Uzmanlık Dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Doğum Tarihi ve Yeri

30 Nisan 1949 – Ankara

Uyruğu

T. C. Vatandaşı

Medeni Hali:

Evli

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce

Öğrenim Durumu

1956-1960
İzmit-Derince Birinci İlkokulu

1960-1963
Adana-Tepebağ Ortaokulu

1963-1966
Ankara-Kurtuluş Lisesi

1966-1967
Ankara Üniversitesi Fen Fak. Kimya Müh.

1967-1974
Hacettepe Üni. Tıp Fak.

Bulunduğu Pozisyonlar

1974-1979
Araştırma Görevlisi,
Hacettepe Üniversitesi KBB Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı

1979-1980
S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Uzmanı

1980-1982
KBB Uzmanı
Tekirdağ-Çorlu Askeri Hastanesi

1982-1989
Başasistan
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1989-2000
Şef Yardımcısı
S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2000-2014
Klinik Şefi-İdari ve Eğitim Sorumlusu
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzmanlık Tezi:

Maksiler Sinüs Retansiyon Kistlerinin Histo-Biyokimyasal İncelenmesi

Üye Olduğu Kuruluşlar: Türk Tabibler Birliği Ankara Tabib Odası
Türkiye Ulusal KBB Hastalıkları ve Baş Boyun cerrahisi Derneği
Ankara Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği
Türkiye Ulusal Rinoloji Derneği
Türkiye Ulusal Laringoloji Derneği

YAYINLARI
Yurtdışı dergilerde yayımlanmış orjinal makaleler
1. Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Göçmen H, Akmansu H, Kılıç R.Functional Results of Tympanoplasty in Children with Non – Cholesteatomatous Chronic Otitis Media.Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:115-117

 1. Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Akmansu H, Mıdık G, Kılıç R. Complications ın Chronic Otitis Media Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:104-106
 2. Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D. Sudden Hearing Loss Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:107-110
 3. H. Akmansu, Özeri C, Samim E, Kocaoğlan A, Şafak M.Surgical Treatment of Childhood Choleasteatoma Proceedings of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:110-114.
 4. Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery ( FESS) .Proceeding of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 1993; 514-517.
 5. Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Uygur K. Septoplasty childhood. Proceedings of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:518-521
 6. Korkmaz H, Çaydere M, Dursun E, Samim E, Üstün H, Göçmen H, Özeri C.Prognostic Importance of Lymphatic Reaction Pattern in Laryngeal Carcinoma.American Journal of Otolaryngology, 1999; 20(5): 298-303.
 7. Haberal İ, Samim E, Astarc M, Özeri C.Radiation Induced Malignant Fibrous Histiocytoma of the Neck in a Patient Wıth Laryngeal Carcinoma American Journal of Otolaryngology
 8. Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. International Congress Series 2003;1240:629-634.
  10. Haberal I, Göçmen H, Samim E: Surgical treatment of pediatric ranula. IJPORL 2004;68(2):161-163 (Atıf sayısı: 8)
  11. Haberal Can I, Göçmen H, Kurt A, Samim E: Sudden Hearing Loss Due To Large Vestibular Aqueduct Syndrome In A Child: Should Exploratory Tympanotomy Be Performed? IJPORL 2004;68:841-844. (Atıf sayısı: 1)
  12. Akmansu H, Oguz H, Atasever T, Abamor E, Safak MA, Haberal I, Samim E: The evaluation of sentinel nodes in assesment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas Tumori 2004 Nov- Dec;90;6:596-9. (Atıf sayısı: 1)
  13. Can IH, Ceylan K, Bayız U, Olmez A, Samim E: Acoustic rhinometry in the objective evaluation of childhood septoplasties IJPORL 2005;69,445-448.
  14. Haberal I, Kurt A, Özer E, Sarı N, Samim E: Mandibular manifestation of Langerhans cell histiocytosis in children: a case report. Oral oncology extra 2005 :41(8):174-177.
  15. Emir H, Göçmen H, Kaptan ZK, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Ceylan K, Yavanoğlu A, Samim E. “A new therapy in sudden sensorineural hearing loss: Injection of intratympanic steroids”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:57, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.
 9. Can IH, Pulat H, Gündüz V, Oguz H, Samim EE. An unusual reason of parotid gland enlargement: parotid gland tuberculosis. The Internet Journal of Head and Neck Surgery 2007.Volume 2. Number 1.
  17. Can IH, Gündüz V, Baltacı B, Samim EE. Disseminated intravascular coagulation: a very rare complication of neck dissection. The Internet Journal of Head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.
  18. Can IH, Gündüz V, Pulat H, Samim EE. Kimura’s Disease in the parotid gland. The Internet Journal of head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.
  19. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Göçmen H, Astarcı M, Samim E, Metin M, Doğan S. “Case report: Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 138, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.
  20. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Ustun H, Samim E, Yazıcı H. “Case report: Secondary lingual tuberculosis resembling lingual cancer with lung metastasis”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 110, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.
  21. Haberal Can I, Ceylan K, Çaydere M, Samim E, Üstün H, Emir H, Kızılkaya Z. Matrixmetalloproteinasesbin patients with larynx cancer and benign glottic lesions. Eur Arch Otolaryngol 2007 (Suppl 1)264:S5-S151.
 10. İlknur Haberal Can, Ethem Erdal Samim. Mast cell stabilizers in the treatment of allergic rhinitis. Anti-İnflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry. 2008;7(1):9-15.
 11. Emir H, Kızılkaya Kaptan Z, Göçmen H, Samim E. “Epidural Abcess and Encephalocele Originated from Tegmen Defect Related to Mastoidectomy: A Case Report”. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract Book, PP203, p:182, Antalya, Türkiye, 15-20 Haziran 2008.
  24. Can IH, Ceylan K, Caydere M, Samim E, Ustun H, Karasoy DS. The expression of MMP-2, MMP-7, MMP-9 and TIMP-1 in chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;139(2):211-215
  25. Doğan S, Can IH, Unlu I, Süngü N, Gönültaş MA, Samim EE. Sialolipoma of the parotid gland. J Craniofac Surg 2009;20(3):847-8.
  26. Doğan S, Can IH, Sayın M, Özer E, Bayız Ü, Yazıcı G, Samim E. The nasal septum: an unusual presentation of metastatic renal cell carcinoma. J Craniofac Surg 2009 (in press)
  27. Kaptan ZK, Emir H, Uzunkulaoğlu H, Yücel M, Karakoç E, Koca G, Tüzüner A, Samim E, Korkmaz M. Determination of Helicobacter pylori in patients with chronic nonspecific pharyngitis. Laryngoscope. 2009 Jun 5.
  28. Celik H, Aslan Felek S, Islam A, Demirci M, Samim E, Oztuna D. The impact of fixated glass ionomer cement and springy cortical bone incudostapedial joint reconstruction on hearing results. Acta Otolaryngol. 2009 Dec;129(12):1368-73

Yurtiçi dergilerde yayımlanmış orjinal makaleler
1. Samim E, Ünver Ş. Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal İncelenmesi. Acta Oncologica Turcica. 1980;Cilt 13, sayı:1,2,3,4. s:22-33.

