Gastroenteroloji

Son Güncellenme Tarihi: 18/02/2023

Gastroenteroloji, sindirim sistemi kanalı anlamına gelen ve sindirimle alakalı bütün hastalıkları inceleyen tıp dalıdır. Bu hastalık türlerinin meydana geldiği organlar, mide, kalın bağırsak, ince bağırsak, makatta meydana gelen hastalıklar, safra kesesi, karaciğer hastalıkları, pankreas hastalıkları ve karın duvarı hastalıkları için tedavi yöntemlerini geliştirmektedir. Yani karın içinde yer alan organlardan böbreklerin dışında bütün organların tanı ve tedavisi için etkin bir rol oynayan bölümdür.

Bu dalda uzman olan kişilerin çalışma alanları oldukça geniştir. Gastroenteroloji çalışma alanları iki ana başlığa ayrılmaktadır. Birincisi, kanal denilen yemek borusu, mide, ince, kalın bağırsak, makat hastalıkları olarak sıralanabilir. İkinci kısım ise karaciğer, hepatobiliyer sistem, safra yolları hastalıklarıdır. Bu sistemler, hastalıkların görülme yoğunluklarına göre incelenir.

Gastroenteroloji uzmanı olarak adlandırılan doktorlarımız sayesinde bu alanda rahatsızlık yaşayan herkes, Özkaya Tıp Merkezinden tedavi alabilir. Gastroenteroloji uzmanlarımız, sindirim sistemi konusunda uzmanlık kazanmış olan doktorlarımızdır.

Uzman doktorların, bir hastalığı teşhis ederken, kullandığı yöntemler de teknolojiyle paralel gelişmiştir. Yani, yeni ve teknolojiye uyumlu yöntemler geliştirilerek, tedavi işlemleri daha da hız kazanmıştır. Örnek verilecek olursa, bir hastalığın sebebi bulunmazsa ya da gaita testinde anormal bir durum oluşursa, bu bölümden faydalanabilirsiniz. Çünkü Gastroenteroloji uzmanlarımız tarafından alacağınız tedavi yöntemleri yapılan tetkikler ile tedavi edilecektir.

Gastroenteroloji bölümüyle alakalı sorun olup olmadığını anlamının bazı yolları vardır. Yani bu bölümden destek almanızı gerektirecek bazı nedenler şu şekilde sıralanabilir:

 • Anal olarak meydana gelen sızıntılar,
 • Anormal olan dışkı renkleri,
 • Kan karışımlı dışkı gelmesi (hematochezia),
 • Kronikleşen karın ağrısı ya da kramplar,
 • Kronik olarak midede meydana gelen ekşime ve hazımsızlık sorunları,
 • Kronikleşen ishal ve kabızlık,
 • Kronikleşen kusma ve bulantı yaşama,
 • Yutmada güçlük çekme,
 • Aşırı derecede şişkinlik ve gaz sıkıntısı çekme,
 • İştahta kayıp meydana gelme,
 • Beslenmenin yetersiz olması,
 • Yutarken ağrı duyma (odinofaji),
 • Rektal kanama yaşama,
 • Kan alışkanlıklarında ani derecede değişiklikler meydana gelmesi,
 • Göz ya da ciltte meydana gelen sarartılar (sarılık),
 • Açıklanamayan kilo kayıpları

olarak sıralanabilir. Bu belirtilerin meydana gelmesi durumunda muhakkak tıp merkezimizden destek almalısınız. Çünkü oluşabilecek hastalıkların belirtileri anlamına gelmektedir.

Bölümümüzde yer alan hekimlerimiz, tecrübeli personellerimiz ile gelişmiş teknolojik aletler yardımıyla tedavi işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Özkaya Tıp Merkezi üzerinden kaliteli hizmetler alabilirsiniz.

Gastroenteroloji Hangi Hastalıkların Tedavisine Bakar?

