DOĞUM YERİ VE YILI

ADANA-1976

HEKİMLİK BRANŞI

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE VE YILI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ– 2007

YABANCI DİL

İNGİLİZCE

İŞ TECRÜBELERİ

ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

YOZGAT DEVLET HASTANESİ

HAYDARPAŞA GATA EĞİTİM HASTANESİ NÖROŞİRURJİ KLİNİĞİ

MEDİKAL PARK HASTANESİ

İLGİ ALANLARI 

BEL FITIĞI

BOYUN FITIĞI

DEJENERATİF OMURGA HASTALIKLARI

PERİFERİK SİNİR TUZAKLANMALARI

Ödüller

  • Türk Nöroşirurji Derneği 2009 yılı, Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma Ödülü “A neurosurgical view of anatomical evaluation of anterior C1-C2 for safer transoral odontoidectomy” Kağan Tun, Erkan Kaptanoğlu, Berker Cemil, S. Tuna Karahan, Ali Fırat Esmer, Alaiddin Elhan
  • Türk Nöroşirurji Derneği 2009 yılı Dr. Yıldız Yalçınlar Bilimsel Araştırma Ödülü “Ultrastructural evaluation of pulsed radiofrequency and conventional radiofrequency lesions in rat sciatic nevre” Kağan Tun, Berker Cemil, Ahmet Gürhan Gürçay, Erkan Kaptanoğlu, Mustafa F. Sargon, İbrahim Tekdemir, Ayhan Cömert, Yücel Kanpolat

ENGLISH INFORMATIONS

Assoc. Prof. Dr. Duran Berker CEMİL

PLACE AND DATE OF BIRTH

ADANA-1976

MEDICAL BRANCH

BRAIN AND NERVE SURGERY SPECIALIST

FACULTY AND DATE OF GRADUATION

GAZİ UNIVERSITY MEDICAL FACULTY– 2007

WORKING DAYS AND HOURS

MONDAY – TUESDAY – THURSDAY

FOREIGN LANGUAGE

ENGLISH

WORK EXPERIENCES

ANKARA NUMUNE TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL – YOZGAT STATE HOSPITAL

HAYDARPAŞA GATA TRAINING HOSPITAL NEUROSURGERY CLINIC – MEDICAL PARK HOSPITAL

INTERESTS

HERNIATED DISK

CERVICAL DISK HERNIA

DEGENERATIVE SPINAL DISEASES

PERIPHERAL NERVE TRAPPINGS

Awards

  • • Turkish Neurosurgical Society 2009 Dr. Mahir Tevruz Scientific Research Award “A neurosurgical view of anatomical evaluation of anterior C1-C2 for safer transoral odontoidectomy” Kağan Tun, Erkan Kaptanoğlu, Berker Cemil, S. Tuna Karahan, Ali Fırat Esmer, Alaiddin Elhan
  • • Turkish Neurosurgical Society 2009 Dr. Yıldız Yalçınlar Scientific Research Award “Ultrastructural evaluation of pulsed radiofrequency and conventional radiofrequency lesions in rat sciatic nerve” Kağan Tun, Berker Cemil, Ahmet Gürhan Gürçay, Erkan Kaptanoğlu, Mustafa F. Sargon, İbrahim Tekdemir, Ayhan Cömert, Yücel Kanpolat