 1. Ünver Ş, Samim E, Aydos S, Köseli İ.Bir Olgu Nedeniyle Sjögren Sendromu . Ank. Hast. Der. 1983 ; 18(1-2): 19-32.
 2. Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Yıldızkan Y.Nazal Kavite ve Paranazal sinüslerin İnverted Papillomları Ank. Hast. Der. 1984; 19(3):244- 25
 3. Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H, Aygın G.Bir Olgu Nedeniyle Larenkste Amiloid Tümör.Ank. Hast. Der. 1985; 20(2): 159-167.
 4. Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Verim A.Periferik Fasial Paralizinin Tedavisinde Prognostik Testlerin ÖnemiAnkara Has. Der. 1985; 20(3): 307-312
 5. Samim E, Ünver Ş, Kocaoğlan A, Kürkcüoğlu M.Baş ve Boyun Branşial – Tyroglossal Kist ve Fistülleri Üzerinde Klinik Araştırma. Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(1) : 20-30.
 6. Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Uzman M, Kocaoğlan A.Timpanoplastide Ossiküler Rekonstriksiyon Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(2) : 201- 214
 7. Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H.Bir Olgu Nedeniyle Etmoid Osteom.Ank. Hast. Der. 1986 ;21 (3): 347-354
 8. Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Eryılmaz A.Tükrük Bezi Tümörleri Ank. Hast. Der.1986 ; 21(3):339-346.
 9. Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Aydın G.İntratrakeal Troid Ankara Hastanesi Dergisi 1987; Cilt 22, Sayı 1: 117-122
 10. Özeri C, Ünver Ş, Samim E.,Dere H. Çocuk Sinüzitleri Ankara Hastanesi Dergisi 1987 Cilt :22,Sayı 3 s:291-300.
 11. Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Şahan M,Kocaoğlan A. Majör Tükrük Bezi Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları Ank. Hast. Dergisi 1988;23: 119-128
  13. Özeri C, Samim E, Gürel T,Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Lingual İmmünositoma “ Bir Olgu Nedeniyle” Ank. Hast. Dergisi1989 ; 63-65.
 12. Özeri C, Samim E, Gürel T, Çelik R, Eryılmaz A, Dere H, Kuyucu D. Bir Olgu Nedeniyle Lingual Tiroid Ankara Hastanesi Dergisi 1990 ; 25: 75-78.
 13. Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Temporal Kemiğin Eozinofilik Granüloması ( 2 Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Dergisi 1990 ; 25 : 159-163.
 14. Özeri C, Ünver Ş, Grel T, Kocaoğlan A, Samim E, Avunduk M.A. Extramedller Larenks Plazmasitomu Türk ORL Arşivi 1990 ; 28: 226-228.
 15. Şafak M, Özeri C, Uysal H, Samim E, Eryılmaz A. Cinsiyet, Stimulus Şiddeti ve Tekrarlama Oranının İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR) Parametrelerine Etkileri .Türk Otolarengoloji Arşivi 1991; vol:29 .sayı 3-4.S: 173-175.
 16. 18-Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Aslan N, Şafak M. Bir Olgu Nedeniyle Van Der Hoeve Sendromu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İhtisas Dergisi 1991; Volüm 29, sayı 1:20-22.
 17. Aksoy O, Samim E, Kutman F, Eryılmaz A, Göçmen H. Dentigeröz Kist ( Bir Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Tıp Bül. 1992 Cilt 27, Sayı 2-3 .
 18. Göçmen H, Gürel T, Özeri C, Samim E, Eryılmaz A. Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri Türk Otolarengoloji Arşivi 1992 ;30 : 249-254.
 19. Göçmen H, Özeri C, Samim E. Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukları Cerrahi Tedavisinde Fonksiyonel Sonuçların Analizi Türk Otolarengoloji Arşivi 1992;30:135-140
 20. Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Gürel T, Akmansu H, Bayız Ü, Kılıç R, Eryılmaz Z. Laringosel :İki Olgu Takdimi. Acta Oncologica Turcica 1992 ;25:105-107.
 21. Aksoy O, Samim E, Eryılmaz A, Uğurlu H, Kutman F.Mandibula Fraktürleri ve Tedavileri ( Bir Olgu Nedeniyle).Ank. Hast. Tıp Bülteni 1992 ;27(2-3) : 211-213
 22. 24-Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Akmansu H.Larenks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)Türk Otolarengoloji Arşivi 1992; 30: 241-243.
 23. 25-Göçmen H, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Özeri C.Çocuklarda TympanoplastiAnk. Hast. Tıp Bül. 1992; 27(2-3):133140.
 24. Doğru H, Samim E, Eryılmaz A, Kocaoğlu A, Özeri C, Larenks Kanserlerinin Cerrahi Tedavi sonuçlarıTürk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 1992 2(2): 117-125
 25. Eryılmaz, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993;1(1) :26-29.
 26. 28-Şafak M, Akyol Ö, Dere H, Özeri C, Eryılmaz A, Samim E , Durak İ .Adenosine Deaminase (ADA) and 5- Nucleotıdase ( 5 NT) Actıvıtıes ın Carcınomas of LarynksTürk Hematoloji Onkoloji Dergisi . 1993 ; 3 (1) : 42- 44.
 27. Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D, Doğru H, Kılıç R, Dursun E.Ani İşitme Kaybında Tedavi Ank. Has. Der. 1993 ; 28(3): 155-157.
 28. Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1(1): 5-10.
 29. 31-Eryılmaz A, Özeri C, Arslan C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; Cilt :1,Sayı 1: 26-29.
 30. 32-Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)Turk J. Med. Res. 1993; 11 (5): 221- 223.
 31. Göçmen H, Özeri C, Erryılmaz A, Samim E.Baş ve Boyun Paragangliomaları 7 Olgulu Bir Klinik ÇalışmaKlinik Gelişim 1993 ;6: 2513- 1519.
 32. Eryılmaz A, Özeri C, Köseli İ, Samim E, Akmansu H, Göçmen H, Şafak M.Burun ve Paranazal Sinüslerin Malign SchwannomuK.B.B. Baş ve Boyun Der.1993; 1 (2):79-82.
 33. Eryılmaz A, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri : Cerrahi Tedavi SonuçlarıKBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1993; 1(1): 29-32.
 34. Eryılmaz A, Özeri C, Korkmazgil G, Akmansu H, Samim E, Kocaoğlan A, Göçmen H, Şafak M.Septoplasti Sonrası Nazal Tamponların Karşılaştırılması K.B.B. Postası 1993; 2(2): 55-58.
 35. Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Carotid Body Tümörleri K.B.B. Postası 1993;2(2):63- 66.
 36. Gül Ü, Eryılmaz A, Samim E, Boynueğri S, Özkaya Ö, Karabay Y, Özeri C.Behçet Hastalığında Sensorinöral İşitme Kaybı Lepra Mec. 1994 ;25(1-2): 56-61.
 37. Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Göçmen H, Kılıç R, Doğru H.Cartilage Graft in Tympanoplasty . Ank. Hast. Tıp. Der. 1994; 29(1): 63-65.
 38. Göçmen H, Samim E, Özeri C, Akmansu H, Şafak M, Kılıç R.Kafa Tabanı Vasküler Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif embolizasyonu. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 1994 ; 32:212-222.
 39. Samim E, Aksoy O, Özeri C, Göçmen H, Sürmeli M, Baykan C.Ameloblastom a Nedeniyle Hemimandibulektomi ve Titanyum Mesh İmplantı İle Mandibuler Rekonstriksiyon.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1995 : 155-159.
 40. Şafak M, Doğru H, Samim E, Özeri C.Kolesteatoma : Tanımı ve EtiyopatogeneziSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2 (2) :51-59.
 41. Göçmen H, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C. Nazofarinjeal anjiofibroma; Sınıflandırma, cerrahi tedavi ve rekürrens. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1995; 3:236-246
 42. Sürmeli M, Şafak M, Arslan N, Samim E, Kılıç R, Özer H, Özeri C.Comparison of Surgical and Medical Treatments for Sudden Hearing Loss .Gazi Medical Journal 1996; 7:125-128.
 43. Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Göçmen H, Uygur K, Dursun E, Boynueğri S, Süzen A.Çocuklarda Kronik Otitis Media Cerrahi Tedavisinin SonuçlarıS.D.Ü. Tıp Fak. Der. 1996 ; 3 (4): 9-13.
 44. Demir V, Kırıcı N, Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Özeri C.Tükrük Bezi Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal DeğeriTıp ve Sağlık Dergisi 1997 ; 1(3) : 10-13.
 45. Dursun E, Kırıcı N, Korkmaz H, Demir V, Uygur K, Samim E, Özeri C.Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Paranazal Sinüs Opazitelerinin Bilgisayarlı Tomografi İle DeğerlendirilmesiTıp Ve Sağlık Dergisi 1997;1(2): 5-10.
 46. Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Dere H.Kombine Nazo-septal Deformitelere Cerrahi YaklaşımAnk. Hast. Dergisi 1998 ;24: 91-98
 47. Çelik H, Samim E, Göçmen H, Dursun E, Bayız Ü, Korkmaz H, Özeri C.İnverted Papiiomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (3): 139-146
 48. Dursun E, Korkmaz E, Şafak M, Samim E, Bayız Ü, Akmansu H, Özeri C.Paranazal sinüs İnfeksiyonlarında Ostiomeatal Kompleksteki Anatomik VaryasyonlarK.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;6(3):147- 156.
 49. Dursun E, Samim E, Kormaz H, Bayız Ü, Uygur K, Akmansu H, Özeri C.Nazal Polipozisli Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1998 ; 6(2):71-80.
 50. Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Akmansu H, Şafak M, Özeri C.Larenks verriköz karsinoma KBB Bülteni 1998 : 5:42-45.
 51. Samim E, Çelik H, Göçmen H, Bayız Ü, Dursun E, Korkaz H, Özeri C.Kronik Otitis Medialı Olgularda Kademeli “ Canal Wall Up “ Timpanoplasti.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1999; 19:6-12.
 52. Bayız Ü, Samim E, Dursun E, Göçmen H, Özkır O,Özeri C.Polipsiz Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Endoskpoik Sinüs Cerrahisi SonuçlarıAnkara Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ; 32(1):54-61.
 53. Dursun E, Samim E, Akmansu H, Kormaz , Bayız Ü, Özeri C.Frontoetmoid Mukosellerde Transnazal Endoskopik Cerrahi.Kulak-Burun- Boğaz Bülteni 1999 ; 6(1) : 10-16.
 54. Korkmaz H, Dursun E, Erekul S, Göçmen H, Akmansu H, Samim E, Özeri C.Primer Larenks Amiloidozu.Kulak burun Boğaz İhtisas Dergisi 1999; Yıl 9, Cilt 6, Sayı 1, s: 100-102.
 55. Uygur K, Dursun E, Korkmaz H, Tekakca E, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C.Hairy polyp of the Nazopharynx.Gazi Medical Journal 2000;11: 213-216.
 56. Şafak M, Samim E, Göçmen H, Kılıç R, Uygur K, Çelik H, Süzen A, Eryılmaz A, Özeri C. Kronik otitsi medialı vakalarda cerrahi yaklaşımımız Türk Otolaringoloji Arşivi
 57. Ceylan K, Haberal İ, Samim E, Özeri C: Otolaringolojik aciller. İlaç ve Tedavi Dergisi 2000;13(10):469-477.
  60. Şafak MA, Samim E, Haberal İ, Oğuz H, Özeri C: Baş ve boyun bölgesindeki malign melanomalarda boyuna yaklaşım: 3 olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 8(2), 146-149, 2000.
  61. Özdek A, Acar B, Coşkun N, Kılıç R, Haberal I, Bayız Ü, Samim E: Parotis tümörlerine yaklaşımımız: 52 olgunun retrospektif incelenmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2002;24(3):148-151.
  62. Fidan V, Haberal İ, Üstün H, Samim E: Primer laringeal amiloidoz: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2003;11(1, 2, 3):29-33.
  63. Haberal Can I, Karayel F, Samim E, Kargın S, Ünlübay D: İşitme kaybının nadir bir nedeni: Juguler Divertikülum. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2004;12 (1, 2, 3):139-142.
  64. Ozdek A, Kılıç R, Kızılkaya Z, Şafak MA, Göçmen H, Samim E. “Plastipor TORP ve PORP ile kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçları”. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2): 73-77, (2004).
  65. Ceylan K, Bayız Ü, Kızılkaya Z, Lale Ö, Emir H, Ünlü İ, Yavanoğlu A, Samim E. “Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of heakth related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2): 60-65, (2007).
  66. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Samim E, Ustun H. “Akciğer metastazı olan dil kanserini taklit eden sekonder lingual tüberküloz: olgu sunumu”. Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(2): 99-102, (2007).
  67. Emir H, Kızılkaya ZK, Samim E, Ceylan K, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H. “Açık kavite timpanomastoidektomide uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(4): 95-101, (2008).
  68. Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında osteomeatal kompleks anatomik varyasyonlar ve evrelendirmeye olan etkileri”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 63-67, (2008).
  69. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Samim E. “Nazal septumun primer yassı hücreli karsinomu”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28(6): 977-979, (2008).
  70. Tüzüner A, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları”. Turk Arch Otolaryngol, 46(4): 329, 46(3): 205-208, (2008). (DOİ: 10.2399/tao.08.ss071x)
  71. Kızılkaya Z, Bayız Ü, Ceylan K, Emir H, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Yavanoğlu A, Göçmen H, Samim E. “Otosklerozun cerrahi tedavisinde teflon piston protez ile birlikte uygulanan stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi girişimlerinin kısa ve uzun dönem sonuçları”. Otoscope, 19 Ocak 2007 tarihinde yayına kabul edilmiştir.
  72. Emir H, Kızılkaya Z, Göçmen, Samim E. “Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: olgu sunumu”. KBB İhtisas Dergisi, 24 Ocak 2008 tarihinde yayına kabul edilmiştir.
  73. İlknur Haberal Can, Haşmet Yazıcı, İlhan Ünlü, Hakkı Uzunkulaoğlu, Ethem Erdal Samim. Tükürük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi ve spesmen histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dergisi. Kabul yazılı