Bu bölümden alınacak hizmetler, kaba tabirle sindirim sistemi problemleridir. Fakat yine de geniş bir şekilde açıklamada bulunmak da doğru olacaktır. Gastroenteroloji bölümünün baktığı bir takım hastalık türleri bulunmaktadır. Bu hastalıklar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Kabızlık sorunları,
 • Karında ağrı yaşama,
 • İshal,
 • Hazımda problemler yaşama,
 • Bulantı yaşama,
 • Sık sık kusma,
 • Ağızdan acı su gelmesi (mideyle alakalı reflü),
 • Kalple alakası olmayan göğüs arkasında yanma hissinin uyanması (bu da reflü ile alakalı),
 • Midede yanma hissetme (çok sık şekilde midede yanma hissinin yan ısıra gastrit meydana gelmesi),
 • Midede oluşan ülserler,
 • Onikiparmak bağırsak ülserleri yaşama,
 • Bağırsakta kanama meydana gelmesi,
 • Mide kanamaları,
 • Özel olarak geçirilen bağırsak rahatsızlıkları,
 • Ülseratif kolit,
 • Divertiküller,
 • Crohn hastalığı vb.
 • Sindirim sisteminde polipler (yani kolon adı verilen kalın bağırsak, mide ve ince bağırsak) sorunları,
 • Basur (Hemoroid),
  Hepatitler,
 • Sarılık geçirme,
 • Besine duyulan alerjiler ve besinlere karşı duyarlılık sahibi olmak (çölyak hastalığı, laktoz intoleransı vb. olarak açıklanabilir),
 • Geçirilen kanserler ( mide, bağırsak, yemek borusu, karaciğer, safra yolu, pankreas),
 • Pankreas iltihabı yaşama,
 • Açıklaması olmayan kilo kayıpları

Bu bölümde tedavi ettirilecek rahatsızlıklar arasındadır. Bölümde bu hastalıkların ileri dereceli oluşuna bağlı olarak yapılacak uygulamalar bulunmaktadır. Her hastalığın kendine göre bir belirtisi vardır.

Bu doğrultuda uzman doktorlarımız, muayene işleminden sonra koyacakları tanı ve teşhis yöntemleriyle kısa sürede hastaların tedavisini yapar. Gastroenteroloji bölümü sindirim ile alakalı hastalıkları kapsadığı için vücutta birçok alanla ilişkilidir.

Yani organların sağlık durumlarını inceleyen bir bilim dalı olduğu için oldukça geniş bir kategoride incelenebilir. Bu alanda çeşitli uzmanlık alanları belirlenmiştir.

Bu alanlardan bir tanesi de gastroenteroloji bölümü olarak açıklanabilir. Sindirim ile alakalı bütün işlemlerin bu bölümde bulunabileceği söylenebilir. Çoğu kişinin gastroenterolojinin yalnızca mide ile ilgili olduğunu bilse de hastalıkların kapsadığı geniş bir kategori bulunmaktadır. Bu bölüm vücutta bilinmeyen çoğu alanla ilgilidir.

Öncelikle bu bölümün ilgilendiği alanların başında yemek borusundan başlayarak, karaciğere kadar uzanan bir alan vardır. Böbrekler haricen bütün organların hastalıklarının ve tedavisinin yapılması için geniş bir tedavi ağı bulunmaktadır.

Üst kısımda da belirtildiği gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan yöntemlerin çoğuyla ilgilenen bir bölümdür. Bu bölümde tedavi edilecek hastalarımız için gelişmiş teknolojik uygulamalar yapılmaktadır. Bu nedenle, hekimlerimizden alacağınız tedaviler, sorunlarınızın çözülmesine yardımcı olacaktır.

Gastroenteroloji Hastalıkları Teşhis ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalıkların giderilmesi için bugün için gelişmiş bazı biyokimyasal tetkikler uygulanmaktadır. Özkaya Tıp Merkezi üzerinde yapılan bazı tetkikler arasında radyoloji (çeşitli filmler, tomografi, ultrasonografi, MR) gibi teşhis yöntemleri bulunmaktadır.

Yemek borusu, duodenum hastalıklar, mide gibi alanlar için özellikle teşhis için hastayla konuşmak çok önemlidir. Bu anlamda hastayla konuşularak, çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Muayene sonrasında endoskopi (gastroskopi) yapıldıktan sonra uzmanlarımız teşhis koyarlar.

Safra yollarında kanser ve taşlara yönelik olarak tedavi yapılırken yandan görüşlü olarak duodenoskopi ismi verilen özel bir endoskopi cihazıyla tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Gastroenteroloji bölümünde kolon ve makat bölgesinde sorun yaşayan hastalar da tedavi yöntemlerinden yararlanabilirler.

