Doç Dr. Etem ÖZKAYA 

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi 1990
Tıpta Uzmanlık Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 1994

 

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Dr.Ar.Gör. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Klinik Şefliği 1991-1994
Uzman Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Tüberküloz Araştırma ve Referans Laboratuvarı Mayıs 1995-Eylül 1995
Uzman Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvar Şefliği 1995- 2007
Doç. Dr. Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvar Şefliği, Şef 2007-2008

 

ESERLER LİSTESİ

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Ozkaya E., Hizel K., Uysal G., Akman S., Terzioglu S., Kuyucu N. “An outbreak of Aseptic Meningitis due to echovirus type 30 in two cities of Turkey”. Eur J Epidemiol. 2003;18(8):823-826.

A2. Guney C., Ozkaya E., Yapar M., Gumus I., Ayhan Kubar A., Doganci L. “Laboratory diagnosis of enteroviral infections of the central nervous system by using a nested RT-polymerasechainreaction (PCR) assay”, Diag Micr and Infect Dis, 2003;47: 557–562.

 

A3. Akman S., Ozkaya E., Colak D., Daloglu H. “A hospital outbreak of aseptic meningitis due to echovirus type 30 in Antalya, Turkey”. Turk J Pediatr. 2002; Jul-Sep;44(3):237-239.

 

A4. Karagoz T., Coskun T., Ozalp I., Ozkaya E., Ersoy F. “Immune function in children with classical phenylketonuria and tetrahydrobiopterin deficiencies”. Indian Pediatr. 2003 Sep;40(9):822-33.

 

A5. Ozkaya E., Ishiko H., Miura R., Shimada Y., Alaeddinoglu I., Artuk C., Miyamura K., Yamazaki S. “Phylogenetic analysis of wild type 1 polioviruses isolated at the final period of transmission in Turkey”. J Gen Virol. (Basımda), 2004.

 A6. Uysal G., Ozkaya E., Guven A. “Echovirus 30 outbreak of aseptic meningitis in Turkey”. Pediatr Infect Dis J. 2000 May;19(5):490.

A7. Carhan A, Uyar Y, Ozkaya E, Ertek M, Dobler G, Dilcher M, Wang Y, Spiegel M, Hufert F, Weidmann M. Characterization of a sandfly fever Sicilian virus isolated during a sandfly fever epidemic in Turkey. J Clin Virol. 2010;48(4):264-9.

A8. Ozkaya E, Dincer E, Carhan A, Uyar Y, Ertek M, Whitehouse CA, Ozkul A. Molecular epidemiology of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in Turkey: occurrence of local topotype. Virus Res. 2010;149(1):64-70.

A9. Yağci R, Akçali A, Yağci S, Konno T, Ishiko H, Duman S, Ozkaya E. Molecular identification of adenoviral conjunctivitis in Turkey. Eur J Ophthalmol. 2010 Jul-Aug;20(4):669-74. PubMed PMID: 20037907.

A10. Uyar Y, Carhan A, Ozkaya E, Ertek M. [Evaluation of laboratory diagnosis of the first norovirus outbreak in Turkey in 2008]. Mikrobiyol Bul. 2008;42(4):607-15.

A11. Akçali A, Ozkaya E, Yilmaz D, Uyar Y, Oncül O. [Investigation of herpes simplex virus in viral meningoencephalitis suspected cases using molecular and serological methods]. Mikrobiyol Bul. 2008;42(3):421-8.

A12. Yilmaz GR, Buzgan T, Torunoglu MA, Safran A, Irmak H, Com S, Uyar Y, Carhan A, Ozkaya E, Ertek M. A preliminary report on Crimean-Congo haemorrhagic fever in Turkey, March – June 2008. Euro Surveill. 2008; 14: 13(33). pii: 18953.

A13. Onlen Y, Ozkaya E, Savas L, Incecik F, Akcali A. An outbreak of aseptic meningitis in Hatay Province, Turkey. Neurosciences (Riyadh). 2008 Apr;13(2):188-9. A14. Unay B, Kendirli T, Meral C, Ibrahimaydin H, Gümüş I, Ozkaya E, Akin R, Gökçay E. Transverse myelitis due to echovirus type 30. Acta Paediatr. 2005

Dec;94(12):1863-4.