Tebliğ ve Posterler
1. SamimE, Özeri C, Eryılmaz A, Saraçel A, Dere H, Kocaoğlan A, Gürel Şafak M, Çelik R.Effüzyonlu Otitis medialarda ventilasyon tüpü tedavisi ve komplikasyonları21. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi Devranoğlu İ. (Ed.), Kongre Bülteni. S. 415-419, 1991.

 1. Boynueğri S.,Samim E.,Göçmen H.,Arslan N.,Uygur K.,Özeri C.Canal wall down timpanoplasti XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:21-24,1995.
 2. Eryılmaz A.,Dursun E.,Samim E.,Göçmen H.,Kocaoğlan A.,Akmansu H.,Özeri C.Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında evrelendirme. XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:555-558,1995.
 3. Dursun E.,Samim E.,Kocaoğlan A.,Bayız Ü.,Kılıç R.,Özeri C. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi(FESC):415 hastanın takip ve sonuçlarıXXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:719-722,1995
 4. Göçmen H.,Akmansu H.,Samim E.,Bayız Ü.,Çaydere M.,Çelik H.,Özeri C.
  6. Reaksiyonel ve metastatik lenf nodlarının larinks kanserinde prognostik önemi XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:375-376, 1997
 5. Korkmaz H, Çaydere M, Uygur K, Samim E, Arslan N, Özeri C.Larenks kanserlerinde Histopatolojik Markerlerin prognostik önemi.XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 607 –609.1997
 6. Samim E, Şafak M, Dursun E, Engin S, Kocaoğlan A, Arslan N, Özeri C.Ani İşitme Kaybı ve OtoimmüniteXXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni, s: 825 –828, 1997
 7. Samim E, Dursun E, Akmansu H, Şafak N, Kuyucu D, Karaman T, Özeri C.Nazal Polipozis. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 829-832, 1997.
 8. Şafak M, Palulu N, Kılıç R, Kuyucu D, Çelik H, Samim E, Özeri C.Psikojenik Tinnitus XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s:850-860,1997.
 9. Dursun E,Korkmaz H, Bayız Ü, Göçmen H, Şafak M, Samim E, Özeri C.Maksiller Mukozal Retansiyon Kistleri. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 283-286,1997.
 10. Bayız Ü, Dursun E, Ceylan K, Samim E, Şafak M, Özeri C. Septum Deviasyonlarında Preoperatif ve Postoperatif Akustik Rinomerti DeğerlendirmeleriXXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999
 11. Dursun E.,Eryılmaz A.,Samim E.,Göçmen H.,Şafak M.A.,Uygur K.,Korkmazgül G.U.,Özeri C. Our clinical approach to vocal kord palsies and analysis of clinical results.First International Voice Symposium,24-26 November 1996 Ankara-Turkey Abstract Book P:11.
 12. Şafak M.,Samim E.,Göçmen H.,Kılıç R.,Dursun E.,Çerezci N.,Özeri C.Silastic Medializasyon Laringoplasti:A new approach.Abstract book ofThe 3.European congress of the European Federation of ORL Societies(EUFOS),P:443,Budapest,Hungary,June,9-14;1996
 13. Korkmaz H,Dursun E.,Akmansu H.,Bayız Ü.,Samim E.,Uygur K.,Demir E., Ünlü S.,Özeri C.Prognostic İmportance of tumor associated tissue eosiniophilia(TATE)In laryngeal cancer.Turkısh-Italian Laryngology congress,Antalya,Turkey,4-7 May 1997.
 14. Göçmen H, Şafak MA, Kılıç R, Korkmaz H, Samim E, Özeri C. Comparison of Observation and Ventilation Tube İnsertion in Retraction Pockets Abstract Book of Politzer Society International Society International Society for Otologic Surgery 4. İnternational Meeting.1998 ;p:66 Antalya –Turkey June 7-11.
 15. Çelik H, Göçmen H, Şafak M, Dursun E, Samim E, Özeri C. Stapedektomi in Tympanosklerosis .Abstract Book of Politzer Society International Society for Otologic Surgery İnternational Meeting , p:38. Antalya –Turkey .June .7-11;1998.
 16. Samim E.,Kılıç R.,Akmansu H.,Kocaoğlan A.,DursunE.,Özeri C.Secretory Otitis Media treatment with azitromycin compared to dekongestant. Abstract Book of Politzer Society International Society International Society for Otologic Surgery 4. İnternational Meeting.1998,P:170 Antalya-Turkey,7-11 June 1998
 17. Bayız Ü, Ceylan K, Samim E, Başarır M, Özeri C. Comparison of respiratory functioon of test parameters in asthmatic patients undergone functional endoscopic sinus surgery. 4th Congress of the European Federation of ORL Societies (EUFOS), 13-16 June 2000 Berlin,Germany.
 18. İ. Haberal, H. Akmansu, E. Samim, Ü. Bayız, H. Oğuz, C. Özeri: Selektif Boyun Diseksiyonları. 25. Ulusal Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir (Tebliğ).
  21. Göçmen H, Samim E, Haberal İ, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C: Kolesteatomlu kronik otitlerde mastoid obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonunun yeri. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster)
  22. Haberal İ, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E: İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tükrük bezi tümörlerindeki önemi. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster).
  23. Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü,Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).
  24. Göçmen H, Samim E, Haberal I, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C. What is the role of mastoid obliteration and external wall reconstruction in chronic otitis media with cholesteatoma? Is it needed? The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).
  25. Can IH, Dinç E, Emir H, Bayız Ü, Samim E: Nazal kavitede melanozis zemininde gelişen malign melanom. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)
  26. Emir H, Dinç E, Can IH, Göçmen H, Samim E: Multifokal yerleşimli blue nevus vakası. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)
  27. Felek SA, Özdek A, Uzunkulaoğlu H, Şafak MA, Kılıç R, Haberal I, Telci M, Samim E. Olgu sunumu: Bilateral Bell’s palsy.XXVII Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (poster)
  28. Ceylan K, Haberal I, Bayız U, Emir H, Yavanoğlu A, Samim E. Bilateral congenital choanal atresia ın a week old patient: transnasal endoscopic repair with stent, Nisan 20-23 2005, Sao Paulo, Brasil ( Poster presentasyonu)
  29. Haberal IH, Ceylan K, Caydere M, Samim EE, Ustun H. The expressıon of MMPs ın patıents wıth nasal polyposıs and chronıc rhınosınusıtıs. 26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Scientıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa (Oral presentatıon)
  30. Sedat Doğan, İlknur Haberal Can, İlhan Ünlü, Nuran Süngü, Mehmet Alpaslan Gönültaş, Ethem Erdal Samim. Parotis bezinde sialolipoma. 8. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008 (poster)