Makat bölgesinde divertikül tanısı, polip tanısı ve çıkarma işleminin yapılması, kanamalara müdahale, kanser teşhisi yapılması ve kolonoskopi ismi verilen barsaklar içinde bükülme gösteren endoskopla işlem yapılır. Yapılan işlemler, lokal olarak boğazın uyuşması sağlanarak, yerine getirilir.

Gastroenteroloji yemek borusu, mide, duodenum muayene, gastroskopi ve hasta uyutularak hastanın üzerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde yapılır. ERCP ve kolonoskopi olarak bu işlem yapılmaktadır. Bunun yanı sıra endoskopik ultrasonografi ismi verilen, endoskopi ve ultrasonografinin birleşmesiyle meydana gelen çok özel cihazlar ile tanı konularak tedavi işlemi yapılır.

Uygulanacak tedavi yöntemleri hastalıkların niteliğine göre değişkenlik gösterir. Bu bölüme giren için uygulanan tedaviler, pankreas kistleri ve kanserlerinin teşhis edilmesiyle başlar hastalıkların hangisi olduğu, hangi evrede seyrettiği, ciddiliği ve benzeri durumlar teşhis ve tedavi yönteminde önemli olan konulardır.

Böylece ameliyat yapılamayanlarda stent yerleştirilerek, kistlerin boşaltımı sağlanır. Kist boşaltılması durumunda ise gastroenteroloji uzmanlarımız önemli işler yaparak, hastalığın tedavi aşamasını kısa sürede tamamlar.

Teşhis ve tedavi aşamasının gerçekleştiği bir diğer hastalık türü ise safra yolu hastalıklarıdır. Karaciğerin içinde ve dışında safra yolları hastalıkları, taşları, kesesi ve kanserlerin teşhisi yanı sıra safra kanalında meydana gelen taşların çıkarılmasına yardımcı olan bir yöntem izlenir.

Ayrıca ameliyat şansını yitiren safra kanalı kanserlerine de stent yerleştirilerek palyatif tedaviler yapılır. Bu tedaviye verilen isim ise ERCP olarak tanımlanabilir. Bu alanın tedavi edilmesi ise gastroenteroloji alanında uzman doktorlarımız tarafından yapılmaktadır.

Gastroenteroloji Uzmanının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu alanda uzmanlaşmış olan doktorlarımızın çalışma alanları oldukça geniştir. Birden fazla sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgilenen ve bu alanda kendini geliştiren kişilere gastroenteroloji uzmanı denilmektedir. Gastroenteroloji alanında profesyonelleşmiş olan doktorlarımızın çalışma alanlarını şu şekilde açıklayabiliriz:

Gastrointestinal Kanal Hastalıklar

Yemek borusu Ösefagus hastalıklar, reflü yaşama ve yutma eyleminde güçlük yaşama, ösefagus kanseri, polip, divertikül, yemek borusundan kaçan her cisim, zararı olan çamaşır suları, yağ çözücüler, zararlı içeceklerden meydana gelen hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

Mide Hastalıkları

Mide rahatsızlıklarında en fazla görülen gastrit, iyi huya sahip ülser ve kötü huylu olarak meydana gelen mide kanserleri, mide polipleri, mide kanamaları teşhis ve tedavisi yapılmaktadır. Aynı zamanda mideye kaçmış olan batıcı, delici ve yabancı cisimlerin dışarıya çıkarılmasına yardımcı olan bir bölümdür.

İnce Bağırsak Hastalıklar

Bu alanda meydana gelen hastalıklar, 12 parmak bağırsağı, ince barsakların ilk kısmı olup, midede pilor halkası olarak tanımlanan bir halkaya bağlı olan bir bölümdür. Duodenum ülserlerine bağlı olarak da kanama, bu bölgede darlık sorunu olan kötü ülser iyileşmeleri sebebiyle çölyak ve darlıklar meydana gelir. Ayrıca kansızlık ve çocuklarda büyüme gerilikleri yapan kilo kaybı, ishal sebebiyle hastalıklara tanı koymak olarak ifade edilebilir. Bu hastalıklar, gastroenteroloji bölümünün uzmanlık alanına giren hastalık grubunu oluşturmaktadır.

