DOĞUM YERİ ve YILI
ANKARA – 1960

HEKİMLİK BRANŞI
FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 1983

UZMANLIK EĞİTİMİ ve YILI
SSK DIŞKAPI HASTANESİ – 1991

ÇALIŞMA GÜN ve SAATLERİ
HAFTA İÇİ 09:00 – 18:00 CUMARTESİ 09:00 – 13:00

YABANCI DİL
İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ
SSK DIŞKAPI HASTANESİ

ULUS HASTANESİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLER-SERTİFİKALAR
AKUPUNKTUR, NÖRAL TERAPİ, FİTOTERAPİ, MANÜPLASYON (SPİNAL), HİPNOTERAPİ, SPOR HEKİMLİĞİ.PRP

E-POSTA
mugeyetener@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

Spec. Dr. Müge YETENER

PLACE AND DATE OF BIRTH: ANKARA – 1960

MEDICAL BRANCH: PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION

FACULTY AND DATE OF GRADUATION: AKDENİZ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY 1983

SPECIALTY TRAINING AND DATE: SII DIŞKAPI HOSPITAL – 1991

WORKING DAYS AND HOURS: ON WEEKDAYS 09:00 – 18:00 ON SATURDAY 09:00 – 13:00

FOREIGN LANGUAGE: ENGLISH

WORK EXPERIENCES: SII DIŞKAPI HOSPITAL – ULUS HOSPITAL –
SCIENTIFIC ACTIVITIES – CERTIFICATES: ACUPUNCTURE, NEURAL THERAPY, PHYTOTHERAPY, MANIPULATION (SPINAL), HYPNOTHERAPY, SPORTS MEDICINE.PRP

E-MAIL: mugeyetener@ozkayatipmerkezi.com