DOĞUM YERİ ve YILI
YOZGAT – 1954

HEKİMLİK BRANŞI
GASTROENTEROLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI
HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ – 1978

UZMANLIK EĞİTİMİ ve YILI
DAHİLİYE (1984-1988) GASTROENTEROLOJİ

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ
HAFTA İÇİ: 09:00 – 18:00 CUMARTESİ 09:00 – 13:00

YABANCI DİL
İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ
ANKARA NUMUNE HASTANESİ

ANKARA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

ANKARA HASTANESİ

E-POSTA
osmanbasat@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

SPEC. DR. OSMAN BASAT

PLACE AND DATE OF BIRTH
YOZGAT – 1954

MEDICAL BRANCH
GASTROENTEROLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION
HACETTEPE MEDICAL FACULTY – 1978

SPECİALTY TRAINING and DATE
INTERNAL DISEASES (1984-1988) GASTROENTEROLOGY

WORKING DAYS AND HOURS
ON WEEKDAYS: 09:00 – 18:00 ON SATURDAY 09:00 – 13:00

FOREIGN LANGUAGE
ENGLISH

WORK EXPERIENCES
ANKARA NUMUNE HOSPITAL

ANKARA POST GRADUATE DEGREE HOSPITAL

ANKARA HOSPITAL

E-MAIL
osmanbasat@ozkayatipmerkezi.com