Adı Soyadı: Kardem Açıkyürek

 

Doğum Tarihi: 02.07.1978

 

Öğrenim Durumu:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994-2001

Tıpta Uzmanlık

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D. 2002-2008

Tıpta Uzmanlık Tezi:

Eser Adı:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği Gölbaşı Alkol Servisi’nde, Yatarak Tedaviye İlk Kez ve Tekrarlayan Kereler Başvuran, Alkol Bağımlısı Erkek Hastaların Bilişsel Modele Göre Karşılaştırılması

Eser Türü:

Tez

Yazar/Hazırlayan:

Kardem Açıkyürek

Bölüm/Anabilim Dalı:

Psikiyatri

Tez Danışmanı:

Doç. Dr. Selçuk Aslan

 

Görev Yerleri

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D- Araştırma Görevlisi Doktor-2002-2008

Aksaray Devlet Hastanesi- Uzman Doktor- 2008-2010

Madalyon Psikiyatri Merkezi- Uzman Doktor- 2010-2010

Özel Işıklar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi-Uzman Doktor- Mesul Müdür-2010-2011

Madalyon Psikiyatri Merkezi-Uzman- Doktor- 2011-2012

Elazığ Özel Damla Hastanesi- Uzman Doktor- 2012-2013

Madalyon Psikiyatri Merkezi-Uzman Doktor- 2013- 2015

Soma Devlet Hastanesi- Uzman Doktor- 2015-2016

Özel Özkaya Tıp MERKEZİ -Uzman Doktor- 2016- 2017

Özel Özkaya Tıp MERKEZİ -Uzman Doktor- 2018-

.

İdari Görevler : Özel Işıklar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi- Mesul Müdür (2010-2011)

 

Mesleki Eğitimler

Psikoanalitik Yönelimli Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi    Eğitmen: Prof. Dr. Leyla Zileli

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi      Eğitmen: Doç. Dr. Hakan Türkçapar

Psikoanalitik Yönelimli Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi      Eğitmen: Dr. Ülkü Elif Gürışık

 

ESERLER

 

Poster Bildirileri

 1. Epileptik Cerrahi Sonrası Psikoz: Bir Olgu Sunumu: Filiz Akçin, Gül Özsoylar, Kardem

Açıkyürek, Özhan Yalçın, Behcet Coşar, Zehra Arıkan, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Şizofrenide Hipokampal Atrofi: Olgu Sunumu: Kardem Açıkyürek, Behcet Coşar, Zehra

Arıkan, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Akut Eksite Yatan Hastaların Lipid Profilinin

Değerlendirilmesi: Gül Özsoylar, Kardem Açıkyürek, Özhan Yalçın, Esra Demir, Aslıhan Sayın,

Dilşad Özdemir, Behcet Coşar, Erdal Işık, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Kliniğine Akut Eksite Yatan Hastaların

Değerlendirilmesi: Gül Özsoylar, Kardem Açıkyürek, Özhan Yalçın, Esra Demir, Aslıhan Sayın,

Hakan Tüzün, Ender Taner, Behcet Coşar 40.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Kronik Şizofreni Tedavisinde Klozapin, Olanzapin Ve Ketiapin in Etkinliklerinin

Karşılaştırılması: Behcet Coşar, Gül Özsoylar, Kardem Açıkyürek, Ender Taner, Erdal Işık, 40.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Kronik Şizofren Hastalarda Medikal Hastalıklar: Kardem Açıkyürek, Özhan Yalçın, Aslı Akın,

Nurdan Eren, Gül Özsoylar, Behcet Coşar, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Yatan Psikiyatrik Hastalarda Hepatit Markerları Prevalansı. Serap Erdoğan, Nurdan Eren,

Kardem Açıkyürek, Selçuk Candansayar, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

 1. Alkol Bağımlılarında ve Birinci Derece Akrabalarında Aile İşlevleri ve Duygudışavurum

Düzeylerinin Karşılaştırılması. Ayşegül Koç , Gül Özsoylar, Kardem Açıkyürek, Behcet Coşar,

Zehra Arıkan, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2004

9.İdiopatik Huzursuz Bacak Sendromu :İatrojenik Bağımlılığa Giden İki Olgu: Kardem

Açıkyürek , Burcu Akın Sarı , Zehra Arıkan , Behcet Coşar, 42. Ulusal Psikiyatri Kongresi,2006

 1. Kök Hücre Nakli Biriminde Tedavi Gören Hastalarda Psikiyatrik Morbidite: Behcet Coşar ,

Kardem Açıkyürek ,Ender Taner, Zehra Arıkan , Gülsan Sucak, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi,

2006

 1. Delüzyonel Parazitozlu Bir Vaka Serisi:Atipik Antipsikotikler Pimozid e Alternatif Olabilirler

mi? Behcet Coşar , Kardem Açıkyürek ,Ender Taner, Zehra Arıkan , Meltem Önder, 42.Ulusal

Psikiyatri Kongresi, 2006

 1. Klozapinden Diğer Atipik Antipsikotiklere Geçişte Persistan Lökopeni: Behcet Coşar ,

Kardem Açıkyürek ,Ender Taner, Zehra Arıkan, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006

13.Transseksüalizm Ve Alkol Kullanımı İle İlgili Üç Vaka: Burcu Akın Sarı, Kardem Açıkyürek,

Zehra Arıkan, Behçet Coşar, 42.Ulusal Psikiyatri Kongresi, 2006

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar

 1. Yatarak Tedavi Gören Alkol Bağımlılığı Olan Erkek Hastalarda Disosiyatif Bozukluk

Bağımlılık Dergisi 2007; 8-1-:24-28, Ender Taner, Kardem Açıkyürek, Behcet Coşar, Zehra Arıkan

 1. Transseksüalizm ve Alkol Kullanımı: Üç Vaka, Türkiye’de Psikiyatri, 2008; 10-2-:74-77, Burcu

Akın Sarı, Kardem Açıkyürek, Zehra Arıkan, Behcet Coşar

Uluslararası Dergilerde Yapılan Yayınlar

 1. The importance of systematic genetic approach to familial schizophrenia cases and discussion

of cryptic mosaic X chromosome aneuploidies in schizophrenia pathogenesis

Altuğ Koç, Meral Yirmibeş Karaoğuz, Behçet Coşar, E. Ferda Perçin, Selda Şahin, Erkan Baysak , Kardem Açikyürek

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice

September 2010, Vol. 14, No. 3 , Pages 204-211

 

Kitaplar

1.Psikiyatrik Belirtili Bedensel Bozukluklar, Editör:Prof. Dr. Erdal Işık, Uz. Dr. Umut Işık, 2010

Metin Redaktörü: Uz. Dr. Kardem Taşkınoğlu

2.Çocuk, Ergen, Erişkin ve Yaşlılarda Depresif ve Bipolar Bozukluklar, Editör:Prof. Dr. Erdal Işık, Uz. Dr. Umut Işık, 2013

Yazar:  Uzm. Dr. Kardem Açıkyürek

-Depresyonun Biyolojik Etiyolojisi

-İntihar

-Bipolar Bozukluğun Etiyolojisi

 

Üyelikler

Türkiye Psikiyatri Derneği