Katıldığı Kongre ve Kurslar:
1. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Kursu.1990, Graz, Avusturya.
2. Workshop on Otoneurology and Phonosurgery. Bayındır Tıp Merkezi, 26-27 Haziran 1993, Ankara.
3. Laringostroboskopi. Kursu, Ankara Numune Hastanesi, 21 Nisan 1995, Ankara.
4. 23. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya.
5. Septorinoplasti, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 16-18 Mayıs1996, Ankara.
6. Endoscopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü ve yarını Kursu, 27-28 May 1996, Ankara.
7. Üçüncü Avrupa Otorinolaringoloji Federasyonu Kongresi, 9-14 Haziran 1996, Budapeşte, Macaristan.
8. Onikinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 20-21 Haziran 1996, Ankara.
9. Endoscopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 4-5 Mayıs 1997, İstanbul.
10. Larinks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, 8-10 Ekim 1998, Ankara.
11. II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu ve Kursu, 22-23 Ekim 1998, Ankara.
12. Onbeşinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 17-20 Haziran 1999, Ankara.
13. Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kursu, Ankara Üniversitesi KBB Hastalıkları ABD, 28-30 Haziran 1999, Ankara.
14. KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Yenilikler (Mayo Klinik ve Numune Hastanesi işbirliği ile), 16 Kasım 1999, Ankara.
15. Otolaringolojik Allerji, 2-5 Mart 2000, Bursa-Uludağ.
16. “2000 Yılı Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Toplantısı”, 1-4 Haziran 2000, Ankara-Türkiye.
17. Hollanda Türk Baş Boyun Cerrahisi Deneyimleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-13 Ekim 2000, Ankara.
18. Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi sempozyumu “KBB de Uluslararası Konferanslar Dizisi III”, 3-5 Kasım 2000, İzmir.
19. EEG-EMG Kursu.Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi, Gazi Üniversitesi, 31 Mart- 3 Nisan 2001, Ankara.
20. Onyedinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 30 Mayıs- 1 Haziran 2001, Ankara.
21. The joint meeting of Turkish Otorhinolaryngology & Head Neck Surgery Society and American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 9-12 June 2001 İstanbul.
22. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya.
23. 1. Otoskop Grubu Sempozyumu, 12-14 Ekim 2001, Abant-Bolu. (organizasyon komitesi)
24. Rinoplasti, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 3/13/2003
25. Maksillofasiyal travmalar, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 5/15/2003
26. XIX. Hacettepe KBB Alumni Toplantısı, 28-30 May, 2003, Ankara
27. SSK Ankara Eğitim Hastanesi KBB Klinikleri 1. Bahar Sempozyumu, 4/25/2003, Ankara
28. III. Otoskop Grubu Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım, 2003, Denizli
29. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslar arası Toplantısı, “KBB’de minimal invaziv yaklaşımlar”, 11-13 Aralık 2003, Ankara
30. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi kursları I (Septorinoplasti), 23-25 Ocak 2004, Ankara
31. Nazal ve paranazal tümörlere endoskopik yaklaşım, 02 �4, Ankara
32. A’dan Z’ye eksternal septorinoplasti, 5-7 Mayıs 2004, Malatya
33. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, 25-28 Eylül 2004, Çeşme-İzmir
34. Benin Paroksimal Vertigo Kursu, Ankara, 2.12.2004
35. Troid kanseri cerrahisi, Eğitsel kurs, Ankara, 7.4.2005
36. Rhinology 2005, 24th Isıan , Sao Paulo, Brasil,20-23 October 2005
37. Larinks kanserlerinde endoskopik değerlendirme ve endolaringeal cerrahi, , Eğitsel kurs, Ankara, 2.6.2005
38. 3. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005, Ankara
39. Uludağ 2006 Adenoid ve Tonsil Hastalıkları. 2-5 Mart 2006. Bursa
40. II. Nöro-otoloji Kongresi 26-29 Ekim 2006 Belek Antalya.
41. 22. Hacettepe Alumni KBB 16-19 Kasım 2006 Ankara
42. Congestion and Inflammatıon Summıt 27-28 January 2007, Rome, Italy
43. 26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Sciğentıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa
44. 5. Akademi toplantısı, 12-14 Nisan 2007, Samsun
45. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS, 21-25 Nisan 2007, Bodrum
46. 29.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Mayıs 2007, Rinitli Hastaya Yaklaşım , Antalya
47. Rinolojide yenilikler ve alerji. Alerjik rinitte yenilikler, 23. Hacettepe KBB Alumni, 9-10-11 Kasım 2007, İstanbul
48. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir
49. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 15-20 June 2008, Antalya Turkey
50. Alerjik rinitte güncel tedaviler. 24. Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı. 7-8 Kasım 2008. Hacettepe Ankara
51. Alerji zirvesi. Kıbrıs, 29 Kasım 2008
52. Fasiyal plasti, Türkiye KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi. 8.1 2009 Ankara
53. Horlama ve Uyku apnesi Cerrahisi Tedavisi Kursu. 19-21 Ocak 2009 GATA Ankara
54. 3. Astım Rinit Günleri, 5-8 Mart 2009, Acapulco otel, Kıbrıs
55. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi. 5th International Consensus on Nasal Polyposis. 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009. Antalya
56. Çelik H, Başaran S, Yorulmaz C, Samim E 10th International Otolaryngology Head&Neck Surgery Congress. Poster sunumu. 26-28 Nisan,2012,JW Marriot, Ankara

Gerçekleştirilen kurslar
H1. Göçmen H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kolesteatoma cerrahisi”. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 1307-1, Antalya, 27 Mayıs 2007.

Atıflar
(A1). Göçmen H, Kılıç R, Ozdek A, Kızılkaya Z, Şafak MA, Samim E. “Surgical treatment of cholesteatoma in children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67(8): 867-72, (2003).
E1. Park KH, Park SN, Chang KH, Jung MK, Yeo SW. “Congenital middle ear cholesteatoma in children; retrospective review of 35 cases”. J Korean Med Sci. 2009; 24(1): 126-31.
E2. Stankovic M. “Follow-up of cholesteatoma surgery: open versus closed tympanoplasty”. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007; 69(5): 299-305.
E3. McHugh TP. “Intracranial cholesteatoma: a case report and review.” J Emerg Med. 2007; 32(4): 375-9.
E4. Shirazi MA, Muzaffar K, Leonetti JP, Marzo S. “Surgical treatment of pediatric cholesteatomas.” Laryngoscope. 2006; 116(9): 1603-7.
E5. Chen B, Yin S, Shen P. “The feasibility of the retrofacial approach to the pediatric sinus tympani.” Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133(5): 780-5.
(A3). Emir H, Ceylan K, Kızılkaya Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Success is a matter of experience: Type 1 tympanoplasty: Influencing factors on type 1 tympanoplasty”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(6): 595-9, (2007).
E6. Stankovic MD. Audiologic results of surgery for cholesteatoma: Short term follow-up of influential factors. J Otol Neurotol 2008; 7: 933-940.
E7. Pınar E, Sadullahoğlu K, Cali C, et al. Evaluation of prognostic risk factors and middle ear risk factors of tympanoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(3).
E8. Emir H, Kaptan ZK, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: Analysis of hearing results according to the middle ear risk index”. Acta Otolaryngol 2008 Dec 31: 1-7. (PMID: 19117161, DOİ: 10.1080/00016480802587853)
(A4). Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Samim E. “Bilateral congenital choanal atresia in a 7-day-old patient transnasal endoscopic repair with stent’’. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(7): 837-40, (2007).
E9. Wang QY, Wang SQ, Lin S, et al. Transnasal endoscopic repair of acquired posterior choanal atresia. Chinese Med J 2008; 121(12): 1101-1104.

ENGLISH INFORMATIONS

Op. Dr. Etem Erdal SAMİM

Specialty:

Ear Nose Throat Diseases Specialist

Place and Date of Birth

30 Nisan 1949 – Ankara

Nationality

T. R. Citizen

Marital Status

Married

Foreign Languages

English

Educational Background

1956-1960
İzmit-Derince Birinci Primary School

1960-1963
Adana-Tepebağ Secondary School

1963-1966
Ankara-Kurtuluş High School

1966-1967
Ankara University Fac. of Science Chemical Eng.

1967-1974
Hacettepe Uni. Medical Fac.

Positions:

1974-1979
Research Assistant,
Hacettepe University ENT Diseases Head and Neck Surgery Department

1979-1980
S. B. Ankara Training and Research Hospital ENT Specialist

1980-1982
ENT Specialist
Tekirdağ-Çorlu Military Hospital

1982-1989
Chief Intern
Ankara Training and Research Hospital

1989-2000
Chief Assistant
M. H. Ankara Training and Research Hospital

2000-2014
Clinic Chief-Administration and Training Official
Ankara Training and Research Hospital

Dissertation:

Histo-Biochemical Examination of Maxillary Sinus Retention Cysts

Membership to Organizations: Turkish Medical Association Ankara Medical Chamber

Turkish National ENT Diseases and Head and Neck Surgery Association
Ankara Otolaryngology and Head and Neck Surgery Association

Turkish National Rhinology Association
Turkish National Laryngology Association

PUBLICATIONS
Original essays published in foreign journals
1. Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Göçmen H, Akmansu H, Kılıç R.Functional Results of Tympanoplasty in Children with Non – Cholesteatomatous Chronic Otitis Media.Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:115-117

 • • Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Akmansu H, Mıdık G, Kılıç R. Complications ın Chronic Otitis Media Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:104-106
 • • Samim E, Özeri C, Eryılmaz A, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D. Sudden Hearing Loss Proceedıngs of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:107-110
 • • H. Akmansu, Özeri C, Samim E, Kocaoğlan A, Şafak M.Surgical Treatment of Childhood Choleasteatoma Proceedings of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:110-114.
 • • Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery ( FESS) .Proceeding of the 15. World Congress of ORL Head and Neck Surgery, 1993; 514-517.
 • • Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Uygur K. Septoplasty childhood. Proceedings of the 15. world Congress of ORL Head and Neck Surgery.1993 s:518-521
 • • Korkmaz H, Çaydere M, Dursun E, Samim E, Üstün H, Göçmen H, Özeri C.Prognostic Importance of Lymphatic Reaction Pattern in Laryngeal Carcinoma.American Journal of Otolaryngology, 1999; 20(5): 298-303.
 • • Haberal İ, Samim E, Astarc M, Özeri C.Radiation Induced Malignant Fibrous Histiocytoma of the Neck in a Patient Wıth Laryngeal Carcinoma American Journal of Otolaryngology
 • • Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. International Congress Series 2003;1240:629-634.
  10. Haberal I, Göçmen H, Samim E: Surgical treatment of pediatric ranula. IJPORL 2004;68(2):161-163 (Atıf sayısı: 8)
  11. Haberal Can I, Göçmen H, Kurt A, Samim E: Sudden Hearing Loss Due To Large Vestibular Aqueduct Syndrome In A Child: Should Exploratory Tympanotomy Be Performed? IJPORL 2004;68:841-844. (Atıf sayısı: 1)
  12. Akmansu H, Oguz H, Atasever T, Abamor E, Safak MA, Haberal I, Samim E: The evaluation of sentinel nodes in assesment of cervical metastases from head and neck squamous cell carcinomas Tumori 2004 Nov- Dec;90;6:596-9. (Atıf sayısı: 1)
  13. Can IH, Ceylan K, Bayız U, Olmez A, Samim E: Acoustic rhinometry in the objective evaluation of childhood septoplasties IJPORL 2005;69,445-448.
  14. Haberal I, Kurt A, Özer E, Sarı N, Samim E: Mandibular manifestation of Langerhans cell histiocytosis in children: a case report. Oral oncology extra 2005 :41(8):174-177.
  15. Emir H, Göçmen H, Kaptan ZK, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Ceylan K, Yavanoğlu A, Samim E. “A new therapy in sudden sensorineural hearing loss: Injection of intratympanic steroids”. XVIIIth World Congress of the International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS), Abstract Book, Free papers, s:57, Roma, İtalya, 25-30 Haziran 2005.
 • • Can IH, Pulat H, Gündüz V, Oguz H, Samim EE. An unusual reason of parotid gland enlargement: parotid gland tuberculosis. The Internet Journal of Head and Neck Surgery 2007.Volume 2. Number 1.
  17. Can IH, Gündüz V, Baltacı B, Samim EE. Disseminated intravascular coagulation: a very rare complication of neck dissection. The Internet Journal of Head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.
  18. Can IH, Gündüz V, Pulat H, Samim EE. Kimura’s Disease in the parotid gland. The Internet Journal of head and Neck Surgery. 2007. Volume 2. Number 1.
  19. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Göçmen H, Astarcı M, Samim E, Metin M, Doğan S. “Case report: Cystic clear cell myoepithelioma of the parotid gland”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 138, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.
  20. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Ustun H, Samim E, Yazıcı H. “Case report: Secondary lingual tuberculosis resembling lingual cancer with lung metastasis”. 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology Head and Neck Surgery, Eur Arch Otorhinolaryngol 2007 (Suppl 1); 264: 110, Viyana, Avusturya, 30 Haziran-4 Temmuz 2007.
  21. Haberal Can I, Ceylan K, Çaydere M, Samim E, Üstün H, Emir H, Kızılkaya Z. Matrixmetalloproteinasesbin patients with larynx cancer and benign glottic lesions. Eur Arch Otolaryngol 2007 (Suppl 1)264:S5-S151.
 • • İlknur Haberal Can, Ethem Erdal Samim. Mast cell stabilizers in the treatment of allergic rhinitis. Anti-İnflammatory and Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry. 2008;7(1):9-15.
 • • Emir H, Kızılkaya Kaptan Z, Göçmen H, Samim E. “Epidural Abcess and Encephalocele Originated from Tegmen Defect Related to Mastoidectomy: A Case Report”. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, Abstract Book, PP203, p:182, Antalya, Türkiye, 15-20 Haziran 2008.
  24. Can IH, Ceylan K, Caydere M, Samim E, Ustun H, Karasoy DS. The expression of MMP-2, MMP-7, MMP-9 and TIMP-1 in chronic rhinosinusitis and nasal polyposis. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;139(2):211-215
  25. Doğan S, Can IH, Unlu I, Süngü N, Gönültaş MA, Samim EE. Sialolipoma of the parotid gland. J Craniofac Surg 2009;20(3):847-8.
  26. Doğan S, Can IH, Sayın M, Özer E, Bayız Ü, Yazıcı G, Samim E. The nasal septum: an unusual presentation of metastatic renal cell carcinoma. J Craniofac Surg 2009 (in press)
  27. Kaptan ZK, Emir H, Uzunkulaoğlu H, Yücel M, Karakoç E, Koca G, Tüzüner A, Samim E, Korkmaz M. Determination of Helicobacter pylori in patients with chronic nonspecific pharyngitis. Laryngoscope. 2009 Jun 5.
  28. Celik H, Aslan Felek S, Islam A, Demirci M, Samim E, Oztuna D. The impact of fixated glass ionomer cement and springy cortical bone incudostapedial joint reconstruction on hearing results. Acta Otolaryngol. 2009 Dec;129(12):1368-73

Yurtiçi dergilerde yayımlanmış orjinal makaleler
1. Samim E, Ünver Ş. Maksiller Sinüs Mukozal Kistlerinin Histopatolojik ve Biyokimyasal İncelenmesi. Acta Oncologica Turcica. 1980;Cilt 13, sayı:1,2,3,4. s:22-33.

