DOĞUM YERİ VE YILI

KEMALİYE/ERZİNCAN – 1948

HEKİMLİK BRANŞI

RADYOLOJİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇAPA TIP FAKÜLTESİ – 1972

UZMANLIK FAKÜLTESİ VE YILI

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA / 1976-1980)

İŞ TERÜBELERİ

*YARDIMCI DOÇENT- GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ RADYOLOJİ ANABİLİMDALI (1983-1985)
*DOÇENT: GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA / 1985-1991)
*PROFESOR: GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA / 1991 )
*GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) RADYOLOJİ ANABİLİMDALI BAŞKANLIĞI
* GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI
* GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) TIP FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCILIĞI
* GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (GATA) SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ
*ÖZEL 100.YIL HASTANESİ RADYOLOJİ UZMANLIĞI (2009-2015)

ENGLISH INFORMATIONS

PROF. DR. İBRAHİM SOMUNCU

PLACE AND DATE OF BIRTH

KEMALİYE/ERZİNCAN – 1948

MEDICAL BRANCH

RADIOLOGY

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

İSTANBUL UNIVERSITY ÇAPA MEDICAL FACULTY – 1972

FACULTY AND DATE OF SPECIALTY

GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA / 1976-1980)

WORK EXPERIENCES

*ASSISTANT PROFESSOR – GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY RADIOLOGY DEPARTMENT (1983-1985)
*ASSOC. PROF.: GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA / 1985-1991)
*PROFESSOR: GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA / 1991)
*GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA) RADIOLOGY DEPARTMENT
*GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA) INTERNAL MEDICAL SCIENCES DEPARTMENT
* GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA) MEDICAL FACULTY VICE DEANSHIP
* GÜLHANE MILITARY MEDICAL ACADEMY (GATA) DIRECTORATE OF INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
* PRIVATE 100. YIL HOSPITAL RADIOLOGY SPECIALTY (2009-2015)