“Birden fazla gerçeklik ve doğru olduğu varsayımı üzerine kurulan çözüm odaklı kısa süreli terapi, gerçeğin dışta olduğu ve kavranabileceği fikrine karşı çıkar.”

— Özkaya Tıp Merkezi

Psikoloji Hakkında

Duygusal ve davranışsal rahatsızlıkların temelinde bireylerin sahip oldukları mantık dışı düşünce biçimleri yatmaktadır. Sahip olduğumuz bilişsel süreçler nasıl hissettiğimiz ve nasıl davrandığımızın asıl belirleyicileridir. Terapide asıl olarak, düşünme, karar verme, soru sorma, yapma, ve yeniden karar verme vurgulanarak, danışanın bilişsel ve davranışsal alanları üzerinde odaklanılır. Terapi bir öğrenme süreci olarak, yeni becerilerin oluşturulduğu ve uygulandığı, yeni düşünme biçimlerinin gerçekleştirildiği, problemlerle daha etkili başa çıkma yollarının kazanıldığı psiko-eğitsel bir yaklaşım olarak görülür.

Merkezimizde yapılan başlıca hizmetler

Kaygı Bozuklukları
Panik Bozukluk
Performans Kaygısı
Psikanalitik Terapi Uygulamaları
Psikotik Bozukluklar (Şizofreni vb.)
Sınav Kaygısı
Sosyal Fobi
Stresle Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü
Travma Sonrası Stres Bozukluğu
Aile Terapisi
Bilişsel (Kognitif) Davranışçı Terapi
Bipolar Bozukluk
Boşanma Süreci
Cinsel İşlev Bozuklukları (Erken boşalma, İsteksizlik vb.)
Cinsel Kimlik ve Yönelim
Uyku Bozuklukları
Vajinusmus
Yas Süreci
Yaşlılık Psikiyatrisi (Geriyatrik Psikiyatri)
Yeme Bozuklukları (Blumia, Anoreksia)
Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Davranış Bozuklukları
Depresyon
Ergenlik Dönemi Ruhsal Sorunları
Evlilik Öncesi Danışmanlık
Fobiler
İlişki ve Evlilik Terapisi
İş Performansını Arttırma
Kilo Kontrolü
Kişilerarası İletişim Problemleri
Kişilik Bozuklukları
Kişilik Gelişim Danışmanlığı
Konuşma ve Dil Bozuklukları
Kronik Hastalara ve Hasta Yakınlarına Psikolojik Destek (Kanser vb.)
Mesleki İlgi ve Kariyer Danışmanlığı
Mobbing (İş Yerinde Psikolojik Baskı)
Obezite
Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntılar ve Tekrarlar)
Öfke Yönetimi
Uçak Fobisi

MERKEZİMİZDE UYGULANAN BAŞLICA TESTLER

TAT TESTİ
WISC-R TESTI
MMPI TESTİ
MINIMENTAL TESTİ

Bölüm Doktorlarımız

  • Psikolog Mercan Tuna

    Psikolog Mercan Tuna

      Psikolog

(0312) 417 85 85

RANDEVU İÇİN ARAYINIZ