DOKTOR ADI SOYADI:              CELİL REZZAGİL
DOĞUM  YERİ VE YILI:                  İRAN 1962
HEKİMLİK BRANŞI:                      KARDİYOLOJİ UZMANI
   
UZMANLIK MEZUNİYET OKUL VE YILI : HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1996
   
   
 POLİKLİNİKTE YAPILAN İŞLER  EKOKARDİYOGRAFİ

EKG

EFOR TREADMİLL TESTİ

RİTM HOLTER

TANSİYON HOLTERİ

YABANCI DİL: İNGİLİZCE
   

Eforlu EKG Koroner damalvin ve kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi .

Renkli Doppler EKO: Doğuştan var olan (AASD,VSD) kardiyak anormilliklerin ,Doğuştan var olan veya sonradan oluşmuş kapak hastalıklarının , kalbin zarının , boyutlarının , duvar hareketlerinin ve kalp damarlarının değerlendirilmesi işlemidir .

24 Saatlik Kalp Ritm Takibi: Kalp hızının takibi ve kalp ritim bozukluklarının tesbiti .

24 Saatlik Kan Basıncı ve Tansiyon Takibi: Uyku dahil 24 saatlik tansiyon ölçümünün yakın aralıklara yapılarak kişinin ortalama tansiyon değerinin tedavi öncesinde tayini , tedavi esnasında ilaç yeterliliğinin tespiti .

Ankle Brachial Indeks (ABI): Bacak damarlarındaki dolaşımın değerlendirlimesi .

Koruyucu Kardiyoloji: Bilinen kalp hastalığı olmayan kişilerde hipertansiyon , koroner kalp hastalığı gibi hastalıkları oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi ve hastalıkların oluşumunu önleyici koruyucu kardiyoloji programının uygulanması .

Hipertan: Hipertan , Koroner Arter Hastalığı gibi kalp hastalıklarını oluşturan risk faktörlerinin belirlenmesi .