DOĞUM YERİ VE YILI

Konya 1955

HEKİMLİK BRANŞI

Genel Cerrahi Uzmanı

MEZUN OLDUĞU LİSE

Saint Joseph Lisesi 1975

MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE VE YILI

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1981

UZMAN OLDUĞU ÜNİVERSİTE VE YILI

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi  1986

İŞ TECRÜBESİ

2016- …. Özel Özkaya Tıp Merkezi

2009-2016 Özel Bilgi Hastanesi

2003-2009 S.B Ankara Ulus Devlet Hastanesi

1999-2003 Un Fabrikası İşletmeciliği Konya

1994-1999 SSK Ankara Ulus Hastanesi

1990-2000 Doruk Tıp Merkezi (Tıp Merkezi İşletmeciliği)

1991-1999 BOTAŞ Genel Müdürlüğü –İş Yeri Hekimi

1991-1995 Başak Sigorta Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü- Danışman

1990-1994 SSK Ankara Eğitim Hastanesi

1987-1995 Enka – Bechtel Konsorsiyumu- İş Yeri Hekimi

1987-1990 Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi

1981-1986 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

YABANCI DİL

Fransızca- İngilizce

 KURS Ve SERTİFİKA PROGRAMLARI

Cerrahi Endoskopi Eğitimi- Gazi Tıp Fakültesi

GastroCerrahiGrup&Cer. Onkoloji Derneği- Mide Kanseri Eğitim Kursu

Karaciğer ve Pankreas Tümörleri Öğretim Kursu

Hacettepe Üniv. Finansal Araştırma Merkezi- Stratejik Hastane Yöneticiliği

İstanbul Üniversitesi Hepatopankreatobilier Sistem Hast. Uyg. Ve Araş. Merkezi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Özofagus ve Mide Kanseri Eğitimi

Ankara Tabip Odası- İşyeri Hekimliği Sürekli Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Kolon ve Rektum Kanseri Eğitim Kursu

İstanbul Üniversitesi Tıp Fak. Meme Hastalıkları Eğitimi Kursu

İnternational Hospital İstanbul ‘’Advanced LaparoscopicSurgery’’ Kursu

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi- Laparoskopik Cerrahi Eğitimi

Türk Tabipleri Birliği- İş Hekimliği Eğitimi ve Sertifikası

 

KONGRE – SEMPOZYUM – PANEL

Ulusal End. Lap. Cerrahi Kongresi 2011

Ulusal Cerrahi Kongresi 2010

Ulusal Cerrahi Kongresi 2006

5.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002

  1. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2000

1.Ulusal Telemedicine Kongresi 2000

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1999

Ulusal Cerrahi Kongresi 1998

3.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1997

Ulusal Cerrahi Kongresi 1996

2.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1995

4th European Congress of Vi deo Surgery 1994

Ulusal Cerrahi Kongresi 1993

1.Ulusal Endoskopik – Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1993

Ulusal Cerrahi Kongresi 1992

Ulusal Cerrahi Kongresi 1991

Ulusal Cerrahi Kongresi 1986

YAYINLAR VE TEBLİĞLER

19  adet ulusal ve 7 uluslar arası yayın ve tebliğ

ÜYESİ OLUNAN DERNEK VE ORGANİZASYON

Saint Joseph Lisesi Mezunları Derneği

Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği

Endoskopik Laparoskopik ve Tedavi Derneği

Türk Cerrahi Derneği

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipler Birliği

 

İLGİ ALANLARI

Tiroid Bezi Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi(Guatr, Nodül, Kist, Kanser, VS.)

Paratiroid Bezi Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi (Adenom, Kanser, vs.)

Meme Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi (Kist, Kitle, Nodül, Biyopsi, İltihap, Kanser)

Mide ve Duodenum Hast. ve Cerrahi Tedavisi (Gastrit, Ülser, Kanser)

Karaciğer Hastalıkları ve Cerrahi Tedavisi (Kist, Kitle, Kanser)

Dalak Hastalıkları Cerrahi Tedavisi

Safra Kesesi ve Safra Kanalları Hast. Ve Tedavisi (Taş, İltihap, Sarılık Kanser)

İnce Barsak ve Kalın Barsak Hastalıkları ve Tedavisi (İyi ve Kötü Huylu Tümörler)

Apandisit Cerrahi Tedavisi

Anorektal Bölge Hast. Ve Tedavisi (Hemoroid, Fissür, Fistül, Kitle, Kanser)

Anogenital Bölge Abse Tedavisi

Pilonidal Sinüs (Kıl Dönmesi) Cerrahi Tedavisi

Karın Fıtıkları Cerrahi Tedavisi (Göbek, Karın Duvarı, Ameliyat Sonrası Fıtıklar)

Fıtık Cerrahi Tedavisi (Kasık Fıtıkları, Fıtık Boğulmaları)

