Gerçek baş dönmesi(vertigo) hastanın gerçek bir dönme hissini hissettiği durumlardır. Dönme hissi hastanın kendisi ya da etrafındaki eşyaların dönmesi diye tanımlanabilir. Vertigo ile karıştırılan durumlar dengesizlik, otoxi, senkop halidir. Vertigonun önemli bir kısmının nedeni iç kulak hastalıklarıdır.

MENİERE HASTALIĞI(ENDOLENFATİK HYDROPS)

Meniere hastalığı iç kulakta endolenf miktarının artışı ile oluşan ve yineleyen ataklarla devam eden bir hastalıktır. Dört ana bulgusu vardır;

1.Baş Dönmesi

2.Çınlama

3.Fluktuan işitme kaybı

4.Kulakta dolgunluk ya da basınç hissi

Hastalar yüksek sesten ve ani başlayan baş dönmesi, bulantı, kusma, çınlama yakınmaları ile başvurur. Uykudan uyandıran baş dönmesi yakınmaları olabilir.

Akut ataklarda vestibüler süpresan ilaçlar(diazepam, betahistin hidroklorür) ilaçlar verilir. Hastada genellikle bulantı, kusma olması nedeniyle ilaçlar IM ya da IV uygulanır.

Hastaların büyük bir kısmı medikal tedaviye cevap verirler. Hasta tuz ve tuz oranı yüksek gıdaların tüketmemesi konusunda uyarılır. Medikal tedavinin yeterli olmadığı durumlarda işitmenin durumuna göre cerrahi girişimde bulunulabilir.

VESTİBÜLER NÖRİNİT

İki-Üç hafta içinde geçirilmiş bir üst solunum yolu infeksiyonu sonucu oluşur. VIII. kronial sinirin (N.stato–acusticus ) etkilenmesi sonucu ortaya çıkar. 1-2 gün süren baş dönmesi, bulantı ve kusma yakınmalarına karşın çınlama, işitme azlığı, kulakta dolgunluk hissi bulunmaz. Tedavisi istirahat ve denge sistemine etkili ilaçlar ve antiemetiklerdir

BENİNGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO(BPPV)

Hastaların baş hareketleri ile ortaya çıkan kısa süreli (1dakikadan az) baş dönmeleridir. İç kulaktaki kanalit denilen cisimciklerin kanallar içindeki hareketlerinden oluşur. Tanısı Dix-Hallpike denilen manevra tedavisi ise Epley manevrası ile kanalitlerin vestibülde yer değiştirmesi ile sağlanır.

CategorySağlık
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

Randevu Hattı        0312-417-85-85