Kolon Hastalıkları

Bu alan ülseratif kolit, spastik kolon, crohn hastalıkları, divertiküller, poliplerin çıkarılması, kolondan olan kanamalara müdahale etme ve kolon kanserlerinin teşhis edilmesi için uzmanlarca tetkikler yapılır. Bu alanda başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Anal Bölge Hastalıkları

Bu kısım hemoroid ve buna bağlı olarak meydana gelen kanamaları inceler. Aynı zamanda anal fistül, anal fissür, rektum kanserlerine teşhis yapılarak, hemoroid, fissür gibi bazı hastalıkların tedavi işlemini de kapsamaktadır.

Karaciğer ve Safra Yolları Hastalıkları

Karaciğerde meydana gelen hastalıklar, uzmanlarımızın çalışma alanlarını kapsar. Akut, kronik hepatit yapan bazı nedenler olarak, hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, ilaç ve alkol gibi birçok sebepten meydana gelen karaciğer hastalığı vardır.
Bu hastalıklar aşıyla koruma yapılarak tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda Hepatit A ve B dahil olarak kronik hepatitler de yapılan tedavi işlemleri arasındadır. Bu alanda böbrek yetmezliğinin sebep olduğu siroz sonrasında gelişen karaciğer kanserlerine de tedavi uygulanmaktadır.

Gastroenteroloji Bölümü Kapsadığı İşlemler Hangileridir?

Bu bölümde kişilerde oluşan hastalıkların tedavisi yapılırken, bazı teknikler kullanılır. Gastroenteroloji bölümünde uygulanan bazı tetkikler ise aşağıdaki gibidir:

Endoskopi

Tıp dalında birçok hastalığın teşhisi için başarılı bir şekilde uygulanan yöntemdir.Gastroenteroloji kliniklerimizde bu alanda hizmet alabilmeniz mümkündür. Endoskopi, başta mide olarak, çeşitli organların iç bölümlerinin gelişmiş optik cihaz yardımıyla görüntülenmesine yardımcı olur. Yapılan bu işlem ortamın net olarak görüntülenebilmesi için cihazın ucunda yer alan ışık bulunmaktadır. Bu ışık ise endoskop cihazı yardımıyla yakılabilmektedir. Cihazı kullanarak, yemek borusu, oniki parmak bağırsağı, mide, kalın ve ince bağırsak olarak çeşitli organlar net bir şekilde görülür. Gastrointestinal sistemde gerçekleşen hastalıklara ilişkin olarak kesin tanıların bu yöntem ile konulması mümkün olmaktadır.

Uzman hekimlerimiz tarafından yapılan bu işlemler, endoskopi sırasında görülen hastalıklı dokulara dair örnek biyopsi alınarak gerçekleştirilir. Yapılan biyopsi testleri ise patolojik incelemeye gönderilir.Yapılan işlem esnasında poliplerden veparça alınan tümörlerin iyi ya da kötü huylu olduğunu aşamalar arasındadır.

Endoskopi işlemlerinin yanı sıra bu yöntemin alt dalları olan gastroskopi ve kolonoskopi gibi farklı türler bulunmaktadır. İnceleme işlemi yapılacak organ türüne göre endoskopi uygulama işlemi yapılır. Fakat uygulama türüne göre de endoskopi isme değişkenlik göstermektedir. Kısacası kullanılan aygıtlarda değişkenlik meydana gelmektedir. Aygıtların boyut ve türleri bu anlamda farklılık gerektiren alanlardan bir tanesidir.

Kolonoskopi

Bu uygulama, endoskopinin bir alt dalı olarak tanımlanabilir. Gastroenteroloji alanında en sık uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Bu işlemin uç kısmında kamera bulunmaktadır ve ince bükülen bir yapıya sahiptir. Bir cihaz yardımıyla bütün kalın ve ince bağırsağın komşu bölümünün görüntülenmesi için yapılan işlemdir. Kalın bağırsakların tanısı konulurken, en güvenilir yöntemlerden biri olarak gösterilir. Bu yöntem aynı zamanda ince bağırsağın son kısmından kalın bağırsak rektum ve anüse kadar olan kısma ilişkin hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

Tanı koymak amacıyla yapılan kolonoskopik işlemler, inflamasyonlu bölge, polip, ülser veya benzer olarak şüpheli lezyonlara rastlanması durumunda biyopsi alınarak patolojiye gönderilir. Bununla birlikte yaygın bir şekilde rastlanan kalın bağırsak polipleri de gerekli durumlarda bu uygulama sırasından çıkarılabilir. Hastaların herhangi bir şikayeti olmasa dahi, özellikle 50 yaş üzeri olanlar, kontrol amaçlı kolonoskopik işlemden geçer.