Tüm Vücut ve Yüz ve Kafa Saçlı Deride Lokalize Kist, İyi Huylu Tümör, Kanser Tedavisi)

ENGLISH INFORMATIONS

Op. Dr. Mehdi Çınar

PLACE AND DATE OF BIRTH

Konya 1955

MEDICAL BRANCH

General Surgery Specialist

HIGH SCHOOL OF GRADUATION

Saint Joseph High School 1975

UNIVERSITY AND DATE OF GRADUATION

Ankara University Medical Faculty 1981

UNIVERSITY AND DATE OF SPECİALTY

Gazi University Medical Faculty 1986

WORK EXPERIENCES

2016- …. Private Özkaya Medical Center

2009-2016 Private Bilgi Hospital

2003-2009 MH Ankara Ulus State Hospital

1999-2003 Flour Plant Management Konya

1994-1999 SII Ankara Ulus Hospital

1990-2000 Doruk Medical Center (Medical Center Management)

1991-1999 BOTAŞ (Petroleum Pipeline Corporation) Directorate General – Workplace Physician

1991-1995 Başak Sigorta Central Anatolia Regional Directorate- Consultant

1990-1994 SII Ankara Training Hospital

1987-1995 Enka – Bechtel Consortium- Workplace Physician

1987-1990 Ministry of Health Kızılcahamam State Hospital

1981-1986 Gazi University Medical Faculty General Surgery Department

FOREIGN LANGUAGE

French – English

COURSES AND CERTIFICATION PROGRAMS

Surgical Endoscopy Training – Gazi Medical Faculty

GastroSurgicalGroup & Surg. Oncology Association – Gastric Cancer Training Course

Liver and Pancreas Tumors Teaching Course

Hacettepe Univ. Financial Research Center – Strategic Hospital Management

İstanbul University Hepatopancreatobiliary System Hosp. Pract. And Res. Center

İstanbul University Medical Faculty Esophagus and Gastric Cancer Training

Ankara Medical Camber – Workplace Medicine Continuing Training

İstanbul University Medical Fac. Colon and Rectal Cancer Training Course

İstanbul University Medical Fac. Breast Diseases Training Course

International Hospital İstanbul ‘’Advanced LaparoscopicSurgery’’ Course

İstanbul University Çapa Medical Faculty – Laparoscopic Surgery Training

Turkish Medical Association – Vocational Medicine Training and Certification

CONGRESSES – SYMPOSIUMS – PANELS

National End. Lap. Surgery Congress 2011

National Surgery Congress 2010

National Surgery Congress 2006

5th National Endoscopic – Laparoscopic Surgery Congress 2002

  • • National Endoscopic – Laparoscopic Surgery Congress 2000

1st National Telemedicine Congress 2000

National Trauma and Emergency Surgery Congress 1999

National Surgery Congress 1998

3rd National Endoscopic – Laparoscopic Surgery Congress 1997

National Surgery Congress 1996

2nd National Endoscopic – Laparoscopic Surgery Congress 1995

4th European Congress of Video Surgery 1994

National Surgery Congress 1993

1st National Endoscopic – Laparoscopic Surgery Congress 1993

National Surgery Congress 1992

National Surgery Congress 1991

National Surgery Congress 1986

PUBLICATIONS AND STATEMENTS

19 National and 7 international publications and statements

MEMBERSHIP TO ASSOCIATIONS AND ORGANIZATIONS

Saint Joseph High School Alumni Association

Breast Diseases Research and Treatment Association

Endoscopic Laparoscopic and Treatment Association

Turkish Surgery Association

Ankara Medical Chamber

Turkish Medical Association

 

INTERESTS

Thyroid Gland Diseases and Surgical Treatment (Goiter, Nodules, Cysts, Cancers, etc.)

Parathyroid Gland Diseases and Surgical Treatment (Adenomas, Cancers, etc.)

Breast Diseases and Surgical Treatment (Cysts, Masses, Nodules, Biopsy, Inflammations, Cancers)

Stomach and Duodenum Diseases and Surgical Treatment (Gastritis, Ulcers, Cancers)

Liver Diseases and Surgical Treatment (Cysts, Masses, Cancers)

Spleen Diseases and Surgical Treatment

Gall Bladder and Bile Ducts Diseases and Treatment (Stones, Inflammations, Jaundice, Cancers)

Small Bowel and Large Bowel Diseases and Treatment (Benign and Malignant Tumors)

Appendicitis Surgical Treatment

Anorectal Diseases and Treatment (Hemorrhoids, Fissures, Fistulas, Masses, Cancers)

Anogenital Region Abscess Treatment

Pilonidal Sinus (Ingrown Hair) Surgical Treatment

Stomach Hernias Surgical Treatment (Umbilical, Abdominal Wall, Post-Operative Hernias)

Hernias Surgical Treatment (Inguinal Hernias, Incarcerated Hernias)

Full Body and Face and Head Scalp Cysts, Benign Tumors, Cancer Treatment