DOĞUM YERİ VE YILI

YOZGAT – 1954

HEKİMLİK BRANŞI

GASTROENTEROLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ – 1978

UZMANLIK EĞİTİMİ ve YILI

DAHİLİYE (1984-1988) GASTROENTEROLOJİ

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ

ANKARA NUMUNE HASTANESİ

ANKARA YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ

ANKARA HASTANESİ

E-POSTA

osmanbasat@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

SPEC. DR. OSMAN BASAT

PLACE AND DATE OF BIRTH

YOZGAT – 1954

MEDICAL BRANCH

GASTROENTEROLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

HACETTEPE MEDICAL FACULTY – 1978

SPECİALTY TRAINING and DATE

INTERNAL DISEASES (1984-1988) GASTROENTEROLOGY

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

WORK EXPERIENCES

ANKARA NUMUNE HOSPITAL

ANKARA POST GRADUATE DEGREE HOSPITAL

ANKARA HOSPITAL

E-MAIL

osmanbasat@ozkayatipmerkezi.com