DOĞUM YERİ ve YILI
MALATYA – 1956

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE ve YILI
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1982

YABANCI DİL
İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ:
1- SSK DİSPANSERİ VE GENEL MÜD. PRATİSYEN HEKİMLİK
2- ANKARA NUMUNE HASTANESİ
3- DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ
4- TBMM
5- ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ
6- ÖZEL MİTHATPAŞA TIP MERKEZİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLER ve SERTİFİKALAR:
RADYOLOJİ KONGRELERİ ve ÇEŞİTLİ KONULARDA SEMİNERLER

UZMANLIK EĞİTİMİ ve YILI:
RADYODİAGNOSTİK UZMANLIĞI – 1989 / 1993

E- POSTA:
filizyilmaz@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

SPEC. DR. NİGAR FİLİZ YILMAZ

PLACE AND DATE OF BIRTH
MALATYA – 1956

FACULTY AND DATE OF GRADUATION
CUMHURİYET UNIVERSITY MEDICAL FACULTY – 1982

FOREIGN LANGUAGE
ENGLISH

WORK EXPERIENCES:
1- SII DISPENSARY AND DIRECTORATE GENERAL – GENERAL PRACTICE
2- ANKARA NUMUNE HOSPITAL
3- DR. SAMİ ULUS CHILDREN’S HOSPITAL
4- GNAT (GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY)
5- PRIVATE BAYINDIR HOSPITAL
6- PRIVATE MİTHATPAŞA MEDICAL CENTER

SCIENTIFIC ACTIVITIES and CERTIFICATES:
RADIOLOGY CONGRESSES and SEMINARS ON VARIOUS SUBJECTS

SPECİALTY TRAINING and DATE:
SPECIALTY IN RADIO DIAGNOSTICS – 1989 / 1993

E- MAIL:
filizyilmaz@ozkayatipmerkezi.com