DOĞUM YERİ VE YILI

MALATYA – 1956

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ – 1982

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ:

1- SSK DİSPANSERİ VE GENEL MÜD. PRATİSYEN HEKİMLİK
2- ANKARA NUMUNE HASTANESİ
3- DR. SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ
4- TBMM
5- ÖZEL BAYINDIR HASTANESİ
6- ÖZEL MİTHATPAŞA TIP MERKEZİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLER VE SERTİFİKALAR:

RADYOLOJİ KONGRELERİ ve ÇEŞİTLİ KONULARDA SEMİNERLER

UZMANLIK EĞİTİMİ VE YILI:

RADYODİAGNOSTİK UZMANLIĞI – 1989 / 1993

E- POSTA:

filizyilmaz@ozkayatipmerkezi.com

ENGLISH INFORMATIONS

SPEC. DR. NİGAR FİLİZ YILMAZ

PLACE AND DATE OF BIRTH

MALATYA – 1956

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

CUMHURİYET UNIVERSITY MEDICAL FACULTY – 1982

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

WORK EXPERIENCES:

1- SII DISPENSARY AND DIRECTORATE GENERAL – GENERAL PRACTICE
2- ANKARA NUMUNE HOSPITAL
3- DR. SAMİ ULUS CHILDREN’S HOSPITAL
4- GNAT (GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY)
5- PRIVATE BAYINDIR HOSPITAL
6- PRIVATE MİTHATPAŞA MEDICAL CENTER

SCIENTIFIC ACTIVITIES and CERTIFICATES:

RADIOLOGY CONGRESSES and SEMINARS ON VARIOUS SUBJECTS

SPECİALTY TRAINING and DATE:

SPECIALTY IN RADIO DIAGNOSTICS – 1989 / 1993

E- MAIL:

filizyilmaz@ozkayatipmerkezi.com