 • • Ünver Ş, Samim E, Aydos S, Köseli İ.Bir Olgu Nedeniyle Sjögren Sendromu . Ank. Hast. Der. 1983 ; 18(1-2): 19-32.
 • • Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Yıldızkan Y.Nazal Kavite ve Paranazal sinüslerin İnverted Papillomları Ank. Hast. Der. 1984; 19(3):244- 25
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H, Aygın G.Bir Olgu Nedeniyle Larenkste Amiloid Tümör.Ank. Hast. Der. 1985; 20(2): 159-167.
 • • Özeri C, Samim E, Ünver Ş, Verim A.Periferik Fasial Paralizinin Tedavisinde Prognostik Testlerin ÖnemiAnkara Has. Der. 1985; 20(3): 307-312
 • • Samim E, Ünver Ş, Kocaoğlan A, Kürkcüoğlu M.Baş ve Boyun Branşial – Tyroglossal Kist ve Fistülleri Üzerinde Klinik Araştırma. Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(1) : 20-30.
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Uzman M, Kocaoğlan A.Timpanoplastide Ossiküler Rekonstriksiyon Ank. Hast. Der. 1986 ; 21(2) : 201- 214
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Dere H.Bir Olgu Nedeniyle Etmoid Osteom.Ank. Hast. Der. 1986 ;21 (3): 347-354
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Eryılmaz A.Tükrük Bezi Tümörleri Ank. Hast. Der.1986 ; 21(3):339-346.
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E, Aydın G.İntratrakeal Troid Ankara Hastanesi Dergisi 1987; Cilt 22, Sayı 1: 117-122
 • • Özeri C, Ünver Ş, Samim E.,Dere H. Çocuk Sinüzitleri Ankara Hastanesi Dergisi 1987 Cilt :22,Sayı 3 s:291-300.
 • • Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Şahan M,Kocaoğlan A. Majör Tükrük Bezi Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Sonuçları Ank. Hast. Dergisi 1988;23: 119-128
  13. Özeri C, Samim E, Gürel T,Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Lingual İmmünositoma “ Bir Olgu Nedeniyle” Ank. Hast. Dergisi1989 ; 63-65.
 • • Özeri C, Samim E, Gürel T, Çelik R, Eryılmaz A, Dere H, Kuyucu D. Bir Olgu Nedeniyle Lingual Tiroid Ankara Hastanesi Dergisi 1990 ; 25: 75-78.
 • • Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Dere H, Göçmen H. Temporal Kemiğin Eozinofilik Granüloması ( 2 Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Dergisi 1990 ; 25 : 159-163.
 • • Özeri C, Ünver Ş, Grel T, Kocaoğlan A, Samim E, Avunduk M.A. Extramedller Larenks Plazmasitomu Türk ORL Arşivi 1990 ; 28: 226-228.
 • • Şafak M, Özeri C, Uysal H, Samim E, Eryılmaz A. Cinsiyet, Stimulus Şiddeti ve Tekrarlama Oranının İşitsel Beyin Sapı Cevapları (ABR) Parametrelerine Etkileri .Türk Otolarengoloji Arşivi 1991; vol:29 .sayı 3-4.S: 173-175.
 • • 18-Özeri C, Samim E, Eryılmaz A, Aslan N, Şafak M. Bir Olgu Nedeniyle Van Der Hoeve Sendromu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları İhtisas Dergisi 1991; Volüm 29, sayı 1:20-22.
 • • Aksoy O, Samim E, Kutman F, Eryılmaz A, Göçmen H. Dentigeröz Kist ( Bir Olgu Nedeniyle) Ank. Hast. Tıp Bül. 1992 Cilt 27, Sayı 2-3 .
 • • Göçmen H, Gürel T, Özeri C, Samim E, Eryılmaz A. Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri Türk Otolarengoloji Arşivi 1992 ;30 : 249-254.
 • • Göçmen H, Özeri C, Samim E. Kolesteatomsuz Kronik Otitli Çocukları Cerrahi Tedavisinde Fonksiyonel Sonuçların Analizi Türk Otolarengoloji Arşivi 1992;30:135-140
 • • Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Gürel T, Akmansu H, Bayız Ü, Kılıç R, Eryılmaz Z. Laringosel :İki Olgu Takdimi. Acta Oncologica Turcica 1992 ;25:105-107.
 • • Aksoy O, Samim E, Eryılmaz A, Uğurlu H, Kutman F.Mandibula Fraktürleri ve Tedavileri ( Bir Olgu Nedeniyle).Ank. Hast. Tıp Bülteni 1992 ;27(2-3) : 211-213
 • • 24-Eryılmaz A, Özeri C, Samim E, Akmansu H.Larenks Kemodektoması (Bir Olgu Bildirisi)Türk Otolarengoloji Arşivi 1992; 30: 241-243.
 • • 25-Göçmen H, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Özeri C.Çocuklarda TympanoplastiAnk. Hast. Tıp Bül. 1992; 27(2-3):133140.
 • • Doğru H, Samim E, Eryılmaz A, Kocaoğlu A, Özeri C, Larenks Kanserlerinin Cerrahi Tedavi sonuçlarıTürk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 1992 2(2): 117-125
 • • Eryılmaz, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993;1(1) :26-29.
 • • 28-Şafak M, Akyol Ö, Dere H, Özeri C, Eryılmaz A, Samim E , Durak İ .Adenosine Deaminase (ADA) and 5- Nucleotıdase ( 5 NT) Actıvıtıes ın Carcınomas of LarynksTürk Hematoloji Onkoloji Dergisi . 1993 ; 3 (1) : 42- 44.
 • • Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Şafak M, Kuyucu D, Doğru H, Kılıç R, Dursun E.Ani İşitme Kaybında Tedavi Ank. Has. Der. 1993 ; 28(3): 155-157.
 • • Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Çocuk Timpanoplastilerinde Prognostik Faktörler. K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; 1(1): 5-10.
 • • 31-Eryılmaz A, Özeri C, Arslan C, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri: Cerrahi Tedavi Sonuçları K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1993; Cilt :1,Sayı 1: 26-29.
 • • 32-Eryılmaz A, Özeri C, Bayız Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak M, Dursun E.Functional Endoscopic Sinus Surgery (FESS)Turk J. Med. Res. 1993; 11 (5): 221- 223.
 • • Göçmen H, Özeri C, Erryılmaz A, Samim E.Baş ve Boyun Paragangliomaları 7 Olgulu Bir Klinik ÇalışmaKlinik Gelişim 1993 ;6: 2513- 1519.
 • • Eryılmaz A, Özeri C, Köseli İ, Samim E, Akmansu H, Göçmen H, Şafak M.Burun ve Paranazal Sinüslerin Malign SchwannomuK.B.B. Baş ve Boyun Der.1993; 1 (2):79-82.
 • • Eryılmaz A, Özeri C, Arslan N, Samim E, Şafak M, Kocaoğlan A, Göçmen H, Akmansu H.Dudak Kanserleri : Cerrahi Tedavi SonuçlarıKBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1993; 1(1): 29-32.
 • • Eryılmaz A, Özeri C, Korkmazgil G, Akmansu H, Samim E, Kocaoğlan A, Göçmen H, Şafak M.Septoplasti Sonrası Nazal Tamponların Karşılaştırılması K.B.B. Postası 1993; 2(2): 55-58.
 • • Göçmen H, Eryılmaz A, Samim E, Özeri C.Carotid Body Tümörleri K.B.B. Postası 1993;2(2):63- 66.
 • • Gül Ü, Eryılmaz A, Samim E, Boynueğri S, Özkaya Ö, Karabay Y, Özeri C.Behçet Hastalığında Sensorinöral İşitme Kaybı Lepra Mec. 1994 ;25(1-2): 56-61.
 • • Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Kocaoğlan A, Göçmen H, Kılıç R, Doğru H.Cartilage Graft in Tympanoplasty . Ank. Hast. Tıp. Der. 1994; 29(1): 63-65.
 • • Göçmen H, Samim E, Özeri C, Akmansu H, Şafak M, Kılıç R.Kafa Tabanı Vasküler Tümörlerinin Preoperatif Süperselektif embolizasyonu. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 1994 ; 32:212-222.
 • • Samim E, Aksoy O, Özeri C, Göçmen H, Sürmeli M, Baykan C.Ameloblastom a Nedeniyle Hemimandibulektomi ve Titanyum Mesh İmplantı İle Mandibuler Rekonstriksiyon.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1995 : 155-159.
 • • Şafak M, Doğru H, Samim E, Özeri C.Kolesteatoma : Tanımı ve EtiyopatogeneziSDÜ Tıp Fakültesi Dergisi 1995; 2 (2) :51-59.
 • • Göçmen H, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C. Nazofarinjeal anjiofibroma; Sınıflandırma, cerrahi tedavi ve rekürrens. KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1995; 3:236-246
 • • Sürmeli M, Şafak M, Arslan N, Samim E, Kılıç R, Özer H, Özeri C.Comparison of Surgical and Medical Treatments for Sudden Hearing Loss .Gazi Medical Journal 1996; 7:125-128.
 • • Özeri C, Eryılmaz A, Samim E, Göçmen H, Uygur K, Dursun E, Boynueğri S, Süzen A.Çocuklarda Kronik Otitis Media Cerrahi Tedavisinin SonuçlarıS.D.Ü. Tıp Fak. Der. 1996 ; 3 (4): 9-13.
 • • Demir V, Kırıcı N, Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Özeri C.Tükrük Bezi Kitlelerinde İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal DeğeriTıp ve Sağlık Dergisi 1997 ; 1(3) : 10-13.
 • • Dursun E, Kırıcı N, Korkmaz H, Demir V, Uygur K, Samim E, Özeri C.Paranazal Sinüs İnfeksiyonlarında Paranazal Sinüs Opazitelerinin Bilgisayarlı Tomografi İle DeğerlendirilmesiTıp Ve Sağlık Dergisi 1997;1(2): 5-10.
 • • Özeri C, Samim E, Gürel T, Eryılmaz A, Dere H.Kombine Nazo-septal Deformitelere Cerrahi YaklaşımAnk. Hast. Dergisi 1998 ;24: 91-98
 • • Çelik H, Samim E, Göçmen H, Dursun E, Bayız Ü, Korkmaz H, Özeri C.İnverted Papiiomlu 13 Olguda Cerrahi Yaklaşımlarımız.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (3): 139-146
 • • Dursun E, Korkmaz E, Şafak M, Samim E, Bayız Ü, Akmansu H, Özeri C.Paranazal sinüs İnfeksiyonlarında Ostiomeatal Kompleksteki Anatomik VaryasyonlarK.B.B. Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi 1998;6(3):147- 156.
 • • Dursun E, Samim E, Kormaz H, Bayız Ü, Uygur K, Akmansu H, Özeri C.Nazal Polipozisli Olgularda Endoskopik Sinüs Cerrahisi.K.B.B. ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi , 1998 ; 6(2):71-80.
 • • Korkmaz H, Dursun E, Samim E, Akmansu H, Şafak M, Özeri C.Larenks verriköz karsinoma KBB Bülteni 1998 : 5:42-45.
 • • Samim E, Çelik H, Göçmen H, Bayız Ü, Dursun E, Korkaz H, Özeri C.Kronik Otitis Medialı Olgularda Kademeli “ Canal Wall Up “ Timpanoplasti.Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri 1999; 19:6-12.
 • • Bayız Ü, Samim E, Dursun E, Göçmen H, Özkır O,Özeri C.Polipsiz Kronik İnflamatuar Paranazal Sinüs Hastalıklarında Endoskpoik Sinüs Cerrahisi SonuçlarıAnkara Hastanesi Tıp Dergisi 1999 ; 32(1):54-61.
 • • Dursun E, Samim E, Akmansu H, Kormaz , Bayız Ü, Özeri C.Frontoetmoid Mukosellerde Transnazal Endoskopik Cerrahi.Kulak-Burun- Boğaz Bülteni 1999 ; 6(1) : 10-16.
 • • Korkmaz H, Dursun E, Erekul S, Göçmen H, Akmansu H, Samim E, Özeri C.Primer Larenks Amiloidozu.Kulak burun Boğaz İhtisas Dergisi 1999; Yıl 9, Cilt 6, Sayı 1, s: 100-102.
 • • Uygur K, Dursun E, Korkmaz H, Tekakca E, Samim E, Eryılmaz A, Özeri C.Hairy polyp of the Nazopharynx.Gazi Medical Journal 2000;11: 213-216.
 • • Şafak M, Samim E, Göçmen H, Kılıç R, Uygur K, Çelik H, Süzen A, Eryılmaz A, Özeri C. Kronik otitsi medialı vakalarda cerrahi yaklaşımımız Türk Otolaringoloji Arşivi
 • • Ceylan K, Haberal İ, Samim E, Özeri C: Otolaringolojik aciller. İlaç ve Tedavi Dergisi 2000;13(10):469-477.
  60. Şafak MA, Samim E, Haberal İ, Oğuz H, Özeri C: Baş ve boyun bölgesindeki malign melanomalarda boyuna yaklaşım: 3 olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 8(2), 146-149, 2000.
  61. Özdek A, Acar B, Coşkun N, Kılıç R, Haberal I, Bayız Ü, Samim E: Parotis tümörlerine yaklaşımımız: 52 olgunun retrospektif incelenmesi. PTT Hastanesi Tıp Dergisi. 2002;24(3):148-151.
  62. Fidan V, Haberal İ, Üstün H, Samim E: Primer laringeal amiloidoz: Olgu sunumu. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2003;11(1, 2, 3):29-33.
  63. Haberal Can I, Karayel F, Samim E, Kargın S, Ünlübay D: İşitme kaybının nadir bir nedeni: Juguler Divertikülum. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi. 2004;12 (1, 2, 3):139-142.
  64. Ozdek A, Kılıç R, Kızılkaya Z, Şafak MA, Göçmen H, Samim E. “Plastipor TORP ve PORP ile kemikçik zincir rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçları”. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi, 4(2): 73-77, (2004).
  65. Ceylan K, Bayız Ü, Kızılkaya Z, Lale Ö, Emir H, Ünlü İ, Yavanoğlu A, Samim E. “Impact of microdebrider in surgical treatment of nasal polyposis in terms of heakth related quality of life and objective findings: A comperative randomized single blinded clinical study”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6(2): 60-65, (2007).
  66. Ceylan K, Bayız H, Yavanoğlu A, Kızılkaya Z, Samim E, Ustun H. “Akciğer metastazı olan dil kanserini taklit eden sekonder lingual tüberküloz: olgu sunumu”. Kulak Burun Boğaz ve Baş- Boyun Cerrahisi Dergisi, 15(2): 99-102, (2007).
  67. Emir H, Kızılkaya ZK, Samim E, Ceylan K, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H. “Açık kavite timpanomastoidektomide uzun dönem anatomik ve fonksiyonel sonuçlarımız”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(4): 95-101, (2008).
  68. Ceylan K, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında osteomeatal kompleks anatomik varyasyonlar ve evrelendirmeye olan etkileri”. KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 7(2): 63-67, (2008).
  69. Kızılkaya Z, Emir H, Ceylan K, Samim E. “Nazal septumun primer yassı hücreli karsinomu”. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 28(6): 977-979, (2008).
  70. Tüzüner A, Emir H, Kızılkaya Z, Samim E. “Fasial kontakt ağrı sendromlu hastalarda postoperatif ağrı sonuçları”. Turk Arch Otolaryngol, 46(4): 329, 46(3): 205-208, (2008). (DOİ: 10.2399/tao.08.ss071x)
  71. Kızılkaya Z, Bayız Ü, Ceylan K, Emir H, Ünlü İ, Uzunkulaoğlu H, Yavanoğlu A, Göçmen H, Samim E. “Otosklerozun cerrahi tedavisinde teflon piston protez ile birlikte uygulanan stapedotomi, hemistapedektomi ve total stapedektomi girişimlerinin kısa ve uzun dönem sonuçları”. Otoscope, 19 Ocak 2007 tarihinde yayına kabul edilmiştir.
  72. Emir H, Kızılkaya Z, Göçmen, Samim E. “Mastoidektomiye bağlı tegmen defekti sonrası gelişen epidural apse ve ensefalosel: olgu sunumu”. KBB İhtisas Dergisi, 24 Ocak 2008 tarihinde yayına kabul edilmiştir.
  73. İlknur Haberal Can, Haşmet Yazıcı, İlhan Ünlü, Hakkı Uzunkulaoğlu, Ethem Erdal Samim. Tükürük bezi lezyonlarında ince iğne aspirasyon biyopsisi ve spesmen histopatolojik sonuçlarının karşılaştırılması. Türkiye Klinikleri Dergisi. Kabul yazılı

