Tiroid (Guatr) Hakkında

Tiroid bezi boynumuzun orta kısmında yer alan ufak kelebek şeklinde bir bezdir. Yalnızca 25 gram ağırlığında olmasına rağmen salgıladığı hormonlar nedeniyle büyüme – gelişme ve mental hafızada önemli rol oynamaktadır.Tüm vücut fonksiyonlarını ve metabolizmayı düzenler. İnsan bedeni için hayati öneme sahip olan tiroid hormonlarının gereğinden az ya da fazla salgılanmaları birçok ciddi sağlık sorununa neden olabiliyor.

Hemen tüm tiroid hastalıkları halk arasında guatr olarak bilinir. Guatr; tiroid bezinin büyümesine verilen isimdir. Günümüzde, sık rastlanılan tiroid hastalıkları 4 ana başlık altında toplanır. Bunlardan ilki, tiroid bezinin az çalışması ile karakterize olan hipotiroidi’dir. Sıklıkla Hashimoto Hastalığı altta yatan nedendir. Diğeri, tiroid bezinin aşırı çalışmasın (halk arasında zahirli guatr olarak bilinir) ile bilinen Grave’s Hastalığıdır ki bilinen en sık özelliği gözlerin belirginleşmesi, öne doğru çıkması ile karakterizedir. Üçüncü grubu tiroid bezi içinde oluşan nodüller oluşturmaktadır. Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi ile teşhisi kolayca yapılır.

TİROİD BELİRTİLERİ NELERDİR?

Halsizlik, yorgunluk ve uyku hali

Hafıza ve konsantrasyon problemleri, unutkanlık

Sindirim problemi ve kilo artışı, kilo verememe

Saçlarda kuruluk ve dökülme, kaşlarda dökülme

Ciltte kuruluk ve hassaslaşma

Üşüme, adet düzensizliği, infertilite (hamile kalamama durumu)

Depresif ve negatif ruh hali

Kas ağrısı ve ellerde uyuşma

Yüksek tansiyon ve kalp hızının artması
Kolesterol seviyesinde artış gibi belirtiler vermektedir.

Tiroid ve Cerrahi Tedavisi

Tiroid hastalıkları, ilaç ile tedavi edilenler, radyoaktif yöntemle tedavi edilenler ve cerrahi olarak tedavi edilenler olarak üçe ayrılır.

Tiroid hastalıklarından, hipotiroidi yani tiroid bezinin az çalışması sadece ilaç ile tedavi edilirken, aşırı çalışması yani hipertiroidisi olan bir hasta ilaç ile tedavi edilebildiği gibi radyoaktif iyot veya cerrahi yöntemlede tedavi edilebilir.

Bir diğer önemli tiroid rahatsızlığı tiroid bezinde nodül gelişmesidir.

Hangi nodül şüphelidir ve ameliyat edilir?

Tiroid beinin ultrason ile değerlendirilmesinde nodülün özellikleri ortaya konur. Eğer 1 cm’in üzerinde ise nodülün diğer vasıflarına da bakılır ve sonrasında ince iğne ile doku örneği alınarak, hastanın tanısı konur. Sonuç şüpheli veya kanser gelmediği sürece nodüller genellikle ameliyat edilmez. Diğer taraftan aşırı büyük olan nodül nefes borusuna baskı yapıyorsa, kanser olmasa bile ameliyat edilebilir.

Tiroid (Guatr) ile ilgili daha fazla bilgi ve randevu için bizi arayın.

0312 417 85 85

Şimdi Randevu Al →