A15. Ozkaya E, Uysal G, Atak T, Alkan M. [Serotype distribution of enterovirusesisolated from paediatric cases prediagnosed as aseptic meningitis between

2001-2004 period]. Mikrobiyol Bul. 2005 Jan;39(1):43-51.

A16. Uyar M., Kılıç S.B., Uyar Y., Özkaya E., İriz A., Eryılmaz A. The place of the helicobacter pylori on the etiopathogenesis of idiopathic recurrent aphthous stomatitis (RAS). Acta Medica Mediterranea, 2013, 29: 847

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

B1. Özkaya E. “Poliovirus Surveillance in Turkey”. Meeting of the Regional Certification Commission for Polio Eradication to Review Documantation of Selected NIS Countries and Yugoslavia. Chisinau, Moldova, 2000. (Sözlü Bildiri)

B2. Özkaya E., Metin A., Alaeddinoğlu İ., Başoğlu M. “Evaluation of Antibody Titers against Poliovirus Vaccines”. First World Congress on Vaccines and Immunization.İstanbul, Türkiye, Kongre Kitabı W7-10, 1998. (Sözlü Bildiri)

B3. Alaeddinoğlu İ., Özkaya E., Türkeri A., Artuk Ç. “Recipient Vaccine-Associated Poliomyelitis Cases”. First World Congress on Vaccines and Immunization. İstanbul, Türkiye, Kongre Kitabı W7-8,  1998. (Sözlü Bildiri)

B4. Özkaya E., Özbek N., Aktepe O.C., Güvener E., Altay Ç. “Serologic Evidence of Human Parvovirus B19 in Hematologic Disorders”. FEMS Symposium on Recent Advances in The Diagnosis of Viral Diseases, Istanbul, Türkiye, Kongre Kitabı s99, 1995. (Poster)

B5. Özkaya E., Öncül Ö., Aktepe O.C. ve ark. “Multiple Drug Resistance in Non-typhoidal Salmonella Strains”. FEMS Symposium, Multiple-Resistant Enteric Basili and Their Infections, İstanbul, Türkiye, Kongre Kitabı s32 1994. (Sözlü Bildiri)

B6. Carhan A., Uyar Y., Ozkaya E., Ertek M., Dobler G., Dilcher M., Spiegel M., Hufert F., Weidmann M. Characterization of a new sandfly fever virus isolated during the 2008 sandfly fever epidemic in Turkey. Oral presentations, 12th European Society of Clinical Virology, Istanbul /Turkey, Journal of Clinical Virology 46 Suppl. 1 (2009) S1–S14, OP6-8.

 

B7. Lederer S, Ertek M, Uyar Y, Ozkaya E, Oz A, Carhan A. Serological Diagnosis of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever by Indirect Immunofluorescence Using Transfected Cells. 19th Annual Meeting of Society for Virology, 18-21 March 2009, Leipzig, Germany., DM P35, p435

 

B8. Akcalı A, Uyar Y, Ozkaya E, E. Brown K,  Ertek M. Genotyping of mumps virus circulating in Turkey in 2006-2007. XIV. International Congress of Virology. 10-15 August 2008, İstanbul, Turkey.

 

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Özkaya E. “Ulusal Polio Laboratuvarı’nın Dünya Sağlık Örgütü Tarafından Akredite Edilmesi. Flora, 2003;4(8):291-296.

D2. Özkaya E. “Türkiye’de Polio Eradikasyonu Programı Çalışmalarında Son Durum, 1999-2000. İnfeksiyon Dergisi, 2002; 16(2):129-132.

 D3. Özkaya E., Arita M. “Akut flask paralizi olgularından izole edilen polovirus tip-1 suşlarının intratipik ayırımında laboratuvar yapımı bir ELİSA kitinin değerlendirilmesi”. Mikrobiyol Bült. 2002;36(1):71-77.  D4. Korukluoğlu G., Yalçınkaya T., Özkaya E., Kurtoğlu D., Gözalan A., Miyamura K. “Kızamık serolojisinde nötralizasyon testinin COBL hücresi kullanılarak standardizasyonu ve partikül aglütinasyon testi ile karşılaştırılması”. Mikrobiyol Bült. 2002;36(2):193-9.  D5. Özkaya E., Korukluoğlu G., Yalçınkaya T., Türkeri A., Atak T., Kubar A. “Enterovirusların izolasyonunda değişik hücre kültürlerinin duyarlılıkları”. Mikrobiyol Bült. 2002;36(3-4):301-8.