Tebliğ ve Posterler
1. SamimE, Özeri C, Eryılmaz A, Saraçel A, Dere H, Kocaoğlan A, Gürel Şafak M, Çelik R.Effüzyonlu Otitis medialarda ventilasyon tüpü tedavisi ve komplikasyonları21. Ulusal Türk Otorinolaringoloji Kongresi Devranoğlu İ. (Ed.), Kongre Bülteni. S. 415-419, 1991.

 • • Boynueğri S.,Samim E.,Göçmen H.,Arslan N.,Uygur K.,Özeri C.Canal wall down timpanoplasti XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:21-24,1995.
 • • Eryılmaz A.,Dursun E.,Samim E.,Göçmen H.,Kocaoğlan A.,Akmansu H.,Özeri C.Kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında evrelendirme. XXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:555-558,1995.
 • • Dursun E.,Samim E.,Kocaoğlan A.,Bayız Ü.,Kılıç R.,Özeri C. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi(FESC):415 hastanın takip ve sonuçlarıXXIII. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:719-722,1995
 • • Göçmen H.,Akmansu H.,Samim E.,Bayız Ü.,Çaydere M.,Çelik H.,Özeri C.
  6. Reaksiyonel ve metastatik lenf nodlarının larinks kanserinde prognostik önemi XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni,s:375-376, 1997
 • • Korkmaz H, Çaydere M, Uygur K, Samim E, Arslan N, Özeri C.Larenks kanserlerinde Histopatolojik Markerlerin prognostik önemi.XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 607 –609.1997
 • • Samim E, Şafak M, Dursun E, Engin S, Kocaoğlan A, Arslan N, Özeri C.Ani İşitme Kaybı ve OtoimmüniteXXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni, s: 825 –828, 1997
 • • Samim E, Dursun E, Akmansu H, Şafak N, Kuyucu D, Karaman T, Özeri C.Nazal Polipozis. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 829-832, 1997.
 • • Şafak M, Palulu N, Kılıç R, Kuyucu D, Çelik H, Samim E, Özeri C.Psikojenik Tinnitus XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s:850-860,1997.
 • • Dursun E,Korkmaz H, Bayız Ü, Göçmen H, Şafak M, Samim E, Özeri C.Maksiller Mukozal Retansiyon Kistleri. XXIV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi,Kaytaz A.(Ed),Kongre Bülteni s: 283-286,1997.
 • • Bayız Ü, Dursun E, Ceylan K, Samim E, Şafak M, Özeri C. Septum Deviasyonlarında Preoperatif ve Postoperatif Akustik Rinomerti DeğerlendirmeleriXXV. Ulusal Türk Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 18-22 Eylül 1999
 • • Dursun E.,Eryılmaz A.,Samim E.,Göçmen H.,Şafak M.A.,Uygur K.,Korkmazgül G.U.,Özeri C. Our clinical approach to vocal kord palsies and analysis of clinical results.First International Voice Symposium,24-26 November 1996 Ankara-Turkey Abstract Book P:11.
 • • Şafak M.,Samim E.,Göçmen H.,Kılıç R.,Dursun E.,Çerezci N.,Özeri C.Silastic Medializasyon Laringoplasti:A new approach.Abstract book ofThe 3.European congress of the European Federation of ORL Societies(EUFOS),P:443,Budapest,Hungary,June,9-14;1996
 • • Korkmaz H,Dursun E.,Akmansu H.,Bayız Ü.,Samim E.,Uygur K.,Demir E., Ünlü S.,Özeri C.Prognostic İmportance of tumor associated tissue eosiniophilia(TATE)In laryngeal cancer.Turkısh-Italian Laryngology congress,Antalya,Turkey,4-7 May 1997.
 • • Göçmen H, Şafak MA, Kılıç R, Korkmaz H, Samim E, Özeri C. Comparison of Observation and Ventilation Tube İnsertion in Retraction Pockets Abstract Book of Politzer Society International Society International Society for Otologic Surgery 4. İnternational Meeting.1998 ;p:66 Antalya –Turkey June 7-11.
 • • Çelik H, Göçmen H, Şafak M, Dursun E, Samim E, Özeri C. Stapedektomi in Tympanosklerosis .Abstract Book of Politzer Society International Society for Otologic Surgery İnternational Meeting , p:38. Antalya –Turkey .June .7-11;1998.
 • • Samim E.,Kılıç R.,Akmansu H.,Kocaoğlan A.,DursunE.,Özeri C.Secretory Otitis Media treatment with azitromycin compared to dekongestant. Abstract Book of Politzer Society International Society International Society for Otologic Surgery 4. İnternational Meeting.1998,P:170 Antalya-Turkey,7-11 June 1998
 • • Bayız Ü, Ceylan K, Samim E, Başarır M, Özeri C. Comparison of respiratory functioon of test parameters in asthmatic patients undergone functional endoscopic sinus surgery. 4th Congress of the European Federation of ORL Societies (EUFOS), 13-16 June 2000 Berlin,Germany.
 • • İ. Haberal, H. Akmansu, E. Samim, Ü. Bayız, H. Oğuz, C. Özeri: Selektif Boyun Diseksiyonları. 25. Ulusal Türk Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir (Tebliğ).
  21. Göçmen H, Samim E, Haberal İ, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C: Kolesteatomlu kronik otitlerde mastoid obliterasyon ve dış kulak yolu rekonstrüksiyonunun yeri. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster)
  22. Haberal İ, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü, Ünlü S, Samim E: İnce iğne aspirasyon biyopsisinin tükrük bezi tümörlerindeki önemi. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı. 22-26 Eylül 2001. Antalya (Poster).
  23. Haberal I, Göçmen H, Şafak MA, Bayız Ü,Ünlü S, Samim E. The value of the fine needle aspiration biopsy in salivary gland tumors. The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).
  24. Göçmen H, Samim E, Haberal I, Kılıç R, Kızılkaya Z, Özeri C. What is the role of mastoid obliteration and external wall reconstruction in chronic otitis media with cholesteatoma? Is it needed? The XVIIth World Congress of The International Federation of Oto-Rhino Laryngological Societies, Cairo, Egypt, 28th September- 3rd October 2002 (poster presentation).
  25. Can IH, Dinç E, Emir H, Bayız Ü, Samim E: Nazal kavitede melanozis zemininde gelişen malign melanom. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)
  26. Emir H, Dinç E, Can IH, Göçmen H, Samim E: Multifokal yerleşimli blue nevus vakası. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, Çeşme-İzmir (Poster)
  27. Felek SA, Özdek A, Uzunkulaoğlu H, Şafak MA, Kılıç R, Haberal I, Telci M, Samim E. Olgu sunumu: Bilateral Bell’s palsy.XXVII Türk Ulusal Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 4-9 Ekim 2003, Antalya. (poster)
  28. Ceylan K, Haberal I, Bayız U, Emir H, Yavanoğlu A, Samim E. Bilateral congenital choanal atresia ın a week old patient: transnasal endoscopic repair with stent, Nisan 20-23 2005, Sao Paulo, Brasil ( Poster presentasyonu)
  29. Haberal IH, Ceylan K, Caydere M, Samim EE, Ustun H. The expressıon of MMPs ın patıents wıth nasal polyposıs and chronıc rhınosınusıtıs. 26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Scientıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa (Oral presentatıon)
  30. Sedat Doğan, İlknur Haberal Can, İlhan Ünlü, Nuran Süngü, Mehmet Alpaslan Gönültaş, Ethem Erdal Samim. Parotis bezinde sialolipoma. 8. Uluslararası KBB ve BBC Kongresi, Ankara, 15-17 Mayıs 2008 (poster)