Endoskopi ve Kolonoskopi Kimlere Uygulanır

Bu iki işlemin de uygulanma alanları vardır. Fakat uygulanmayacak bazı hususlar da söz konusudur.

Gastroenteroloji bölümünde yer alan endoskopi işleminin uygulanacak kişiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Mide ağrısı ve şikayeti olan iç hastalıkları ve diğer bölümlere başvuruda bulunan kişiler,
 • Midede meydana gelen ekşimeler, göğüste yanma, ağza asitli sıvı gelmesi, inatçı kusma, mide bulantısı yaşama, yorgunluk gibi şikayetler,
 • Yutmada güçlük çekme, yutkunurken takılma hissi yaşama,
 • Sebebi bilinmeyen aşırı kilo kayıpları,
 • Dengeli ve yeterli beslenilmesine karşın kansızlık sorunu yaşama,
 • Yakanlı ve kahverengi olarak kusma, siyah renkli dışkı ve kanlı ishal şikayeti olan bireyler,
 • Önceden gastrointestinal sistem ile alakalı cerrahi işlem geçiren kişiler ve kontrolden geçmesi gerekli olan hastalar,
 • Uzun süre devam eden inatçı ve tedaviye yanıtsız kalmakta olan kabızlık öykülerinin olması,
 • Ultrasonografi ve aynı zamanda tomografi gibi bazı görüntüleme işlemlerinin yapılırken şüpheli lezyonlarla karşılaşılmasıdır. Bu durumda ise biyopsi alınması gereklidir.

Ağız yoluyla yemek yiyemeyen ve perkütan endoskopik gastrostomi yani PEG ve PEJ gibi bazı uygulamalar ile hortumla beslenen hastalar bu işleme giremez. Hastalara kateter yerleşimi yapılması ve aynı zamanda kontrol yapılırken, endoskopik uygulamalardan faydalanılmaktadır.

Gastroenteroloji bölümündeki kolonoskopi uygulamasının yapılacağı kişilerden bahsedecek olursak;

 • Dışkı renginin siyah renkte olması, dışkıda kan ve rektal kanama yaşayanlar,
 • Sebebi bilinmeyen karın ağrıları, kabızlık, ishal
 • Ailesinde bağırsak kanseri öyküsü olan kişiler,
 • Bağırsak poliplerinin teşhis ve tedavi işlemleri yapılanlar,
 • Sebebi belli olmayan kansızlık sorunları
 • Gaita testi sonucunda dışkısında kan olan kişiler,
 • Bağırsak kanseri olan hastaların tedavi, teşhis ve cerrahi operasyon yapılırken aşamalarında olması,
 • Sebebi belirsiz meydana gelen kilo kayıpları sebebinin araştırılması,
 • Basur ( hemoroid) hastalarının teşhis ve tedavisinde,
 • Bağırsaklara ilişkin olarak yapılan görüntüleme işlemlerinde şüpheli lezyonlara sahip olan hastalar,
 • Dışkı yapısının uzun bir sürede anormal olduğu hastalar,
 • Ülseratif kolit, crohn hastalığı gibi bazı kronikleşmiş bağırsak hastalıklarının olması sonucunda kontrol ve cerrahi müdahale gerekmektedir.

Özellikle yaşı ilerleyen hastalar, rutin kontrollere girerken hem tanı hem de gerek duyulduğu tedavi aşamalarının kolonoskopi uygulamasından yararlanılmaktadır.

Yapılacak tetkikler, kolonoskopik uygulamalarda ve diğer endoskopik incelemelerin öncesi ve sonrasında dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. İşlemin öncesinde belirli bir sürede hastanın aç ve susuz olması büyük bir öneme sahiptir.

Sohbeti Başlat
1
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Call Now Button