 

D6. Uysal G., Güven A., Özkaya E. ve ark. “Yaz Aylarındaki Aseptik Menenjitli Olgularda Etiyolojide Echovirus 30”. İnfeksiyon Dergisi, 2002;16(3): 275-278.

D7. Korukluoğlu G., Özkaya E., Yalçınkaya T., Kobune F. “B95a ve COBL Hücre Dizisi Kullanılarak Çeşitli Klinik Örneklerden Kızamık Virüsü İzolasyonu”. İnfeksiyon Dergisi, 2002; 16(3): 265-273.

 

D8. Özkaya E., Arita M., Alaeddinoğlu İ. “Türkiye’de İzole Edilen Tip-1 Poliovirusların, Sabin Aşı Suşu veya Vahşi tip Olarak Ayırımında PCR-RFLP ve Nötralizasyon Yöntemlerinin  Karşılaştırılması”. Mikrobiyol Bült, 2001;35(4):589-597.

 

D9. Özkaya E., Alaeddinoğlu İ., Artuk Ç. “Türkiye’de Poliomyelit Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 yılında (Ocak-Ekim) İzole Edilen Polioviruslar ve Akut Flask Paralizi Vakalarının Aylara Göre Dağılımı”. Flora, 2001;5(2):116-120.

 

D10. Özkaya E., Uysal G., Cabadak H. “Aseptik Menenjit Tanısı Almış İki Olgunun Beyin Omurilik Sıvısı ve Dışkısından Echovirus 30 İzolasyonu”. Mikrobiyol Bült, 2001;35(1):151-154.

 

D11. Özkaya E., Özbek N., Aktepe O.C., Güvener E., Altay Ç. “Seroprevalance of Human Parvovirus B19 in Children with Idiopathic Thrombocytopenic Purpura”. Türkiye Tıp Dergisi, 2000;7(3):128-131.

 

D12. Özkaya E., Alaeddinoğlu İ., Artuk Ç. Türkeri A. “1998 yılında Türkiye’de İzole Edilen Vahşi Polioviruslar ve Komşu Ülkelerdeki Durum”. Klimik, 1999;12(5):109-111.

 

D13. Özkaya E. “Türkiye’de Polio Eradikasyonu Programı Çalışmaları”. Prognoz Dergisi 1998;2(2):83-87.

 

D14. Çöplü N., Özkaya E., Babür C., ve ark. “Toxoplazmozis tanısında Sabin Feldman Dye Test ile EIA IgM, EIA IgG sonuçlarının kıyaslanması”. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 1994;18(4): 391-394.

D15. Çarhan A, Albayrak N, Altaş AB, Uyar Y, Özkaya E. Türkiye’de 2007 – 2008 influenza sezonunda oseltamivir dirençli influenza A (H1N1) virüslerinin H274Y mutasyonu ile saptanması. Turk Hij Den Biyol Derg, 2012; 69(1): 1-6.

D16. Uyar Y, Akçalı A, Çarhan A, Özkaya E, Ertek E. Türkiye’de kene ısırığı öykülü olgularda Tick-Borne Ensefalitis virüsünün seroprevalansı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2007 (64):2; 31-25.

