OP. DR.COŞKUN MARŞAP

KULAK BURUN BOĞAZ UZMANI
DOĞUM YERİ VE YILI: KIRŞEHİR 1960
MEZUN OLDUĞU ÜNİVERSİTE: HACETTEPE ÜNİV. ESKİŞEHİR TIP FAKÜLTESİ (1984)
UZMANLIK EĞİTİMİ: ANKARA DIŞKAPI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (1995)
SON ÇALIŞTIĞI KURUM: ULUS DEVLET HASTANESİ (2017)
UZMANLIK TEZİ: OTOSCLEROZ CERRAHİSİ

ENLISH INFORMATIONS

EAR NOSE THROAT SPECIALIST
OP. DR. COŞKUN MARŞAP

PLACE AND DATE OF BIRTH: KIRŞEHİR 1960
UNIVERSITY OF GRADUATION: HACETTEPE UNIV. ESKİŞEHİR MEDICAL FACULTY (1984)
SPECIALTY TRAINING: ANKARA DIŞKAPI TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL (1995)
LAST INSTITUTION WORKED FOR: ULUS STATE HOSPITAL (2017)
DISSERTATION: AUTO-SCLEROSIS SURGERY