DOĞUM YERİ ve YILI
İSKENDERUN – 1951

HEKİMLİK BRANŞI
NÖROLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ -1975

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ
HAFTA İÇİ: 9:00 – 15:00 CUMARTESİ 09:00-12:30

YABANCI DİL
İNGİLİZCE
SERTİFİKALAR
EMG ve EEG sertifikası
UZMANLIK ALANLARI
*EEG
*Baş ağrısı
*Epilepsi
*Demans
*Baş dönmesi
*Parkinson

İŞ TECRÜBELERİ:
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1975-1980
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1980-1981
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1981-1984
SSK İSKENDERUN HASTANESİ 1984-1995
SSK YENİŞEHİR DİSPANSERİ 1995-2006

ÖZEL ANKARA UZMANLAR TIP MERKEZİ 2008-2012

E-POSTA

nailesalgirtay@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

Spec. Dr. Naile SALGIRTAY

PLACE AND DATE OF BIRTH: İSKENDERUN – 1951

MEDICAL BRANCH: NEUROLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION: ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY -1975

WORKING DAYS AND HOURS: ON WEEKDAYS: 9:00 – 15:00 ON SATURDAY 09:00-12:30

FOREIGN LANGUAGE: ENGLISH
CERTIFICATES: EMG and EEG certificates
SPECIALTIES
*EEG
*Headaches
*Epilepsy
*Dementia
*Dizziness
*Parkinson

WORK EXPERIENCES:
ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1975-1980
HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1980-1981
BLACK SEA TECHNICAL UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1981-1984
SII İSKENDERUN HOSPITAL 1984-1995
SII YENİŞEHİR DISPENSARY 1995-2006

PRIVATE ANKARA UZMANLAR MEDICAL CENTER 2008-2012

E-MAIL: nailesalgirtay@ozkayatipmerkezi.com