 1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özkaya E., Ishiko H., Akçalı A., Miyamura K., Karademirtok H., Miura R. “İnsan Enteroviruslarının VP4 Gen Bölgesi Kullanılarak Hızlı Moleküler Tanısı Ve Filogenetik Sınıflandırılması”, 1. Ulusal Viroloji Kongresi, Kuşadası, Kongre Kitabı s252, 2003. (Sözlü Bildiri)

E2. Özkaya E., Uysal G., Atak T., Alkan M. “2001-2002 yıllarında Aseptik Menenjit Vakalarından İzole Edilen Coxsackievirus tip B ve Echoviruslar”. 1. Ulusal Viroloji Kongresi, Kuşadası, Kongre Kitabı s253, 2003. (Sözlü Bildiri)

E3. Özkaya E. “Panelist, Türkiye’de Virus Eradikasyon Çalışmaları, Polio Eradikasyonu”. 1. Ulusal Viroloji Kongresi, Kuşadası, Kongre Kitabı s41, 2003. (Sözlü Bildiri)

E4. Özkaya E., Ishiko H., Akçalı A., Miyamura K., Karademirtok H., Miura R. “İnsan Enteroviruslarının VP4 Gen Bölgesi Kullanılarak Hızlı Moleküler Tanısı Ve Filogenetik Sınıflandırılması”, Klimik, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı s372, 2003. (Poster)

E5. Özkaya E. “Panelist, Türkiye’de Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolü Projesi: Enfeksiyöz Ajan Sürveyansı, Ulusal Polio Referans Laboratuvarı Deneyimleri: Poliovirüslerin İzolasyonu, İdentifikasyonu ve Karakterizasyonunda Kullanılan Konvansiyonel ve Moleküler Yöntemler”. Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolünde Laboratuvar Destekli Sürveyans Sempozyumu, Ankara, Kongre Kitabı s25, 2002. (Sözlü Bildiri)

E6. Özkaya E. “Panelist, Seroepidemiyolojik Araştırmalarda Kullanılan Laboratuvar Testlerinin Standardizasyonu: Poliovirüs tip 1, 2, 3 antikorları Ölçümünün Standardizasyonu ve OPV3 Aşısının Etkinliği”.  Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolünde Laboratuvar Destekli Sürveyans Sempozyumu, Ankara, Kongre Kitabı s25, 2002. (Sözlü Bildiri)

E7. Metin A., Özkaya E., Alaeddinoğlu İ., Başoğlu M., Sanal Ö. “Tekrarlayan Üst ve Alt Solunum Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Anti-Polio tip 1, 2 ve 3 Spesifik Antikor Titreleri”. XVI. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya, 2001. (Poster) 

 

E8. Özkaya E., Korukluoğlu K., Yalçınkaya T., Türkeri A., Atak T., Kara Ş. “Poliovirüs, Echovirüs Ve Coxsackievirüslerin Hep-2, RD Ve L20B Hücre Dizilerinde İzolasyon Dağılımları. Klimik, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, s236-237, 2001”. (Poster)

 

E9. Özkaya E., Korukluoğlu K., Yalçınkaya T., Türkeri A., Doğan T. “Polio Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 Ve 2000 Yıllarında Akut Flask Paralizi Vakalarından İzole Edilen Echovirus, Coxsackievirus Ve Adenoviruslar”. Klimik, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, s236, 2001. (Poster)

E10. Yalçınkaya T., Korukluoğlu K., Özkaya E. “Türkiye’de Hepatit B Virusu Yüzey Antijeni Serotipleri”. Klimik, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi Adana, s250, 2001”. (Poster)

E11. Korukluoğlu G., Kobune F., Yalçınkaya T., Özkaya E. “B95a ve COBL Hücre Dizisi Kullanılarak Çeşitli Klinik Örneklerden Kızamık Virüsü İzolasyonu”. Klimik, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, s233, 2001”. (Poster)

E12. Korukluoglu G., Özkaya E., Gozalan A., Kurtoglu D., Gokalp N., Kobune F, Miyamura K. “Kızamık serolojisinde Nötralizasyon Testinin COBL Hücresi Kullanılarak Standardizasyonu ve Partikül Aglütinasyon Testi İle Karşılaştırılması”. Klimik, X.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, s233, 2001”. (Poster)

 

E13. Özkaya E., Arita M., Alaeddinoğlu. “Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji Laboratuvarı’nda Türkiye’de İzole Edilen Poliovirusların, RFLP ve İmmünolojik Yöntemle Sabin Aşı Suşu veya Vahşi Poliovirus Olduğunun Değerlendirilmesi”. 1. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ürgüp, Kongre Kitabı s42, 2000. (Poster)

 

