DOĞUM YERİ

LEFKOŞA

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ

1- ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2-ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BİLİMSEL ETKİNLİK VE SERTİFİKALAR: RADYOLOJİ KONGRELERİ VE ÇEŞİTLİ KONULARDA

SERTİFAKALAR

UZMANLIK DALI

RADYODİAGNOSTİK

BİLİMSEL YAYINLAR :

 • Karadenizli S.K., Araz L., Tokaç İ., Dede D., Yüksel E. ‘’Non-palpabl meme lezyonlarının stereotaktik
  mammografi eşliğinde telle işaretlenmesi ve biopsi sonuçlarının tartışılması .’’15.Ulusal Radyoloji
  Kongresi,6-10 Ekim 1996 Nevşehir, Türkiye, S.68
 • Karadenizli S.K., Karadeniz N., Ekici E., Türkçapar F., Cinel L., Nabaei S., Gökmen O. ‘’Oral teratom
  (epignatus)’’. 4.Tibbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999 Belek, Antalya S.E
  32
 • Karadenizli S.K, Deveer R., Akbay S.İ., Aydoğdu T. ‘’Olgu Bildirisi : Overin Sertoli-Leydig hücreli
  tümöründe transvaginal US ve renkli Doppler US bulguları’’.23.Ulusal Radyoloji Kongresi,5-8 Kasım
  2002,Göynük,Antalya,S.207
 • Karadenizli S.K., 2015. Meme Ultrasonografi . ln: N.Çiçek (Editör), Obstetrik ve Jinekolojide
  Ultrasonografi, Modern Tıp Kitapevi, S.241-777.

ENGLISH INFORMATIONS

Spec. Dr. Selda Karadenizli Korucu

PLACE OF BIRTH

NICOSIA

FACULTY OF GRADUATION:

ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

WORK EXPERIENCES

1- ANKARA NUMUNE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL
2-ZEKAİ TAHİR BURAK GYNECOLOGY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL

SCIENTIFIC ACTIVITIES and CERTIFICATES: RADIOLOGY CONGRESSES and SEMINARS ON VARIOUS SUBJECTS

SPECİALTY BRANCH: RADIO DIAGNOSTICS

SCIENTIFIC PUBLICATIONS:

 • • Karadenizli S.K., Araz L., Tokaç İ., Dede D., Yüksel E. ‘’Non-palpabl meme lezyonlarının stereotaktik
  mammografi eşliğinde telle işaretlenmesi ve biopsi sonuçlarının tartışılması .’’15.Ulusal Radyoloji
  Kongresi,6-10 Ekim 1996 Nevşehir, Türkiye, S.68
 • • Karadenizli S.K., Karadeniz N., Ekici E., Türkçapar F., Cinel L., Nabaei S., Gökmen O. ‘’Oral teratom
  (epignatus)’’. 4.Tibbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi 26-31 Ekim 1999 Belek, Antalya S.E
  32
 • • Karadenizli S.K, Deveer R., Akbay S.İ., Aydoğdu T. ‘’Olgu Bildirisi : Overin Sertoli-Leydig hücreli
  tümöründe transvaginal US ve renkli Doppler US bulguları’’.23.Ulusal Radyoloji Kongresi,5-8 Kasım
  2002,Göynük,Antalya,S.207
 • • Karadenizli S.K., 2015. Meme Ultrasonografi . ln: N.Çiçek (Editör), Obstetrik ve Jinekolojide
  Ultrasonografi, Modern Tıp Kitapevi, S.241-777.