Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Rezzan Nermin KAMIŞ

GÖZ SAĞLIGI VE HASTALIKLARI UZMANI

ADI SOYADI
REZZAN NERMİN KAMIŞ

DOĞUM YERİ ve YILI
ADANA – 1965

HEKİMLİK BRANŞI
GÖZ HASTALIKLARI UZMANI
İLGİ ALANLARI
*GLOKOM
*KONTAKT LENS
*OPTİK REFRAKSİYON
*OKÜLER ENFEKSİYON

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI
İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ

UZMANLIK EĞİTİMİ ve YILI
1990-1993 SSK DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ
HAFTA İÇİ: 09.00-17.50 CUMARTESİ : 09:00 – 12:50

YABANCI DİL
İNGİLİZCE

E-POSTA
rezzankamis@ozkayatipmerkezi.com


ENGLISH INFORMATIONS

SURGEON DR. REZZAN NERMİN KAMIŞ

EYE HEALTH AND DISEASES CONSULTANT

BIRTHPLACE AND DATE OF BIRTH:
ADANA – 1965

MEDICAL SPECIALTY:
EYE DISEASES CONSULTANT
INTERESTS
*GLAUCOMA
*CONTACT LENS
*OPTIC REFRACTION
*OCULAR INFECTION

FACULTY AND GRADUATION DATE:
I.U. CERRAHPAŞA FACULTY OF MEDICINE

SPECIALTY TRAINING AND DATE:
1990-1993 SSI DIŞKAPI TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

WORKING DAYS AND TIMES:
WEEKDAYS: 09.00-17.50 SATURDAY: 09:00 – 12:50

FOREIGN LANGUAGE:
ENGLISH

E-MAIL:
rezzankamis@ozkayatipmerkezi.com