E14. Akman S., Özkaya E., Çolak D., Daloğlu H. “Antalya’da Yaz Aylarında Aseptik Menenjit Salgını: Etken Ekovirus Tip 30”. 44. Milli Pediatri Kongresi. Bursa, Kongre Kitabı s50, 2000. (Poster)

 

E15. Uysal G., Guven M.A., Özkaya E. ve ark. 1999 Yaz Aylarında İzlediğimiz Aseptik Menenjitli Olgular ve Etiyolojide Enterovirusların Rolü”. Birinci Ulusal Pediatrik Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Bursa, s270, 1999. (Poster)

E16. Özkaya E., Alaeddinoğlu İ., Artuk Ç. “Türkiye’de Poliomyelit Eradikasyon Programı Kapsamında 1999 yılında (Ocak-Ekim) İzole Edilen Polioviruslar ve Akut Flask Paralizi Vakalarının aylara Göre Dağılımı”. 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, Kongre Kitabı s103, 1999. (Poster) 

E17. Özkaya E. “Panelist, Poliomyelitte Sürveyans”. 43. Milli Pediatri Kongresi, Ankara, 1999. (Sözlü Bildiri)

E18. Çöplü N., Özkaya E., Babür C., ve ark. “Toxoplazmozis tanısında Sabin Feldman Dye Test ile EIA IgM, EIA IgG sonuçlarının kıyaslanması”. XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 1994. (Poster) 

E19. Uyar Y, Akçalı A, Çarhan A, Özkaya E, Ertek M. Tick-Borne Encephalitis Virüsünün Kene Isırığı Öykülü Olgularda Seroprevalansı. 3. Ulusal Viroloji Kongresi, 9-13 Aralık 2007, Bursa. Program ve Bildiri Özet Kitabı, P 16, s:247

E20. Akçalı A, Uyar Y, Özkaya E. Human Erytrovirus (Parvovirüs) B19 Antikorlarının 381 Olguda Araştırılması. 3. Ulusal Viroloji Kongresi, 9-13 Aralık 2007, Bursa, Program ve Bildiri Özet Kitabı, P 33, s:265.

 

 1. Diğer yayınlar :

F1. Alaeddinoğlu İ., Artuk Ç., Özkaya E. Progress Toward Poliomyelitis Eradication-Turkey, 1994-1997. MMWR (Morbidity and Mortality Weekly Report),1998;47(6):116-120.

F2. Özkaya E. “Türkiye’de enfeksiyon hastalıklarının kontrolü projesi, rapor no:1”. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 2001; 58(1):ek 1: 23-28.

a- TIPTA UZMANLIK TEZ ÖZETİ

“DEĞİŞİK HEMATOLOJİK BOZUKLUKLU HASTALARDA HUMAN PARVOVİRUS B19 IGM VE IGG ANTİKORLARININ ELISA YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI”

 b- PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER

 1. Ulusal Polio Eradikasyon Programı Projesi, Ulusal Polio Laboratuvar Sorumlusu, 2000-2004.
 2. Türkiye’de Enfeksiyon Hastalıkları Kontrolü Projesi,Proje yürütücüsü, 1997-2002.
 3. Çevresel Örneklerden Vahşi Poliovirus Sürveyansı Projesi,Proje yürütücüsü,
 4. İnsan Enteroviruslarının VP4 Gen Bölgesi Kullanılarak Hızlı Moleküler Tanısı Ve Filogenetik Sınıflandırılması Projesi, Proje yürütücüsü,

 

c- BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Ankara Mikrobiyoloji Derneği,
 2. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği,
 3. European Society of Clinical Virology.

d- ÖDÜLLER

 

 1. “1999 Yaz Ayında İzlediğimiz Aseptik Menenjitli Olgular ve Etiyolojide Enterovirusların Rolü” başlıklı poster, 1. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 2-5 Aralık 1999, Bursa. –BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

 1. “Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Viroloji, Enterovirus Laboratuvarı tarafından Türkiye’de İzole Edilen Poliovirusların, RFLP ve İmmünolojik Yöntemle Sabin Aşı uşu veya Vahşi Poliovirus Olduğunun Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 23-27 Nisan 2000, Kapadokya.TEŞVİK ÖDÜLÜ

 

