DOĞUM YERİ VE YILI

İSKENDERUN – 1951

HEKİMLİK BRANŞI

NÖROLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ -1975

YABANCI DİL
İNGİLİZCE

SERTİFİKALAR

EMG ve EEG sertifikası

UZMANLIK ALANLARI

*EEG
*Baş ağrısı
*Epilepsi
*Demans
*Baş dönmesi
*Parkinson

İŞ TECRÜBELERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1975-1980
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1980-1981
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAK. 1981-1984
SSK İSKENDERUN HASTANESİ 1984-1995
SSK YENİŞEHİR DİSPANSERİ 1995-2006

ÖZEL ANKARA UZMANLAR TIP MERKEZİ 2008-2012

E-POSTA

nailesalgirtay@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

Spec. Dr. Naile SALGIRTAY

PLACE AND DATE OF BIRTH

İSKENDERUN – 1951

MEDICAL BRANCH

NEUROLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FACULTY -1975

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH
CERTIFICATES: EMG and EEG certificates
SPECIALTIES
*EEG
*Headaches
*Epilepsy
*Dementia
*Dizziness
*Parkinson

WORK EXPERIENCES

ANKARA UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1975-1980
HACETTEPE UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1980-1981
BLACK SEA TECHNICAL UNIVERSITY MEDICAL FAC. 1981-1984
SII İSKENDERUN HOSPITAL 1984-1995
SII YENİŞEHİR DISPENSARY 1995-2006

PRIVATE ANKARA UZMANLAR MEDICAL CENTER 2008-2012

E-MAIL

nailesalgirtay@ozkayatipmerkezi.com