Katıldığı Kongre ve Kurslar:
1. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Kursu.1990, Graz, Avusturya.
2. Workshop on Otoneurology and Phonosurgery. Bayındır Tıp Merkezi, 26-27 Haziran 1993, Ankara.
3. Laringostroboskopi. Kursu, Ankara Numune Hastanesi, 21 Nisan 1995, Ankara.
4. 23. Türk Ulusal Otolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 30 Eylül-4 Ekim 1995, Antalya.
5. Septorinoplasti, Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu, 16-18 Mayıs1996, Ankara.
6. Endoscopik Endonazal Sinüs Cerrahisinin Dünü, Bugünü ve yarını Kursu, 27-28 May 1996, Ankara.
7. Üçüncü Avrupa Otorinolaringoloji Federasyonu Kongresi, 9-14 Haziran 1996, Budapeşte, Macaristan.
8. Onikinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 20-21 Haziran 1996, Ankara.
9. Endoscopik Sinüs Cerrahisi Kursu, 4-5 Mayıs 1997, İstanbul.
10. Larinks ve Boynun Fonksiyonel Cerrahisi Kursu ve Sempozyumu, 8-10 Ekim 1998, Ankara.
11. II. Fonksiyonel ve Rekonstrüktif Burun Cerrahisi Sempozyumu ve Kursu, 22-23 Ekim 1998, Ankara.
12. Onbeşinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 17-20 Haziran 1999, Ankara.
13. Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi Kursu, Ankara Üniversitesi KBB Hastalıkları ABD, 28-30 Haziran 1999, Ankara.
14. KBB ve Baş Boyun Cerrahisinde Yenilikler (Mayo Klinik ve Numune Hastanesi işbirliği ile), 16 Kasım 1999, Ankara.
15. Otolaringolojik Allerji, 2-5 Mart 2000, Bursa-Uludağ.
16. “2000 Yılı Uluslararası Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Toplantısı”, 1-4 Haziran 2000, Ankara-Türkiye.
17. Hollanda Türk Baş Boyun Cerrahisi Deneyimleri, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, 12-13 Ekim 2000, Ankara.
18. Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi sempozyumu “KBB de Uluslararası Konferanslar Dizisi III”, 3-5 Kasım 2000, İzmir.
19. EEG-EMG Kursu.Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Derneği Ankara Şubesi, Gazi Üniversitesi, 31 Mart- 3 Nisan 2001, Ankara.
20. Onyedinci Hacettepe Universitesi KBB Alumni Toplantısı, 30 Mayıs- 1 Haziran 2001, Ankara.
21. The joint meeting of Turkish Otorhinolaryngology & Head Neck Surgery Society and American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery. 9-12 June 2001 İstanbul.
22. 26. Türk Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve I. Türk Yunan Otolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Dernekleri Ortak Toplantısı . 22-26 Eylül 2001. Antalya.
23. 1. Otoskop Grubu Sempozyumu, 12-14 Ekim 2001, Abant-Bolu. (organizasyon komitesi)
24. Rinoplasti, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 3/13/2003
25. Maksillofasiyal travmalar, KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Eğitsel Kursları, Ankara, 5/15/2003
26. XIX. Hacettepe KBB Alumni Toplantısı, 28-30 May, 2003, Ankara
27. SSK Ankara Eğitim Hastanesi KBB Klinikleri 1. Bahar Sempozyumu, 4/25/2003, Ankara
28. III. Otoskop Grubu Sempozyumu, 31 Ekim-2 Kasım, 2003, Denizli
29. Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslar arası Toplantısı, “KBB’de minimal invaziv yaklaşımlar”, 11-13 Aralık 2003, Ankara
30. Mezuniyet sonrası sürekli tıp eğitimi kursları I (Septorinoplasti), 23-25 Ocak 2004, Ankara
31. Nazal ve paranazal tümörlere endoskopik yaklaşım, 02 4, Ankara
32. A’dan Z’ye eksternal septorinoplasti, 5-7 Mayıs 2004, Malatya
33. Baş boyun Kanserlerine Multidisipliner Yaklaşım, 25-28 Eylül 2004, Çeşme-İzmir
34. Benin Paroksimal Vertigo Kursu, Ankara, 2.12.2004
35. Troid kanseri cerrahisi, Eğitsel kurs, Ankara, 7.4.2005
36. Rhinology 2005, 24th Isıan , Sao Paulo, Brasil,20-23 October 2005
37. Larinks kanserlerinde endoskopik değerlendirme ve endolaringeal cerrahi, , Eğitsel kurs, Ankara, 2.6.2005
38. 3. Koklear İmplantasyon Otoloji Nörotoloji Odyoloji Kongresi, 25-26 Kasım 2005, Ankara
39. Uludağ 2006 Adenoid ve Tonsil Hastalıkları. 2-5 Mart 2006. Bursa
40. II. Nöro-otoloji Kongresi 26-29 Ekim 2006 Belek Antalya.
41. 22. Hacettepe Alumni KBB 16-19 Kasım 2006 Ankara
42. Congestion and Inflammatıon Summıt 27-28 January 2007, Rome, Italy
43. 26th Isıan Internatıonal Symposıum on Infectıon and Allergy of the Nose MSO-HNS Sciğentıfıc Meetıng, 1-4 February 2007, Kuala Lumpur Malaysıa
44. 5. Akademi toplantısı, 12-14 Nisan 2007, Samsun
45. 3. Ulusal Rinoloji Kongresi ve CITRAS, 21-25 Nisan 2007, Bodrum
46. 29.Türk Ulusal KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Mayıs 2007, Rinitli Hastaya Yaklaşım , Antalya
47. Rinolojide yenilikler ve alerji. Alerjik rinitte yenilikler, 23. Hacettepe KBB Alumni, 9-10-11 Kasım 2007, İstanbul
48. 6. Akademi Toplantısı, 10-13 Nisan 2008, Çeşme İzmir
49. 8th International Conference on Cholesteatoma and Ear Surgery, 15-20 June 2008, Antalya Turkey
50. Alerjik rinitte güncel tedaviler. 24. Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı. 7-8 Kasım 2008. Hacettepe Ankara
51. Alerji zirvesi. Kıbrıs, 29 Kasım 2008
52. Fasiyal plasti, Türkiye KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Ankara Şubesi. 8.1 2009 Ankara
53. Horlama ve Uyku apnesi Cerrahisi Tedavisi Kursu. 19-21 Ocak 2009 GATA Ankara
54. 3. Astım Rinit Günleri, 5-8 Mart 2009, Acapulco otel, Kıbrıs
55. 5. Ulusal Rinoloji Kongresi. 5th International Consensus on Nasal Polyposis. 2. Ventilasyon Obstrüksiyonları ve Komplikasyonları Kongresi. 28-31 Mayıs 2009. Antalya
56. Çelik H, Başaran S, Yorulmaz C, Samim E 10th International Otolaryngology Head&Neck Surgery Congress. Poster sunumu. 26-28 Nisan,2012,JW Marriot, Ankara

Gerçekleştirilen kurslar
H1. Göçmen H, Kızılkaya Z, Samim E. “Kolesteatoma cerrahisi”. 29. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, 1307-1, Antalya, 27 Mayıs 2007.

Atıflar
(A1). Göçmen H, Kılıç R, Ozdek A, Kızılkaya Z, Şafak MA, Samim E. “Surgical treatment of cholesteatoma in children”. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 67(8): 867-72, (2003).
E1. Park KH, Park SN, Chang KH, Jung MK, Yeo SW. “Congenital middle ear cholesteatoma in children; retrospective review of 35 cases”. J Korean Med Sci. 2009; 24(1): 126-31.
E2. Stankovic M. “Follow-up of cholesteatoma surgery: open versus closed tympanoplasty”. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2007; 69(5): 299-305.
E3. McHugh TP. “Intracranial cholesteatoma: a case report and review.” J Emerg Med. 2007; 32(4): 375-9.
E4. Shirazi MA, Muzaffar K, Leonetti JP, Marzo S. “Surgical treatment of pediatric cholesteatomas.” Laryngoscope. 2006; 116(9): 1603-7.
E5. Chen B, Yin S, Shen P. “The feasibility of the retrofacial approach to the pediatric sinus tympani.” Otolaryngol Head Neck Surg. 2005; 133(5): 780-5.
(A3). Emir H, Ceylan K, Kızılkaya Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Samim E. “Success is a matter of experience: Type 1 tympanoplasty: Influencing factors on type 1 tympanoplasty”. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(6): 595-9, (2007).
E6. Stankovic MD. Audiologic results of surgery for cholesteatoma: Short term follow-up of influential factors. J Otol Neurotol 2008; 7: 933-940.
E7. Pınar E, Sadullahoğlu K, Cali C, et al. Evaluation of prognostic risk factors and middle ear risk factors of tympanoplasty. Otolaryngol Head Neck Surg 2008; 139(3).
E8. Emir H, Kaptan ZK, Gocmen H, Uzunkulaoglu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: Analysis of hearing results according to the middle ear risk index”. Acta Otolaryngol 2008 Dec 31: 1-7. (PMID: 19117161, DOİ: 10.1080/00016480802587853)
(A4). Ceylan K, Emir H, Kizilkaya Z, Samim E. “Bilateral congenital choanal atresia in a 7-day-old patient transnasal endoscopic repair with stent’’. Eur Arch Otorhinolaryngol, 264(7): 837-40, (2007).
E9. Wang QY, Wang SQ, Lin S, et al. Transnasal endoscopic repair of acquired posterior choanal atresia. Chinese Med J 2008; 121(12): 1101-1104.