 1. “İnsan Enteroviruslarının VP4 Gen Bölgesi Kullanılarak Hızlı Moleküler Tanısı Ve Filogenetik Sınıflandırılması”, 1. Ulusal Viroloji Kongresi, Eylül, 2003, Kuşadası.İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

 

 

 

e- KURSLAR VE EĞİTİM PROGRAMLARI

 • “Türkiye’de Polio Eradikasyon Programı Projesi” kapsamında;
  • “Enterovirusların Hücre Kültüründe İzolasyon ve İdentifikasyonu” Bireysel Eğitim Programı,
   • National Public Health Institute, KTL, Helsinki,

Finlandiya, 10-28 Mayıs 1998.

 • “Türkiye’de Aşı İle Korunabilir Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolü Projesi” kapsamında
  • “Viral Enfeksiyonların Sürveyans ve Kontrol Programı” Bireysel Eğitim Programı,
   • National Institute of Infectious Diseases, Tokyo
   • Hiroshima Research Institute of Public Health, Hiroshima
   • Bio-medical Science Association, Tokyo
   • Japan Poliomyelit Research Institute, Tokyo
   • Akita Prefectural Institute of Public Health, Akita.

Japonya, 25 Ağustos 1998 – 30 Nisan 1999

Destekleyen Kuruluş: Japonya Uluslararası İşbirliği Örgütü (JICA).

 • ““Türkiye’de Polio Eradikasyon Programı Projesi” kapsamında;
  • “Polio Ulusal Laboratuvarları Virologistleri Eğitim Workshop’u”,
   • Purkyne askeri Tıp Akademisi, Hradec Kralove.

Çek Cumhuriyeti, 15 – 21 Mayıs 2000

 

f- KATILINAN KONGRELER ve Bilimsel Toplantılar

 1. Meeting of the Regional Certification Commission for Polio Eradication to Review Documentation of selected NIS countries and Yugoslavia, Chisinau, Moldova Cumhuriyeti, 11-14 Ekim 2000.
 2. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi. Ürgüp, 23-27 Nisan 2000.
 3. Uluslararası katılımlı 43. Milli Pediatri Kongresi: 20-23 Eylül 1999, Ankara.
 4. First world congress on Vaccines and Immunization, Towards Global Control of Infectious Diseases, Istanbul, Turkey, 26-30 Nisan 1998.
 5. III: Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, ankara, 7-9 Kasım 1996.
 6. Recent advances in the Diagnosis of Viral Diseases, İstanbul, Turkey, 20-22 Temmuz 1995.
 7. Multiple-Resistnat Enteric Bacilli and Their infections, Istanbul, Turkey, 30 Haziran-2 Temmuz 1994.
 8. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, 1994.
 9. Türkiye Antibiyotik ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi, Belek-Antalya, 22-28 Mayıs 1993.
 10. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Kongresi, 15-17 Eylül 1992, Trabzon.
 11. Klimik, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Adana, 2001
 12. Enfeksiyon Hastalıklarının Kontrolünde Laboratuvar Destekli Sürveyans Sempozyumu, Ankara, 2002.
 13. Ulusal Viroloji Kongresi, Kuşadası, 2003.
 14. Klimik, XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Kongre Kitabı, 2003.

ENGLISH INFORMATIONS

Assoc. Prof. Dr. Etem ÖZKAYA 

Degree Department/Program University Years
P. Graduate Medical Faculty Ankara University 1990
Specialty in Medicine Microbiology and Clinical Microbiology Presidency of Refik Saydam Health Center, Department of Microbiology and Clinical Microbiology 1994

 

Duty Title Duty Place Years
Dr. Res. Asst. Presidency of Refik Saydam Health Center, Clinic Chieftaincy of Microbiology and Clinical Microbiology 1991-1994
Specialist Dr. Presidency of Refik Saydam Health Center, Tuberculosis Research and Reference Laboratory May 1995-September 1995
Specialist Dr. Presidency of Refik Saydam Health Center, Chieftaincy of Virology Laboratory 1995- 2007
Assoc. Prof. Dr. Presidency of Refik Saydam Health Center, Chieftaincy of Virology Laboratory, Chief 2007-2008