DOĞUM YERİ VE YILI : FATSA-ORDU 1964

HEKİMLİK BRANŞI : DİŞ HEKİMİ

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI
ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 1987

İŞ TERÜBELERİ

  • KONYA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
  • ELMADAĞ DEVLET HASTANESİ
  • SAMİ ULUS ÇOCUK HASTANESİ
  • TOPRAKLIK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ
  • BALGAT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ

ENGLISH INFORMATIONS

DR. NEŞE YAVUZ

PLACE AND DATE OF BIRTH: FATSA-ORDU 1964

MEDICAL BRANCH: DENTIST

FACULTY AND DATE OF GRADUATION
ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY 1987

WORK EXPERIENCES

  • • KONYA ORAL AND DENTAL HEALTH CENTER
  • • ELMADAĞ STATE HOSPITAL
  • • SAMİ ULUS CHILDREN’S HOSPITAL
  • • TOPRAKLIK ORAL AND DENTAL HEALTH CENTER
  • • BALGAT ORAL AND DENTAL HEALTH CENTER