHO: Evaluation of congenital (AASD, VSD) cardiac anomalies, Congenital or postnatal valvular diseases, the heart’s membrane, dimensions, wall movements and veins.

24-Hour Cardiac Rhythm Monitoring: Monitoring of heart rate and detection of cardiac arrhythmias.

24-Hour Blood Pressure and Tension Monitoring: Pre-treatment determination of an individual’s average tension value by measuring 24-hour tension, including sleep, at short intervals, and determination of medicine adequacy during treatment.

Ankle Brachial Index (ABI): Evaluation of the circulation in leg veins.

Preventive Cardiology: Identification of risk factors causing diseases such as hypertension and coronary heart diseases in persons with no identified hear disease, and implementation of preventive cardiology against diseases.

Hypertension: Identification of risk factors causing heart diseases such as hypertension and coronary artery diseases.